Univerzita Karlova

Název Univerzita Karlova
Ulice Ovocný trh 560/5
PSČ 116 36
Město Praha
Kraj Praha
Stát Česká republika
Telefon 224 491 850
E-mail ipsc@ruk.cuni.cz
Web www.cuni.cz
Typ školy univerzita
Certifikát školy ECTS

Další informace

Univerzita Karlova je prestižní, kosmopolitní a dynamicky se rozvíjející vysoká škola. Je největší a v mezinárodním měřítku nejlépe hodnocenou českou univerzitou. Zaujímá významnou pozici mezi 2 % nejlepších vysokých škol z celkového počtu přibližně 18 000 vzdělávacích institucí z celého světa. Na celkem 17 fakultách UK v současné době studuje více než 50 000 studentů. Téměř sedminu z nich tvoří cizinci. Studium na univerzitě ročně úspěšně zakončí přibližně 9 000 studentů, kteří mají nejnižší procento nezaměstnanosti z absolventů všech vysokých škol v ČR. UK klade dlouhodobě důraz na kvalitu výuky a na propojování teoretického vzdělávání a praktického výzkumu, stejně jako na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a dalšími vědeckými institucemi. Na Univerzitě Karlově si můžete vybrat z pestré nabídky studijních programů a oborů, řada je v České republice zcela unikátních.

Soubory ke stažení

Seznam fakult

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8, Praha 5, Česká republika,

 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Genderová studia
 • Studia občanské společnosti
 • Studium humanitní vzdělanosti
Detail fakulty

Husitská teologická fakulta

Pacovská 350/4, P. O. BOX 56, Praha 4, Česká republika,

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika
 • Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika
 • Sociální a charitativní práce
Detail fakulty

Filozofická fakulta

nám. Jana Palacha 2, Praha 1, Česká republika,

 • Archeologie pravěku a středověku
 • Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
 • Středoevropská studia: Maďarská studia
 • Tlumočnictví: čeština - španělština
Detail fakulty

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Heyrovského 1203, Hradec Králové, Česká republika,

 • Farmacie
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Odborný pracovník v laboratorních metodách
Detail fakulty

Právnická fakulta

nám. Curieových 901/7, Praha 1, Česká republika,

 • Právo a právní věda
Detail fakulty

Fakulta sociálních věd

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, Česká republika,

 • Ekonomie a finance
 • Mezinárodní vztahy
 • Strategická komunikace
 • Teritoriální studia:Teritoriální studia
Detail fakulty

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Šimkova 870, Hradec Králové, Česká republika,

 • Všeobecná sestra
 • Všeobecné lékařství
 • Zubní lékařství
Detail fakulty

Lékařská fakulta v Plzni

Husova 3, Plzeň, Česká republika,

 • Všeobecné lékařství
 • Zubní lékařství
Detail fakulty

Evangelická teologická fakulta

Černá 9, Praha 1, Česká republika,

 • Evangelická teologie
 • Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika
 • Pastorační a sociální práce
 • Teologie - spiritualita - etika
Detail fakulty

Fakulta tělesné výchovy a sportu

José Martího 269/31, Praha 6 - Veleslavín, Česká republika,

 • Kondiční trenér
 • Management tělesné výchovy a sportu
 • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy
Detail fakulty

2. lékařská fakulta

V Úvalu 84, Praha 5, Česká republika,

 • Fyzioterapie
 • Fyzioterapie
 • Všeobecné lékařství
 • Všeobecné ošetřovatelství
Detail fakulty

Matematicko-fyzikální fakulta

Ke Karlovu 3, Praha 2, Česká republika,

 • Matematické a počítačové modelování ve fyzice
 • Matematika pro informační technologie
 • Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
 • Teoretická fyzika
Detail fakulty

1. lékařská fakulta

Kateřinská 32, Praha 2, Česká republika,

 • Adiktologie
 • Fyzioterapie
 • Porodní asistence
 • Zubní lékařství
Detail fakulty

3. lékařská fakulta

Ruská 2411/87, Praha 10, Česká republika,

 • Dentální hygiena
 • Fyzioterapie
 • Nutriční terapie
 • Všeobecné ošetřovatelství
Detail fakulty

Katolická teologická fakulta

Thákurova 3, Praha 6, Česká republika,

 • Aplikovaná etika
 • Dějiny evropské kultury
 • Katolická teologie
 • Teologické nauky
Detail fakulty

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, Praha 1, Česká republika,

 • Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
 • Pedagogika předškolního věku
 • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — dějepis
 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika
Detail fakulty

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6, Praha 2, Česká republika,

 • Chemie
 • Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání
 • Povrchová a podzemní voda
 • Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy
Detail fakulty

Seznam studijních oborů

Adiktologie
Adiktologie
Analytická chemie
Andragogika a management vzdělávání
Andragogika a personální řízení
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Anglistika - amerikanistika
Anorganická chemie
Antropologická studia
Antropologie a genetika člověka
Aplikovaná etika
Aplikovaná geologie
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
Archeologie pravěku a středověku
Archivnictví a pomocné vědy historické
Asijská studia: Indologie
Asijská studia: Japanologie
Asijská studia: Koreanistika
Asijská studia: Vietnamistika
Astronomie a astrofyzika
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia: Balkánská a středoevropská studia
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia: Ruská a eurasijská studia
Bezpečnostní studia
Biofyzika a chemická fyzika
Biochemie
Bioinformatika
Biologie
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Blízkovýchodní studia
Bohemistika pro cizince
Botanika
Buněčná biologie
Částicová a jaderná fyzika
Česko-německá studia
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Čeština v komunikaci neslyšících
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Dějiny evropské kultury
Dějiny křesťanského umění
Dějiny moderní evropské kultury
Dějiny umění
Demografie
Demografie s ekonomií
Demografie s historií
Demografie s veřejnou a sociální politikou
Demografie se sociální geografií
Demografie se sociologií
Dentální hygiena
Divadelní věda
Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví
Egypt a Přední východ ve starověku
Ekologická a evoluční biologie
Ekologie
Ekonomický výzkum
Ekonomie a finance
Elektronická kultura a sémiotika
Ergoterapie
Ergoterapie pro dospělé
Estetika
Etnologie a kulturní antropologie
Evangelická teologie
Evoluční biologie
Experimentální biologie rostlin
Farmacie
Filosofie v kontextu humanitních věd
Filozofie
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Pravoslavná teologie
Finanční a pojistná matematika
Finanční matematika
Fonetika
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Fyzická geografie a geoekologie
Fyzická geografie a geoinformatika
Fyzika
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
Fyzika povrchů a plazmatu
Fyzika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Fyzikální chemie
Fyziologie živočichů
Fyzioterapie
Fyzioterapie
Fyzioterapie
Fyzioterapie
Fyzioterapie
Fyzioterapie
Genderová studia
Genetika, molekulární biologie a virologie
Geobiologie
Geofyzika a fyzika planet
Geografie a kartografie
Geografie se zaměřením na vzdělávání
Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání
Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Geologie
Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání
Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
Geotechnologie
Germánská a severoevropská studia: Finština
Germánská a severoevropská studia: Germanistika
Germánská a severoevropská studia: Nizozemština
Germánská a severoevropská studia: Skandinavistika
Globální migrační a rozvojová studia
Hebraistika a židovská studia
Historická sociologie
Historie
Historie - české dějiny v evropském kontextu
Historie – hospodářské a sociální dějiny
Historie – obecné dějiny
Historie se zaměřením na vzdělávání
Hospodaření s přírodními zdroji
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání
Husitská teologie
Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice
Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika
Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika
Hydrologie a hydrogeologie
Chemie
Chemie a fyzika materiálů
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání — Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Iberoamerikanistika
Imunologie
Informace, média a knižní kultura
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Informatika
Informatika - Diskrétní modely a algoritmy
Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika
Informatika - Softwarové a datové inženýrství
Informatika - Softwarové systémy
Informatika - Teoretická informatika
Informatika - Umělá inteligence
Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her
Intenzivní péče
Italianistika
Jazyky a komunikace neslyšících
Jihovýchodoevropská studia
Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice
Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie
Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie
Judaistika se sdruženým studiem Religionistika
Kartografie a geoinformatika
Katolická teologie
Klasická archeologie
Klinická a toxikologická analýza
Komparatistika
Komunikační studia:Marketingová komunikace a public relations
Komunikační studia:Mediální studia
Komunikační studia:Žurnalistika
Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika
Kondiční trenér
Krajina a společnost
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Logika
Makromolekulární chemie
Management tělesné výchovy a sportu
Matematická analýza
Matematické a počítačové modelování ve fyzice
Matematické modelování
Matematické modelování ve fyzice a technice
Matematické struktury
Matematika pro informační technologie
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika
Matematika se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání
Mediální studia
Mediální studia
Medicinální chemie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Angličtina pro překlad a tlumočení
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Francouzština pro překlad a tlumočení
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Němčina pro překlad a tlumočení
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Ruština pro překlad a tlumočení
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Španělština pro překlad a tlumočení
Mezinárodní vztahy
Mikrobiologie
Molekulární biologie a biochemie organismů
Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Německá a středoevropská studia / Deutsche und Mitteleuropäische Studien
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Numerická a výpočtová matematika
Nutriční terapie
Nutriční terapie
Obecná lingvistika
Obecná matematika
Odborný pracovník v laboratorních metodách
Ochrana životního prostředí
Optika a optoelektronika
Orální historie - soudobé dějiny
Organická chemie
Ortotik-protetik
Parazitologie
Pastorační a sociální práce
Pedagogika
Pedagogika — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Pedagogika předškolního věku
Pediatrické ošetřovatelství
Politologie
Politologie a mezinárodní vztahy
Politologie a veřejná politika
Porodní asistence
Portugalistika
Povrchová a podzemní voda
Praktická geobiologie
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
Právo a právní věda
Pravoslavná teologie
Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice
Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika
Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Religionistika
Protistologie
Překladatelství: čeština - angličtina
Překladatelství: čeština - francouzština
Překladatelství: čeština - němčina
Překladatelství: čeština - ruština
Překladatelství: čeština - španělština
Psychologie
Psychologie
Psychologie
Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku
Regionální a politická geografie
Religionistika
Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie
Religionistika se sdruženým studiem Judaistika
Religionistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie
Reprodukční a vývojová biologie
Ruský jazyk a literatura
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Řecká a latinská studia
Řecká a latinská studia: Novořecký jazyk a literatura
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
Sinologie
Sociální a charitativní práce
Sociální a kulturní ekologie
Sociální epidemiologie
Sociální geografie a geoinformatika
Sociální geografie a regionální rozvoj
Sociální pedagogika
Sociální pedagogika
Sociální práce
Sociologie
Sociologie
Sociologie a sociální politika
Sociologie:Sociální antropologie
Sociologie:Studia současných společností
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Strategická komunikace
Středoevropská studia
Středoevropská studia: Maďarská studia
Středoevropská studia: Polonistika
Středoevropská studia: Romistika
Středoevropská studia: Slovakistika
Studia nových médií
Studia občanské společnosti
Studium humanitní vzdělanosti
Studium humanitní vzdělanosti
Školský management
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Teologické nauky
Teologie - spiritualita - etika
Teologie křesťanských tradic
Teoretická a evoluční biologie
Teoretická fyzika
Teritoriální studia:Balkánská, euroasijská a středoevropská studia
Teritoriální studia:Evropská studia
Teritoriální studia:Německá a rakouská studia
Teritoriální studia:Severoamerická studia
Teritoriální studia:Soudobé dějiny
Teritoriální studia:Teritoriální studia
Teritoriální studia:Západoevropská studia
Tlumočnictví: čeština - angličtina
Tlumočnictví: čeština - francouzština
Tlumočnictví: čeština - němčina
Tlumočnictví: čeština - ruština
Tlumočnictví: čeština - španělština
Trenér
Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy
Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy
Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy
Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy
Učitelství geografie pro střední školy
Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy
Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy
Učitelství historie pro střední školy
Učitelství chemie pro střední školy
Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy
Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství informatiky pro střední školy
Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Učitelství pro mateřské školy
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis — Učitelství geografie pro střední školy
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — český jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — francouzský jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — hudební výchova
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — informační a komunikační technologie
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — matematika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — německý jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — pedagogika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — ruský jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — základy společenských věd
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — dějepis
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — chemie
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — pedagogika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — tělesná výchova
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — výchova ke zdraví
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — dějepis
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — francouzský jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — hudební výchova
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — německý jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — pedagogika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — ruský jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — speciální pedagogika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — základy společenských věd
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — francouzský jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — hudební výchova
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — německý jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk — pedagogika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk — základy společenských věd
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — hra na nástroj
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — sbormistrovství
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy chemie — výchova ke zdraví
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie — matematika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie — pedagogika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie — tělesná výchova
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika — pedagogika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika — tělesná výchova
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy německý jazyk — základy společenských věd
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika — výchova ke zdraví
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — výchova ke zdraví
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — základy společenských věd
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova
Vědy o Zemi
Veřejná a sociální politika
Veřejná správa a spisová služba
Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
Všeobecná sestra
Všeobecné lékařství
Všeobecné lékařství
Všeobecné lékařství
Všeobecné lékařství
Všeobecné lékařství
Všeobecné ošetřovatelství
Všeobecné ošetřovatelství
Východoevropská studia
Vychovatelství
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Zoologie
Zubní lékařství
Zubní lékařství
Zubní lékařství
Žurnalistika

Na kterém veletrhu školu uvidíte?

Gaudeamus Brno 2020

XXVII. ročník,
Brněnské výstaviště,
pavilon P
20.10 - 23.10.2020

stánek č. 0

Gaudeamus Praha 2021

XIV. ročník,
PVA Expo Praha,
hala 4
19.01 - 21.01.2021

stánek č. 0

Gaudeamus Bratislava 2020

XXIV. ročník,
Incheba Expo,
hala D
06.10 - 08.10.2020

stánek č. 0
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace