ceník výstavní plochy
a souvisejících služeb

GAUDEAMUS PRAHA 19. - 21. 1. 2021

Název služby

    Jednotka

    Kč bez DPH

 

Registrační poplatek

 

1 expozice

 

1 800,-

Registrační poplatek hradí každý vystavovatel, kterému je přiděleno číslo expozice. Výše poplatku není závislá na velikosti expozice. Vystavovatel je v ceně registračního poplatku zařazen do všech rejstříků na www.gaudeamus.cz, v tištěném i elektronickém katalogu a mobilní aplikaci Gaudeamus Guide. Vystavovatelé registrovaní do 16. 10. 2018 jsou zařazeni do propagačního katalogu veletrhu.

 

EXPOZICE JEJICHŽ VÝSTAVBU ZAJIŠŤUJE ORGANIZÁTOR VELETRHU

Pronájem výstavní plochy včetně výstavby expozice

1 m2

3 200,-

Shrnovací dveře do společného zázemí

1 ks

3 200,-

Shrnovací dveře do vlastního zázemí

1 ks

1 700,-

Podhled mřížka

1 m2

400,-

Zásuvka pro běžné spotřebiče do 0,5 KW

1 ks

3 050,-

Připojení k internetu 10 Mb/s (Wi-fi, 1 zařízení)

1 ks

3 200,-

Připojení k internetu 10 Mb/s (LAN)

1 ks 4 200,-

Přívod vody a odpadu

1 ks

6 300,-

Dřez a ohřívač vody

1 ks

4 200,-

Stůl 80x80 cm

1 ks

750,-

Židle

1 ks

500,-

Židle barová

1 ks

1 050,-

Věšák stojanový

1 ks

450,-

Regál, 3 police, 100x2500x50 cm

1 ks

1 200,-

Stojan na prospekty

1 ks

800,-

Montovaný pult 50x50x110 cm

1 ks

1 250,-

Montovaný pult 100x50x88 cm

1 ks

1 200,-

Montovaný pult 100x50x110 cm

1 ks

1 350,-

Vitrína 100x100x200 cm

1 ks

3 500,-

Uzamykatelná skříňka

1 ks

1 200,-

Odpadkový koš

1 ks

120,-

Lednička

1 ks

2 000,-

Dataprojektor

1 den

3 000,-

Projekční plátno 150x150 cm

1 den

500,-

Televize LCD úhlopříčka 20"

1 den

1 500,-

Televize LED úhlopříčka 50"

1 den

3 500,-

Držák TV na stěnu

1 ks

1 500,-

Cena za pronájem výstavní plochy zahrnuje pronájem plochy, pronájem a stavbu konstrukce expozice (systém OCTANORM), límec, osvětlení expozice dvěma bodovými světly, jeden stůl, dvě židle, stojan na prospekty, dvě volné vstupenky pro vystavovatele. Uvedenou výbavu expozice obsahuje na každých 6 m2, při hloubce expozice 2 m nebo na každých 9 m2, při hloubce expozice 3 m. Expozice o ploše 4 m2, obsahuje v základní výbavě: osvětlení, jednu židli, stojan na prospekty, jeden volný vstup do areálu výstaviště. Další vybavení expozice nebo služby lze objednat v této objednávce. Dále cena expozice standardně zahrnuje: koberec na celou plochu expozice označení expozice číslem a názvem vystavovatele generální úklid před zahájením výstavy denní úklid expozice zařazení vystavovatele do všech rejstříků v katalozích veletrhu propagaci vystavovatele na internetové adrese www.gaudeamus.cz zařazení vystavovatele do propagačního katalogu veletrhu, který bude rozeslán na střední školy v ČR.

 

PLOCHA V DOPROVODNÉM PROGRAMU

Expozice v doprovodném programu "Věda pro život"   

1 m2

1 750,-

Cílem doprovodného programu je prezentovat zajímavé vědecké poznatky, jejich uplatnění v každodenním životě a prakticky je předvést. Budoucí studenti se v rámci tohoto doprovodného programu mohou seznámit se zajímavou technikou a jejími vlastnostmi, přírodními procesy, fyzikálními nebo chemickými jevy, kterým se mohou v průběhu studia naučit.

Doprovodného programu „Věda pro život“ se mohou účastnit pouze ti vystavovatelé, kteří mají objednánu expozici o ploše 18 a více m2. Expozice doprovodného programu je určena k prezentaci vědeckých poznatků, technologií, pokusů, exponátů apod. Expozice doprovodného programu může být umístěna odděleně od hlavní expozice vystavovatele, nebo může k hlavní expozici vystavovatele přiléhat. Expozice doprovodného programu musí být vždy označena logem doprovodného programu Věda pro život. Maximální velikost plochy expozice doprovodného programu je omezena na 1/3 velikosti plochy hlavní expozice vystavovatele zaokrouhlená na celé m2 nahoru. Například při minimální velikosti hlavní expozice 18 m2 je maximální velikost expozice doprovodného programu dalších 6 m2.

 

EXPOZICE JEJICHŽ VÝSTAVBU SI ZAJIŠŤUJE VYSTAVOVATEL

Pronájem výstavní plochy bez výstavby

1 m2

2 700,-

Koberec včetně položení

1 m2

350,-

Přívod elektrické energie 2 kW

1 ks

5 300,-

Přívod elektrické energie 3 kW

1 ks

6 400,-

Přívod elektrické energie 6 kW

1 ks

10 700,-

Přívod elektrické energie 9 kW

1 ks

13 600,-

Přívod elektrické energie 15 kW

1 ks

18 500,-

Elektrický rozvaděč

1 ks

1 950,-

Revize rozvaděče a přívodu (povinný úkon)

1 ks

1 800,-

Přívod vody a odpadu bez dřezu

1 ks

6 300,-

Generální úklid před zahájením

1 m2

70,-

Denní úklid expozice v průběhu výstavy

1 m2

110,-

Tvar, velikost a výšku expozice konzultujte s dodavatelem. Dodavatel si vyhrazuje právo velikost výstavní plochy přiměřeně zvětšit nebo zmenšit, v souladu s prostorovým členěním výstavy, ne však o více než 5 % objednané plochy.  Výstavbu vlastní expozice můžete provést na základě předem schválené projektové dokumentace, která musí obsahovat seznam použitých materiálů. Expozice musí splňovat obecně platné bezpečnostní a požární předpisy.

Barvu koberce je nutné vybrat podle vzorníku. Cena zahrnuje dodávku koberce do haly, jeho nařezání a nalepení na podlahu haly. Cena elektrického přívodu zahrnuje elektrický přívod a spotřebu elektrické energie za celou dobu výstavy. Cena rozvaděče zahrnuje instalaci a pronájem rozvaděče po celou dobu výstavy. Na rozvaděči a přívodu musí být provedena revize po instalaci rozvodu! Cena za přívod vody a odpadu obsahuje vodné a stočné, neobsahuje pronájem kuchyňské linky ani dřezu, také neobsahuje připojení zařízení vystavovatele.

 

ZAVĚŠOVÁNÍ POUTAČŮ ZE STROPU HALY

Závěsný bod, včetně zvedací kladky

1 ks

4 800,-

Příplatek za instalaci závěsu mimo úvazový bod

1 ks 1 500,-

ALUR rampa

1 bm

1 100-

Osvětlení na ALUR rampu

1 ks

800,-

Příplatek za instalaci el. přívodu ze stropu

1 ks

1 000,-

Cena obsahuje zhotovení závěsu vč. zvedací kladky a jeho odstranění po akci. Pověšení poutačů provádí vystavovatel. Přesné umístění závěsu se odvíjí od umístění kotevních bodů. Vhodný způsob zavěšení prosím konzultujte s dostatečným předstihem s organizátorem veletrhu. V případě instalace závěsů mimo úvazové body pavilonu je účtován příplatek. Konstrukce Alur slouží k upevnění textilních a jiných poutačů z lehkých materiálů. Cena zahrnuje pronájem konstrukce v požadované délce a tvaru a její upevnění na závěsné body. Upevnění poutačů na konstrukci provádí vystavovatel. Cena za osvětlení zahrnuje pronájem požadovaného počtu ks halogenových svítidel a jejich montáž na konstrukci. K osvětlení je nutné objednat přívod elektřiny.

 

PŘEDNÁŠKY, SÁL PRO 200 OSOB

Přednáška 10 minut (pásmo I. 8:00-9:30, 14:00-16:00)

1 přednáška

1 900,-

Přednáška 20 minut (pásmo I. 8:00-9:30, 14:00-16:00)

1 přednáška

2 900,-

Přednáška 30 minut (pásmo I. 8:00-9:30, 14:00-16:00)

1 přednáška

3 900,-

Přednáška 40 minut (pásmo I. 8:00-9:30, 14:00-16:00)

1 přednáška

4 900,-

Přednáška 10 minut (pásmo II. 9:30-14:00)

1 přednáška

3 600,-

Přednáška 20 minut (pásmo II. 9:30-14:00)

1 přednáška

4 600,-

Přednáška 30 minut (pásmo II. 9:30-14:00)

1 přednáška

4 900,-

Přednáška 40 minut (pásmo II. 9:30-14:00)

1 přednáška

5 900,-

Organizátor si vyhrazuje právo změnit termín začátku přednášky a toto oznámit vystavovateli nejpozději 15 kalendářních dnů před zahájením veletrhu. Přednášky registrované do 16. 10. 2020 budou zveřejněny v propagačním katalogu veletrhu. Aktuální seznam přednášek bude zveřejněn na www.gaudeamus.cz. Z pohledu ceny bude přednáška zařazena do toho časového pásma, ve kterém je více než 50 % zvoleného času. Před vyplněním časového pásma doporučujeme ověřit volné termíny na www.gaudeamus.cz a provést telefonickou rezervaci termínu na čísle 545 176 136. Ceny zahrnují propagaci přednášky před zahájením veletrhu, pronájem přednáškového sálu, pronájem a provoz audiovizuálního vybavení, technickou podporu v průběhu přednášky
a zajištění jedné přednášky. V průběhu přednášky bude provedeno statistické zjišťování.

 

INZERCE V KATALOGU, DALŠÍ PROPAGACE

Základní inzerce, 1 strana A5, černobíle

1 strana

6 800,-

Zkrácená inzerce, 1 strana A6, černobíle

1 strana

3 800,-

Další inzerce, 1 strana A5, černobíle

1 strana

6 000,-

Barevná inzerce, 1 strana A5, barevně

1 strana

17 500,-

Inzerce v elektronickém katalogu

1 soubor

7 000,-

Rozšířená webová prezentace

1 soubor

3 000,-

Pokud vystavovatel dodá podklady většího rozsahu než objednaného, dodavatel zajistí jejich zpracování v dodaném rozsahu a bude účtovat za každou další započatou stránku cenu za „Další stranu v katalogu“. Podklady lze dodávat v PDF s rozlišením 300 Dpi, připravené k tisku na spad s ořezovými značkami na 3 mm. Bez ohledu na objednání inzerce v tištěném katalogu bude vystavovatel zdarma zařazen v seznamu vystavovatelů se základními kontakty.

Rozšířená prezentace, může obsahovat podrobnější popis školy, přijímacích zkoušek, studijních programů, statistiky studentů, kontakty na studijní oddělení a podobně. Prezentace informací je možná prostřednictvím dokumentů PDF. Rozšířené webové prezentace doručené do 7. 12. 2018 budou zařazeny také do elektronického katalogu a do informačního systému pro výchovné poradce.

Elektronický katalog veletrhu je rozšířením tištěného katalogu a bude k dispozici ke stažení na www.gaudeamus.cz po celou dobu veletrhu a následně do 31. 8. 2019. Prezentace jsou zařazeny také do informačního systému pro výchovné poradce. Informace do elektronického katalogu lze dodávat ve formátu HTML, DOC, RTF, XLS, PDF, PPT, MP4. Rozsah prezentace je omezen objemem dat na 30 MB.

Termín pro doručení podkladů je 7. 12. 2018. Podklady doručené po termínu nelze v katalogů zařadit!

 

ROZESÍLÁNÍ PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ

Všechny střední školy v ČR

1 rozesílka

10 500,-

Na všechny střední školy v ČR budou rozeslány propagační materiály vystavovatele. Zásilky budou odeslány v první dekádě listopadu. Materiály mohou mít formát A5 nebo A4, v případě složení materiálů z více listů musí být pevně spojeny v jeden celek. Uvedené ceny platí pro materiály do 30 g. V případě vyšší váhy se cena zvyšuje o 30 % za každých započatých 20 g. Organizátor garantuje aktuálnost použité databáze adres. Rozeslány budou materiály doručené na adresu organizátora veletrhu do 7. 11. 2018!

 

VSTUPNÍ A VJEZDOVÉ PRŮKAZY

Vstup pro vystavovatele (vč. občerstvení)

1 ks

400,-

Volný vjezd jednodenní

1 ks 550,-

Volný vjezd na tři dny

1 ks

1 100,-

Vstup na diskusní setkání vystavovatelů

1 ks

990,-

Povolení k distribuci propagačních materiálů

1 ks

1 500,-

Vstup do areálu je platný v přípravný den a ve dnech konání akce (7:00 - 17:00). Vystavovatel obdrží základní sadu vstupů zdarma dle plochy expozice. Zakoupený vstupní průkaz opravňuje ke vstupu do zázemí pro vystavovatele a konzumaci občerstvení v průběhu výstavního dne. Volný vjezd opravňuje k vjezdu a parkování v areálu po dobu konání akce. Vjezdové povolení je nepřenosné. Diskusní setkání má formu společenského večera, který se bude konat 23.1. v 19:00. Cena obsahuje slavnostní raut a ochutnávku přívlastkových a archivních vín.

Pro každou osobu provádějící distribuci propagačních materiálů, nebo oslovování návštěvníku v pavilonu mimo plochu expozice vystavovatele je nutno zakoupit zvláštní vstupenku v uvedené ceně. Vystavovatelé s expozicí nad 30 m2 mohou tuto činnost provádět bez omezení.

 

E-MAILOVÉ SDĚLENÍ PRO REGISTROVANÉ STUDENTY

Netříděné kontakty

1  rozesílka

4 000,-

Tříděné kontakty

1  rozesílka

14 000,-

Rozeslání sdělení vystavovatele na studenty registrované k návštěvě veletrhu. Kontakty je možné třídit dle zájmu studentů o studijní obory. Sdělení je možné rozeslat do 16. 1. 2020, nebo po skončení veletrhu. Schránka je aktivní od rozeslání do 31. 8. 2020. Každý vystavovatel může rozeslat pouze jedno sdělení. Počet kontaktů v databázi závisí na počtu registrovaných (V roce 2018 bylo 7 000 registrovaných).

 

EXPOZIČNÍ GRAFIKA

Stěnový panel expozice

1 ks

1 950,-

Čelní strana pultu

1 ks

990,-

Límec expozice

1 ks

600,-

Cena grafiky zahrnuje výrobu grafiky metodou celoplošného tisku, ořez, dopravu na výstaviště, nalepení a odstranění po akci. Cena nezahrnuje grafický návrh, úpravy grafického návrhu, nebo zhotovení tiskových podkladů. Tiskové podklady je nutné dodat ve formátu PDF v tiskové kvalitě. Termín pro dodání tiskových podkladů je 4. 1. 2020.

 

Poznámka: 

Základní zařazení do propagace velethu je pro vystavovatele zdarma.
(Seznamy vystavovatelů, rejstřík studijních oborů, rejstřík fakult, základní zařazení do propagačního a tištěného katalogu.) 

Uvedené ceny jsou zvýhodněné o 20% a jsou platné při doručení objednávky do 3. 12. 2020. U objednávek doručených po tomto termínu dochází
k navýšení cen o 20%.

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 % dle platných daňových zákonů. 

 

ZPĚT NA INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

AKTUÁLNÍ CENY PRO ROK 2021 BUDOU ZVEŘEJNĚNY V SRPNU 2021!

Zvýhodněné ceny jsou uvedeny v tomto ceníku.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace