Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

rozmístění vystavovatelů
v pavilonu

GAUDEAMUS NITRA 14. - 15. 11. 2023

EXPOZICE V PAVILONU F:

Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí, Slovensko (expozice č. 25)

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Slovensko (expozice č. 5)

Cambridge Study, Slovensko (expozice č. 9)

EF Education s.r.o., Slovensko (expozice č. 13)

Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko (expozice č. 27)

InterStudy - štúdium v zahraničí, Slovensko (expozice č.  1)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (expozice č. 21)

Slezská univerzita v Opavě (expozice č. 2)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (expozice č. )

Technická univerzita v Košiciach, Slovensko (expozice č.  3)

Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko (expozice č. 18)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko (expozice č. 7)

Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko (expozice č. 26)

UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí (expozice č. 24)

University of New York in Prague (expozice č. 8)

Univerzita Karlova (expozice č. 20)

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko (expozice č. 11)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (expozice č. 17)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko (expozice č. 6)

Univerzita Palackého v Olomouci (expozice č. 16)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (expozice č. 12)

Vysoká škola ekonómie a manažmentu Bratislava, Slovensko (expozice č. 15)

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Slovensko (expozice č. 10)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (expoziceč. 14)

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (expozice č. 22)

Vysoké učení technické v Brně (expozice č. 19)

YFU Česká Republika (expozice č. 23)

Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko (expozice č. 4)

 

PROHLÉDNOUT PLÁNEK PAVILONU

ZPĚT NA INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE