Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

ROZMÍSTĚNÍ VYSTAVOVATELŮ
V PAVILONU

GAUDEAMUS REGION KOŠICE 22. - 23. 10. 2024

kontaktní místa v CONGRESS HOTELU CENTRUM:

Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí, Slovensko (sektor č. 33, 34)

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Slovensko (sektor č. )

Cambridge Study, Slovensko (sektor č. 3)

EF Education s.r.o., Slovensko (sektor č. )

Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko (sektor č. 19, 20, 21)

Holprom - Štúdium v Holandsku (sektor č. 2)

InterStudy - štúdium v zahraničí, Slovensko (sektor č.  29)

Metropolitní univerzita Praha (sektor č. )

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (sektor č. )

Obchodní akademie, Watsonova 61, Košice, Slovensko (sektor č. 12)

Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko (sektor č. 27)

Technická univerzita v Košiciach, Slovensko (sektor č. )

Unicorn University (sektor č. 17)

UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí (sektor č. 1)

University of New York in Prague (sektor č. 28)

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko (sektor č. 7, 8, 9, 10, 11)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko  (sektor č. 23)

Univerzita Palackého v Olomouci (sektor č. )

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko (sektor č. 4, 5, 6)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko (sektor č. 24)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (sektor č. )

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Slovensko (sektor č. 15)

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, Slovensko (sektor č. 16)

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (sektor č. )

Vysoké učení technické v Brně (sektor č. )

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM), Slovensko (sektor č. 18)

Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko (sektor č. )

 

PROHLÉDNOUT PLÁNEK PAVILONU

ZPĚT NA INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE