Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Slezská univerzita

humanitní přírodovědný technický umělecký
Univerzita: Slezská univerzita
Název: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Ulice: Masarykova třída 343/37
Psč: 746 01
Město: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Stát: Česká republika
Telefon: 553 684 245
E-mail: prijimacky@fpf.slu.cz
Web: www.fpf.slu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 1315
Počet zájemců 1489
Poplatek za přihlášku Elektronická přihláška: 500 Kč
Pravděpodobnost přijetí 88 %
Termín přihlášky 30. 4. 2023 (Bc. Tvůrčí fotografie 31. 3. 2023, NMgr. Tvůčí fotografie 31. 7. 2023)
Den otevřených dveří 9. února 2023 (online) a 11. března 2023 (prezenčně)
Odkaz na přihlášku https://is.slu.cz/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek Talentová, písemná nebo ústní zkouška. U některých studijních programů bez přijímací zkoušky. Konkrétní informace k jednotlivým programům a oborům jsou k dispozici zde: https://www.slu.cz/fpf/cz/soaktualniprijimacirizeni
Termín přijímacích zkoušek květen/červen 2023
Vzor přijímacích zkoušek www.slu.cz/fpf/cz/sotesty20202021

Další informace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních programů a realizuje studium ve všech typech studia od bakalářského až po doktorské. Fakulta nabízí více než 30 studijních programů v mnoha různých oblastech. Neodmyslitelnou součástí studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. Úspěšným studentům jsou nabízeny rozsáhlé možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských institucích. Na fakultě studuje téměř 1 300 studentů, buď i ty jedním z nich!

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Anglický jazyk
humanitní
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Anglický jazyk maior + Český jazyk a literatura minor
humanitní
Navazující magisterské Prezenční
Anglický jazyk maior + Historie minor
humanitní
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Angličtin maior + Němčina minor
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Angličtina
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Angličtina maior + Český jazyk a literatura minor
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Angličtina maior + Historie minor
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Angličtina maior + Italština minor
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Angličtina pro odbornou praxi
humanitní
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Archeologie, specializace: Archeologie středověku a novověku
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Archeologie, specializace: Krajinná archeologie
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Audiovizuální tvorba
umělecký
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Český jazyk a literatura
humanitní
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Český jazyk a literatura maior + Anglický jazyk minor
humanitní
Navazující magisterské Prezenční
Český jazyk a literatura maior + Angličtina minor
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Český jazyk a literatura maior + Historie minor
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Český jazyk a literatura maior + Historie minor
humanitní
Navazující magisterské Prezenční
Český jazyk a literatura maior + Italština minor
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Český jazyk a literatura maior + Němčina minor
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Computer Science
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Angličtina