Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

rozmístění vystavovatelů
v pavilonu

GAUDEAMUS NITRA 24. - 25. 9. 2024

EXPOZICE V PAVILONU n:

Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí, Slovensko (sektor č. 9a)

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Slovensko (sektor č. )

Cambridge Study, Slovensko (sektor č. )

EF Education s.r.o., Slovensko (sektor č. )

Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko (sektor č. 8a)

Holprom - Štúdium v Holandsku, Slovensko (sektor č. 6b)

InterStudy - štúdium v zahraničí, Slovensko (sektor č.  4c)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (sektor č. )

(Ne)finančná gramotnosť o.z., Slovensko (sektor č. 9c)

Slezská univerzita v Opavě (sektor č. )

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (sektor č. )

Technická univerzita v Košiciach, Slovensko (sektor č.  )

Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko (sektor č. )

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko (sektor č. 6a)

Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko (sektor č. )

UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí (sektor č. 12)

University of New York in Prague (sektor č. 8c)

Univerzita Karlova (sektor č. 8b)

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko (sektor č. 5)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (sektor č. 1)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko (sektor č. 4b)

Univerzita Palackého v Olomouci (sektor č. )

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko (sektor č. )

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (sektor č. 4a)

Vysoká škola ekonómie a manažmentu Bratislava, Slovensko (sektor č. )

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Slovensko (sektor č. )

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (sektorč. )

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (sektor č. )

Vysoké učení technické v Brně (sektor č. 7)

YFU Česká Republika (sektor č. )

Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko (sektor č. )

 

PROHLÉDNOUT PLÁNEK PAVILONU

ZPĚT NA INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE