Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

NÁVOD K PŘIHLÁŠENÍ
NA VELETRH
PRO VYSTAVOVATELE

GAUDEAMUS PRAHA 23. - 25. 1. 2024

JAK SE NA VELETRH PŘIHLÁSIT?


1. Vyberete si a rezervujte umístění stánku

 • Nahlédněte do plánku pavilonu a vyberte si vhodné umístění stánku.
 • Pavilon je rozdělen na "sektory" o různé ploše vyznačené v plánku spolu s číslem sektoru. Je možné spojit několik sektorů dohromady a vytvořit větší plochu. Na některých místech je možné sektory i rozdělit, nebo zmenšit jejich plochu (toto s námi prosím vždy předem konzultujte). Vybírat je možné pouze z volných sektorů, označených zelenou barvou.
 • Jakmile vyberete vhodný sektor, zadejte jeho číslo spolu s plochou a Vašimi údaji do rezervačního formuláře. Po vyplnění formuláře Vás budeme nejpozději do 24 hodin kontaktovat a rezervaci Vám potvrdíme. V případě problému Vám nabídneme jinou vhodnou alternativu.
 • Číslo sektoru, není číslem Vašeho stánku! Číslo stánku Vám přidělíme po ukončení rezervací všech vystavovatelů.
 • Rezervaci můžete provést také telefonicky na čísle 545 176 136 nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz. Rezervace je nezávazná.
 • Pokud potřebujete poradit s výběrem místa, nebo si nejste čímkoliv jisti, kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme.


2. Rezervujte si termín přednášky

 • Přednášky jsou dlouhodobě nejefektivnějším způsobem komunikace s návštěvníky veletrhu. Probíhají v kongresovém sále pro 350 osob v 1. patře vstupní haly II.
 • Nahlédněte do programu přednášek a vyberte si volný termín přednášky. Přednášky probíhají každý den veletrhu od 8:00 do 16:00 a poslední den veletrhu od 8:00 do 15:00. Přednáška může mít délku 10-40 minut.
 • Požadavek na rezervaci přednášky můžete zadat do rezervačního formuláře spolu s rezervací plochy nebo nás kontaktovat na čísle 545 176 136
  nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz.
 • Termíny přednášek doporučujeme rezervovat co nejdříve. Obvykle jsou termíny rychle obsazeny.


3. Potvrďte svoji rezervaci

 • Vaši nezávaznou rezervaci můžete potvrdit kdykoliv do 2. 1. 2023 objednáním expozice včetně souvisejících služeb prostřednictvím systému on-line objednávky a následným zasláním podepsané smlouvy o účasti na výstavě. Pokud rezervaci potvrdíte do 1. 12. 2022, získáváte ceny zvýhodněné o 20 %.
 • Přístup do systému on-line objednávky Vám zašleme po potvrzení Vaší rezervace.
 • Do objednávky vyplňte kontaktní a fakturační údaje, Vámi vybrané číslo sektoru, velikost plochy, termín přednášky a další vybavení a služby, které si přejete objednat. Po odeslání objednávky Vám vygenerujeme pdf potvrzení a formulář smlouvy o účasti na výstavě. Oba dokumenty vám zašleme k vytištění a podepsání.
 • Oba dokumenty můžete zaslat poštou nebo nascanované e-mailem.
 • Po přijetí objednávky a smlouvy Vám zašleme jednu potvrzenou kopii zpět spolu se zálohovou fakturou.


4. Využijte všechny možnosti k Vaší propagaci

 • Veletrh Gaudeamus Vám nabízí mnoho možností propagace Vaší instituce nad rámec výstavní expozice a přednášek. V ceně stánku jsou všichni vystavovatelé zařazeni do seznamu vystavovatelů na www.gaudeamus.cz, v mobilní aplikaci Gaudeamus Guide a v tištěném i elektronickém katalogu veletrhu.
 • Pokud potvrdíte svoji rezervaci do 23. 9. 2022 budete zařazeni do propagačního katalogu veletrhu, který je rozesílán na všechny SŠ, VŠ, VOŠ a úřady práce v České republice. K této zásilce můžeme přidat i Vaše propagační materiály.
 • Zadejte si seznam Vašich studijních oborů do rejstříku oborů, který je podkladem pro vyhledávač studijních oborů na www.gaudeamus.cz. Návod k vyplnění údajů je k dispozici ZDE.
 • Vyplňte také údaje o Vaší škole a fakultách pro větší zviditelnění Vaší instituce.
 • Další možnosti propagace najdete v objednávce účasti na výstavě.
 • Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, kontaktujte nás na čísle 545 176 136, nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz.

JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT ON-LINE OBJEDNÁVKU?

 

Přílohy objednávkyke stažení

 • Smlouva o účasti na výstavě
 • Přihláška do Soutěže o nejlepší expozici
 • Půdorysy expozic


Vytištěné potvrzení objednávky účasti na výstavě a smlouvu o účasti na výstavě prosím zašlete poštou, ve dvou podepsaných vyhotoveních, na adresu organizátora veletrhu. Dokumenty je také možné zaslat nascanované e-mailem na: info@gaudeamus.cz. Dokumenty prosím doručte nejpozději 1. 12. 2022.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VELETRHU

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

. . 2023
Dodání podkladů pro propagační zásilky

. . 2023
Uzávěrka objednávek za zvýhodněné ceny

. . 2023
Dodání podkladů do katalogů veletrhu

. . 2023
Dodání podkladů pro tisk expoziční grafiky

. . 2023
Uzávěrka objednávek expozic

PŘEHLED TERMÍNŮ

 

ZPĚT NA INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE