Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta masmédií Paneurópska vysoká škola

Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Název: Fakulta masmédií
Ulice: Tematínska 10
Psč: 851 05
Město: Bratislava
Kraj:
Stát: Slovensko
Telefon:
E-mail:
Web:
Typ školy: vysoká škola
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Odkaz na přihlášku

Přijímací zkoušky

Další informace

Paneurópska vysoká (ďalej len “PEVŠ”) je súkromnou vysokou školou, so sídlom v Bratislave. Od svojho založenia v roku 2004 pôsobí PEVŠ ako vysoká škola s reputáciou najdynamickejšie sa rozvíjajúcich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v regióne strednej Európy, s ambíciou stať sa výnimočným centrum moderného vzdelávania a výskumu. V súčasnosti PEVŠ ponúka vysokoškolské vzdelávanie na 5 fakultách – Fakulte práva, Fakulte ekonómie a podnikania, Fakulte masmédií, Fakulte informatiky a Fakulte psychológie. Študenti si môžu vybrať zo širokej ponuky akreditovaných študijných programov a atraktívnych zameraní orientovaných pre potreby praxe. Ako vôbec jediná súkromná VŠ na Slovensku má PEVŠ priznané práva doktorandského stupňa štúdia (PhD.), je oprávnená uskutočňovať rigorózne konanie, ako aj habilitačné konanie a vymenúvacie konanie profesorov. Nezávislá agentúra ARRA každoročne vysoko hodnotí fakulty PEVŠ vo faktoroch: atraktívnosť štúdia, kvalita vzdelania a zamestnanosť absolventov. PEVŠ je členom Česko-slovenskej vzdelávacej skupiny Akademický holding. www.paneuropy.sk

Soubory ke stažení