PROGRAM PŘEDNÁŠEK

GAUDEAMUS PRAHA 19. - 21. 1. 2021

Přijďte si poslechnout naše zajímavé přednášky! 
​Dozvíte se maximum informací o školách, oborech, přijímačkách i studentském životě!

Program přednášek

úterý 19. 1. 2021
ON-LINE PŘEDNÁŠKOVÝ DEN
9:00 - 9:30
Proč studovat na VŠB - Technické univerzitě Ostrava? Protože technika je sázka na budoucnost!
9:35 - 10:05
FEL ČVUT z pohledu studentů
10:10 - 10:40
Staň se sociálním pracovníkem nebo asistentem pedagoga! Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
10:45 - 10:50
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
10:50 - 11:00
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
11:00 - 11:15
Fakulta strojní ČVUT v Praze
11:20 - 11:50
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
středa 20. 1. 2021
ON-LINE PŘEDNÁŠKOVÝ DEN
9:00 - 9:30
Západočeská univerzita v Plzni
9:35 - 10:05
Veterina, potraviny, pohoda zvířat - studuj na VFU Brno
10:10 - 10:40
Jak vám může osobní portfolio Europassu pomoci k úspěchu - NPI ČR
10:45 - 11:15
Přijďte studovat na univerzitu do Pardubic
11:20 - 11:50
Jak si vybrat vysokou školu (JCMM)
11:55 - 12:45
Fakulta architektury ČVUT v Praze
čtvrtek 21. 1. 2021
ON-LINE PŘEDNÁŠKOVÝ DEN
9:00 - 9:30
S námi se v praxi neztratíš - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
9:35 - 10:05
VŠE = kvalitní vzdělání prezenčně i on-line
10:10 - 10:40
Studium na Vysoké škole logistiky
10:45 - 11:15
Studuj v angličtině na britské vysoké škole Prague College
11:20 - 12:25
Diskusní panel se studenty pedagogických fakult
12:30 - 13:00
Univerzita obrany – více než vysoká škola
13:05 - 13:15
Fakulta stavební ČVUT v Praze
úterý 26. 1. 2021
ON-LINE PŘEDNÁŠKOVÝ DEN
9:35 - 10:05
Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
10:10 - 10:40
Fakulta architektury VUT v Brně
10:45 - 11:15
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
11:20 - 11:50
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
11:55 - 12:25
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
12:30 - 13:00
Fakulta stavební VUT v Brně
středa 27. 1. 2021
ON-LINE PŘEDNÁŠKOVÝ DEN
9:00 - 9:10
Úvod o Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně
9:20 - 9:40
Fakulta strojního inženýrství, UJEP v Ústí nad Labem
9:50 - 10:10
Fakulta životního prostředí, UJEP v Ústí nad Labem
10:20 - 10:40
Fakulta umění a designu, UJEP v Ústí nad Labem
10:50 - 11:10
Filozofická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem
11:20 - 11:40
Fakulta zdravotnických studií, UJEP v Ústí nad Labem
11:50 - 12:10
Přírodovědecká fakulta, UJEP v Ústí nad Labem
12:20 - 12:40
Pedagogická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem
12:50 - 13:10
Fakulta sociálně ekonomická, UJEP v Ústí nad Labem
pátek 22. 1. 2021
ON-LINE PŘEDNÁŠKOVÝ DEN
9:00 - 9:25
Představení České zemědělské univerzity v Praze
9:30 - 10:00
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
10:05 - 10:35
Technická fakulta ČZU v Praze
10:40 - 11:10
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
11:15 - 11:45
Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze
11:50 - 12:05
Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze
12:10 - 12:40
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
12:45 - 13:15
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
čtvrtek 28. 1. 2021
ON-LINE PŘEDNÁŠKOVÝ DEN
9:00 - 9:30
Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky vysoké školy, MŠMT ČR - Přednáška pro pedagogy
9:35 - 10:05
University of New York in Prague
10:10 - 10:40
Studium na vysoké škole FH Salzburg
10:45 - 11:15
Jak zjistit, co mě baví a nastavit si cíle, kterých chci dosáhnout? - DOFE
11:20 - 11:50
Právo, politika, ekonomika, bezpečnost - vysoká škola CEVRO Institut
11:55 - 12:25
„Začni jinak“ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12:30 - 13:00
Jak si vybrat vysokou školu aby mě bavila, MŠMT ČR
úterý 2. 2. 2021
ON-LINE PŘEDNÁŠKOVÝ DEN
9:00 - 9:30
Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
9:35 - 10:05
Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10:10 - 10:40
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10:45 - 11:15
Fakulta zdravotníckych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
11:20 - 11:50
Inštitút manažmentu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
11:55 - 12:25
Rakúské veľvyslanectvo - Štúdium v Rakúsku
12:30 - 13:00
Studium ve Švýcarsku - Swiss Education Group
středa 3. 2. 2021
ON-LINE PŘEDNÁŠKOVÝ DEN
9:00 - 9:30
Přestavení možností studia a studentského života na ŠKODA AUTO Vysoké škole
9:35 - 10:05
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Študuj čo ťa baví
10:10 - 10:40
Vyšší odborná škola herecká
10:45 - 11:35
Technická univerzita v Liberci
11:40 - 12:10
SAIA - Štipendiá na štúdium v zahraničí
12:15 - 12:45
O potrebe neformálneho vzdelávania v našich životoch s IUVENTOU
12:50 - 13:20
Europe Direct Brno: Studijní a pracovní příležitosti v zahraničí
čtvrtek 4. 2. 2021
ON-LINE PŘEDNÁŠKOVÝ DEN
9:15 - 9:20
Predstavenie Univerzity Komenského v Bratislave
9:20 - 9:40
Jesseniova lekárska fakulta UK
9:40 - 10:00
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
10:00 - 10:20
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
10:20 - 10:40
Farmaceutická fakulta UK
10:40 - 11:00
Filozofická fakulta UK
11:00 - 11:20
Pedagogická fakulta UK
11:20 - 11:40
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
11:40 - 12:00
Fakulta managementu UK
12:00 - 12:20
Právnická fakulta UK
12:20 - 12:40
Prírodovedecká fakulta UK
12:40 - 13:00
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
úterý 9. 2. 2021
ON-LINE PŘEDNÁŠKOVÝ DEN
9:00 - 9:05
Představení Univerzity Karlovy
9:10 - 9:20
1. lékařská fakulta UK
9:20 - 9:25
2. lékařská fakulta UK
9:25 - 9:40
3. lékařská fakulta UK
9:40 - 9:50
Lékařská fakulta v Hradci Králové UK
9:50 - 10:00
Lékařská fakulta v Plzni UK
10:10 - 10:20
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UK
10:20 - 10:30
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
10:30 - 10:40
Matematicko-fyzikální fakulta UK
10:40 - 10:50
Přírodovědecká fakulta UK
11:00 - 11:10
Filozofická fakulta UK
11:10 - 11:20
Husitská teologická fakulta UK
11:20 - 11:35
Právnická fakulta UK
11:35 - 11:45
Evangelická teologická fakulta UK
11:55 - 12:05
Fakulta sociálních věd UK
12:05 - 12:15
Katolická teologická fakulta UK
12:15 - 12:25
Fakulta humanitních studií UK
12:25 - 12:30
Pedagogická fakulta UK
12:30 - 12:50
Podpora pro studující se znevýhodněním - Centrum Carolina UK
středa 10. 2. 2021
ON-LINE PŘEDNÁŠKOVÝ DEN
9:00 - 9:55
UniLink - Poradenské Centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku a Německuk
10:00 - 10:25
University of Worcester
10:30 - 10:55
University of Derby
11:00 - 11:25
Northumbria University, Newcastle
11:30 - 11:55
University of Central Lancashire
12:00 - 12:25
Middlesex University, London
12:30 - 12:55
Newcastle University
13:00 - 13:15
Studium ve Velké Británii očima českého studenta
13:15 - 13:40
University of Portsmouth
13:45 - 14:10
University of Greenwich
14:15 - 14:30
Studium ve Velké Británii očima českého studenta
čtvrtek 11. 2. 2021
ON-LINE PŘEDNÁŠKOVÝ DEN
9:00 - 9:55
UniLink - Poradenské Centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku a Německu
10:00 - 10:25
Swansea University
10:30 - 10:55
BIMM - Music School
11:00 - 11:25
University of Westminster
11:30 - 11:55
University of South Wales
12:00 - 12:25
University of the West of England, Bristol
12:30 - 12:45
Studium ve Velké Británii očima českého studenta
12:45 - 13:10
London South Bank University
13:15 - 13:40
University of Suffolk
13:45 - 14:00
Možnosti studia v Irsku
14:05 - 14:30
DkIT - studium na irské vysoké škole
14:35 - 14:50
Studium ve Velké Británii očima českého studenta
14:50 - 15:30
Možnosti studia v Německu
úterý 23. 2. 2021
ON-LINE PŘEDNÁŠKOVÝ DEN
9:00 - 9:30
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA
9:35 - 10:05
Strojnícka fakulta UNIZA
10:10 - 10:40
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA
10:45 - 11:15
Stavebná fakulta UNIZA
11:20 - 11:50
Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA
11:55 - 12:25
Fakulta riadenia a informatiky UNIZA
12:30 - 13:00
Fakulta humanitných vied UNIZA
středa 17. 3. 2021
ON-LINE PŘEDNÁŠKOVÝ DEN
9:00 - 9:30
Prezentace možností studia v Evropské unii
9:35 - 10:05
Prezentace možností studia v Evropské unii
10:10 - 10:40
Prezentace možností studia v Evropské unii
10:45 - 11:15
Prezentace možností studia v Evropské unii
11:20 - 11:50
Prezentace možností studia v Evropské unii
11:55 - 12:25
Prezentace možností studia v Evropské unii
12:30 - 13:00
Prezentace možností studia v Evropské unii
středa 24. 2. 2021
ON-LINE PŘEDNÁŠKOVÝ DEN
11:00 - 11:30
Zeptej se studentů VŠCHT na rovinu
11:35 - 12:05
University of St Andrews

Program Pedagogického centra

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace