Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

NÁVOD K PŘIHLÁŠENÍ
NA VELETRH
PRO VYSTAVOVATELE

GAUDEAMUS PRAHA 21. - 23. 1. 2025

JAK SE NA VELETRH PŘIHLÁSIT?


1. Vyberete si a rezervujte umístění stánku

 • Nahlédněte do plánku pavilonu a vyberte si vhodné umístění stánku.
 • Pavilon je rozdělen na "sektory" o různé ploše vyznačené v plánku spolu s číslem sektoru. Je možné spojit několik sektorů dohromady a vytvořit větší plochu. Na některých místech je možné sektory i rozdělit, nebo zmenšit jejich plochu (toto s námi prosím vždy předem konzultujte). Vybírat je možné pouze z volných sektorů, označených zelenou barvou.
 • Jakmile vyberete vhodný sektor, zadejte jeho číslo spolu s plochou a Vašimi údaji do rezervačního formuláře. Po vyplnění formuláře Vás budeme nejpozději do 24 hodin kontaktovat a rezervaci Vám potvrdíme. V případě problému Vám nabídneme jinou vhodnou alternativu.
 • Číslo sektoru, není číslem Vašeho stánku! Číslo stánku Vám přidělíme po ukončení rezervací všech vystavovatelů.
 • Rezervaci můžete provést také telefonicky na čísle 545 176 136 nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz. Rezervace je nezávazná.
 • Pokud potřebujete poradit s výběrem místa, nebo si nejste čímkoliv jisti, kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme.


2. Rezervujte si termín přednášky

 • Přednášky jsou dlouhodobě nejefektivnějším způsobem komunikace s návštěvníky veletrhu. Probíhají v kongresovém sále pro 350 osob v 1. patře vstupní haly II.
 • Nahlédněte do programu přednášek a vyberte si volný termín přednášky. Přednášky probíhají každý den veletrhu od 8:30 do 16:00 a poslední den veletrhu od 8:30 do 15:00. Přednáška může mít délku 10-40 minut.
 • Požadavek na rezervaci přednášky můžete zadat do rezervačního formuláře spolu s rezervací plochy nebo nás kontaktovat na čísle 545 176 136
  nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz.
 • Termíny přednášek doporučujeme rezervovat co nejdříve. Obvykle jsou termíny rychle obsazeny.


3. Potvrďte svoji rezervaci

 • Vaši nezávaznou rezervaci můžete potvrdit kdykoliv do 2. 1. 2025 objednáním expozice včetně souvisejících služeb prostřednictvím systému on-line objednávky a následným zasláním podepsané smlouvy o účasti na výstavě. Pokud rezervaci potvrdíte do 2. 12. 2024, získáváte ceny zvýhodněné o 30 %.
 • Přístup do systému on-line objednávky Vám zašleme po potvrzení Vaší rezervace.
 • Do objednávky vyplňte kontaktní a fakturační údaje, Vámi vybrané číslo sektoru, velikost plochy, termín přednášky a další vybavení a služby, které si přejete objednat.
 • Po přijetí objednávky Vám zašleme její potvrzení včetně dvou vyhotovení Smlouvy o účasti na výstavě a zálohové faktury. Veškeré dokumenty Vám zašleme poštou vytištěné a podepsané z naší strany.
 • Jedno vyhotovení Smlouvy o účasti na výstavě prosím podepište a zašlete zpět poštou nebo naskenované e-mailem.
 • Smlouvu následně prosím vložte do registru smluv, pokud se na Vás tato povinnost vztahuje.


4. Využijte všechny možnosti k Vaší propagaci

 • Veletrh Gaudeamus Vám nabízí mnoho možností propagace Vaší instituce nad rámec výstavní expozice a přednášek. V ceně stánku jsou všichni vystavovatelé zařazeni do seznamu vystavovatelů na www.gaudeamus.cz, v mobilní aplikaci Gaudeamus Guide a v tištěném i elektronickém katalogu veletrhu.
 • Pokud potvrdíte svoji rezervaci do 19. 9. 2024 budete zařazeni do propagačního katalogu veletrhu, který je rozesílán na všechny SŠ, VŠ, VOŠ a úřady práce v České republice. K této zásilce můžeme přidat i Vaše propagační materiály.
 • Zadejte si seznam Vašich studijních oborů do rejstříku oborů, který je podkladem pro vyhledávač studijních oborů na www.gaudeamus.cz. Návod k vyplnění údajů je k dispozici ZDE.
 • Vyplňte také údaje o Vaší škole a fakultách pro větší zviditelnění Vaší instituce.
 • Další možnosti propagace najdete v objednávce účasti na výstavě.
 • Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, kontaktujte nás na čísle 545 176 136, nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz.

JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT ON-LINE OBJEDNÁVKU?

 

Přílohy objednávkyke stažení

 • Smlouva o účasti na výstavě
 • Přihláška do Soutěže o nejlepší expozici
 • Půdorysy expozic


Vytištěné potvrzení objednávky účasti na výstavě a smlouvu o účasti na výstavě prosím zašlete poštou, ve dvou podepsaných vyhotoveních, na adresu organizátora veletrhu. Dokumenty je také možné zaslat nascanované e-mailem na: info@gaudeamus.cz. Dokumenty prosím doručte nejpozději 13. 12. 2024.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VELETRHU

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

25. 10. 2024
Dodání podkladů pro propagační zásilky

2. 12. 2024
Uzávěrka objednávek za zvýhodněné ceny

2. 12. 2024
Dodání podkladů do katalogů veletrhu

18. 12. 2024
Dodání podkladů pro tisk expoziční grafiky

2. 1. 2025
Uzávěrka objednávek expozic

PŘEHLED TERMÍNŮ

 

ZPĚT NA INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE