Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Název Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ulice Trieda A. Hlinku 2
PSČ 949 76
Město Nitra
Kraj Nitriansky
Stát Slovensko
Telefon +421 376 415 111
E-mail verejnost@uniag.sk
Web www.uniag.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy ECTS, DS

Další informace

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre -jediná svojho druhu na Slovensku, je centrom poľnohospodárskeho vzdelávania, vedy a výskumu, prezentuje sa aj ako zelená univerzita.

Soubory ke stažení

Fakulty

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • Agribusiness and Commerce
 • Agrárny obchod a marketing
  ekonomický
 • Agrárny obchod a marketing /A/
  ekonomický
 • Aplikovaná ekonómia a analýza dát
  ekonomický
Detail fakulty

Technická fakulta

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • Automobilová doprava
  technický
 • Automobilové dopravné systémy
  technický
 • Dopravné stroje a zariadenia
  technický
 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
  technický
Detail fakulty

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • Environmentálny manažment
 • Environmentálny manažment /A/
 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
  ekonomický
Detail fakulty

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • Biotechnika parkových a krajinných úprav
 • International Master of Horticultural Science
  přírodovědný
 • Krajinná a záhradná architektúra
  přírodovědný umělecký
 • Krajinná a záhradná architektúra /A/
  přírodovědný umělecký
Detail fakulty

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • Agrochémia a výživa rastlín
  přírodovědný
 • Agrochémia a výživa rastlín
  přírodovědný
 • Agroekológia
 • Farmárstvo
  přírodovědný
Detail fakulty

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • Agrobiotechnológie
  přírodovědný
 • Agropotravinárstvo
 • Aplikovaná biológia
  přírodovědný
 • Bezpečnosť a kontrola potravín
  přírodovědný
Detail fakulty

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Agrárny obchod a marketing
ekonomický
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Agrárny obchod a marketing /A/
ekonomický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Agrobiotechnológie
přírodovědný
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Agrochémia a výživa rastlín
přírodovědný
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Agrochémia a výživa rastlín
přírodovědný
Doktorské Prezenční
Prezenční
Angličtina
Aplikovaná biológia
přírodovědný
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Aplikovaná ekonómia a analýza dát
ekonomický
Bakalářské Prezenční
Automobilová doprava
technický
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Automobilové dopravné systémy
technický
Magisterské Prezenční Slovenština
Bezpečnosť a kontrola potravín
přírodovědný
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Bezpečnosť a kontrola potravín /A/
přírodovědný
Magisterské Prezenční Angličtina
Doplňujúce pedagogické štúdium - Učiteľstvo odborných predmetov
Jiné Prezenční
Kombinované
Slovenština
Dopravné stroje a zariadenia
technický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Economics and Management of Agriculture and Food Processing
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Ekonomika a manažment podniku
ekonomický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ekonomika a manažment podniku /A/
ekonomický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
ekonomický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva /A/
ekonomický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Ekonomika podniku
ekonomický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ekonomika podniku /A/
ekonomický
Magisterské Prezenční Angličtina

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Nitra 2024

XI. ročník,
Agrokomplex Nitra
24.09 - 25.09.2024

stánek č.