Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přírodovědecká fakulta Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Název: Přírodovědecká fakulta
Ulice: Pasteurova 3632/15
Psč: 400 96
Město: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
Stát: Česká republika
Telefon: +420 475 286 672
E-mail: renata.postlova@ujep.cz
Web: prf.ujep.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Přijímací zkoušky se různí dle oboru - pohovor/praktická zkouška/písemný test/portfolio/bez přijímací zkoušky
Poplatek za přihlášku 500 Kč
Termín přihlášky Přihlášku ke studiu podávejte do 30. 4. 2023
Den otevřených dveří 9. 2. 2023
Odkaz na přihlášku https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přijímací zkoušky

Další informace

Přírodovědecká fakulta ústecké univerzity je moderní vysokoškolskou institucí, zároveň největší v ústeckém regionu zaměřenou na vzdělávání a rozvoj poznání v oblasti přírodních oborů. Kromě více než šedesátileté tradice nabízí netradiční zázemí v podobě přírodních krás severních Čech (údolí Labe, Národní park České Švýcarsko a České středohoří). Doménou zdejší univerzity je takřka rodinné prostředí a individuální přístup
ke studentům. Fakulta zajišťuje vysokoškolské vzdělání všech tří stupňů (Bc., Mgr., Ph.D.) jak pro odborníky v přírodovědných oborech, tak pro přípravu učitelů pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy v přírodovědných předmětech. Spolupracuje s řadou českých
i zahraničních partnerů, včetně soukromého sektoru.
Fakulta má novou platformu #ScienceUJEP: https://prf.ujep.cz/cs/science-ujep

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Aplikovaná informatika
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Aplikovaná informatika
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Aplikované nanotechnologie
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční Čeština
Aplikované plazmové technologie
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Biologie
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Biologie - Aplikovaná biologie a ekologie
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Biologie - Experimentální a buněčná biologie
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Biologie pro vzdělávání
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Chemie a toxikologie
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Chemie pro vzdělávání
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Computer Modelling in Science and Technology
Doktorské Prezenční Angličtina
Fyzika pro vzdělávání
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Geografie
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Geografie pro vzdělávání
Bakalářské Prezenční Čeština
Geografie transformací
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Geographies of Transformations
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Informatika pro vzdělávání
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Matematika pro vzdělávání
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Matematika ve firmách a veřejné správě
Bakalářské Prezenční Čeština