Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Název Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ulice Trieda A. Hlinku 2
PSČ 949 76
Město Nitra
Kraj Nitriansky
Stát Slovensko
Telefon +421 376 415 111
E-mail verejnost@uniag.sk
Web www.uniag.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy ECTS, DS

Další informace

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre -jediná svojho druhu na Slovensku, je centrom poľnohospodárskeho vzdelávania, vedy a výskumu, prezentuje sa aj ako zelená univerzita.

Soubory ke stažení

Fakulty

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • Agribusiness and Commerce
 • Agrárny obchod a marketing
 • Agrárny obchod a marketing /A/
 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
Detail fakulty

Technická fakulta

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • Automobilové dopravné systémy
 • Dopravné stroje a zariadenia
 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • Obchodovanie a podnikanie s technikou
Detail fakulty

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • Environmentálny manažment
 • Environmentálny manažment /A/
 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
Detail fakulty

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • Biotechnika parkových a krajinných úprav
 • International Master of Horticultural Science
 • Krajinná a záhradná architektúra
 • Krajinné inžinierstvo
Detail fakulty

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • Agrochémia a výživa rastlín
 • Agroekológia
 • Farmárstvo
 • Fyziológia plodín a drevín
Detail fakulty

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Slovensko,

 • Agrobiotechnológie
 • Agropotravinárstvo
 • Aplikovaná biológia
 • Bezpečnosť a kontrola potravín
Detail fakulty

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Agrárny obchod a marketing
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční Slovenština
Agrárny obchod a marketing /A/
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční Angličtina
Agribusiness and Commerce
Angličtina
Agrobiotechnológie
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční Slovenština
Agrochémia a výživa rastlín
Doktorské Prezenční Slovenština
Agroekológia
Navazující magisterské Prezenční Slovenština
Agropotravinárstvo
Bakalářské Prezenční Slovenština
Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
Bakalářské Prezenční Slovenština
Aplikovaná biológia
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Automobilové dopravné systémy
Navazující magisterské Prezenční Slovenština
Bezpečnosť a kontrola potravín
Bakalářské Prezenční Slovenština
Bezpečnosť a kontrola potravín /A/
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Biotechnika parkových a krajinných úprav
Navazující magisterské Prezenční Slovenština
Business Economics
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Doplňujúce pedagogické štúdium - Učiteľstvo odborných predmetov
Jiné Prezenční
Kombinované
Slovenština
Dopravné stroje a zariadenia
Doktorské Prezenční Slovenština
Economics and Management of Agriculture and Food Processing
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Ekonomika a manažment podniku
Doktorské Prezenční Slovenština
Ekonomika a manažment podniku /A/
Doktorské Prezenční Angličtina
Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
Doktorské Prezenční Slovenština

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Nitra 2023

X. ročník,
Agrokomplex Nitra
14.11 - 15.11.2023

stánek č. 28