Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Slezská univerzita

humanitní přírodovědný technický umělecký
Univerzita: Slezská univerzita
Název: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Ulice: Masarykova třída 343/37
Psč: 746 01
Město: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Stát: Česká republika
Telefon: 553 684 245
E-mail: prijimacky@fpf.slu.cz
Web: www.fpf.slu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 1315
Počet zájemců 1489
Poplatek za přihlášku Elektronická přihláška: 500 Kč
Pravděpodobnost přijetí 88 %
Termín přihlášky Elektronické přihlášky ke studiu si ve druhém kole přijímacího řízení můžete podávat až do 12. července 2024! Na navazující studijní program Tvůrčí fotografie až do 31. 7. 2024.
Den otevřených dveří 9. března 2024
Odkaz na přihlášku https://is.slu.cz/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek Talentová, písemná nebo ústní zkouška. U některých studijních programů bez přijímací zkoušky. Konkrétní informace k jednotlivým programům a oborům jsou k dispozici zde: https://www.slu.cz/fpf/cz/soaktualniprijimacirizeni
Termín přijímacích zkoušek květen/červen 2024
Vzor přijímacích zkoušek www.slu.cz/fpf/cz/sotesty20202021

Další informace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních oborů a realizuje studium ve všech typech studia, od bakalářského až po doktorské. Fakulta nabízí více než 30 studijních programů, a to v různých oblastech. Konkrétně se jedná o historické vědy, informatiku, audiovizuální tvorbu, tvůrčí fotografii, cizí jazyky, knihovnictví, český jazyky a kulturní dramaturgii. Neodmyslitelnou součástí magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. Studenti fakulty mají rovněž rozsáhlé možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských institucích.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Anglický jazyk
humanitní
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Anglický jazyk maior + Český jazyk a literatura minor
humanitní
Navazující magisterské Prezenční
Anglický jazyk maior + Historie minor
humanitní
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Angličtin maior + Němčina minor
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Angličtina
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Angličtina maior + Český jazyk a literatura minor
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Angličtina maior + Historie minor
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Angličtina maior + Italština minor
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Angličtina pro odbornou praxi
humanitní
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Archeologie, specializace: Archeologie středověku a novověku
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Archeologie, specializace: Krajinná archeologie
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Audiovizuální tvorba
umělecký
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Český jazyk a literatura
humanitní
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Český jazyk a literatura maior + Anglický jazyk minor
humanitní
Navazující magisterské Prezenční
Český jazyk a literatura maior + Angličtina minor
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Český jazyk a literatura maior + Historie minor
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Český jazyk a literatura maior + Historie minor
humanitní
Navazující magisterské Prezenční
Český jazyk a literatura maior + Italština minor
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Český jazyk a literatura maior + Němčina minor
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Computer Science
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Angličtina