Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Slezská univerzita

Univerzita: Slezská univerzita
Název: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Ulice: Masarykova třída 343/37
Psč: 746 01
Město: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Stát: Česká republika
Telefon: 553 684 245
E-mail: prijimacky@fpf.slu.cz
Web: www.fpf.slu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 1069
Počet zájemců 1240
Poplatek za přihlášku Elektronická přihláška: 500 Kč
Pravděpodobnost přijetí 86 %
Termín přihlášky 31. 3. 2021
Den otevřených dveří 2. února 2021 a 6. března 2021
Odkaz na přihlášku https://is.slu.cz/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek talentová, písemná nebo ústní. Konkrétní informace k jednotlivým programům a oborům jsou k dispozici zde: https://www.slu.cz/fpf/cz/file/cul/74b98a8c-9ae6-4d06-a85c-d0ada8514dbe
Termín přijímacích zkoušek květen/červen 2021
Vzor přijímacích zkoušek www.slu.cz/fpf/cz/sotesty20202021

Další informace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních oborů a realizuje studium ve všech typech studia, od bakalářského až po doktorské. Fakulta nabízí více než 30 studijních programů, a to v různých oblastech. Konkrétně se jedná o historické vědy, informatiku, audiovizuální tvorbu, tvůrčí fotografii, cizí jazyky, knihovnictví, český jazyky a kulturní dramaturgii. Neodmyslitelnou součástí magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. Studenti fakulty mají rovněž rozsáhlé možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských institucích.

Soubory ke stažení

Studijní obory

Název oboru Typ studia Forma studia Jazyk studia
Angličtin maior + Němčina minor Bakalářské Prezenční Čeština
Angličtina Bakalářské Prezenční Čeština
Angličtina maior + Český jazyk a literatura minor Bakalářské Prezenční Čeština
Angličtina maior + Historie minor Bakalářské Prezenční Čeština
Angličtina maior + Italština minor Bakalářské Prezenční Čeština
Angličtina pro odbornou praxi Bakalářské Prezenční Čeština
Audiovizuální tvorba Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Computer Science Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Český jazyk a literatura Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Český jazyk a literatura maior + Angličtina minor Bakalářské Prezenční Čeština
Český jazyk a literatura maior + Historie minor Bakalářské Prezenční Čeština
Český jazyk a literatura maior + Italština minor Bakalářské Prezenční Čeština
Český jazyk a literatura maior + Němčina minor Bakalářské Prezenční Čeština
Historie Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Historie – muzeologie Bakalářské Prezenční Čeština
Historie a kulturní dědictví v regionální praxi Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Historie maior + Angličtina minor Bakalářské Prezenční Čeština
Historie maior + Český jazyk a literatura minor Bakalářské Prezenční Čeština
Historie maior + Italština minor Bakalářské Prezenční Čeština
Historie maior + Němčina minor Bakalářské Prezenční Čeština
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace