Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

technický
Univerzita: Vysoké učení technické v Brně
Název: Fakulta strojního inženýrství
Ulice: Technická 2896/2
Psč: 616 69
Město: Brno
Kraj: Jihomoravský
Stát: Česká republika
Telefon: 541 142 135
E-mail: studium@fme.vutbr.cz
Web: www.fme.vutbr.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Doporučujeme maturovat matematika, fyzika
Počet přijatých 1 392
Počet zájemců 2 007
Poplatek za přihlášku 700 Kč, 28 EUR
Pravděpodobnost přijetí 70 %
Termín přihlášky 1. 1. - 31. 3. 2023
Den otevřených dveří 2. 12. 2022 a 17. 2. 2023
Odkaz na přihlášku https://www.vutbr.cz/eprihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek SCIO testy, vlastní forma testů, dle prospěchu ze SŠ
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek 13. 6. 2023 – 16. 6. 2023, náhradní termín: 22. 6. 2023, talentové zkoušky na program Průmyslový design ve strojírenství: 21. 4. 2023
Vzor přijímacích zkoušek www.fme.vutbr.cz/studuj/prijimacky#prijimacky_fsi
Zaměření na předměty matematika, fyzika

Další informace

VUT v Brně má 8 fakult, 3 VŠ ústavy a více než 18 tisíc studentů. Vybrat si můžete z nabídky technických, přírodovědných, ekonomických a uměleckých oborů.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aerospace Technology
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Aplikovaná informatika a řízení
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Aplikovaná matematika
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Applied and Interdisciplinary Mathematics
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Applied Mathematics
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Applied Mechanics
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Automobilní a dopravní inženýrství
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Design and Process Engineering
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Energetické a termofluidní inženýrství
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Energetické inženýrství
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Energetika
Bakalářské Prezenční Čeština
Fundamentals of Mechanical Engineering
Bakalářské Prezenční Angličtina
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Industrial Engineering (2letý s dvojím diplomem - česko-francouzským)
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Inženýrská mechanika
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Inženýrská mechanika a biomechanika
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Konstrukční a procesní inženýrství
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Konstrukční inženýrství
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Letecká a kosmická technika
Navazující magisterské Prezenční Čeština