Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

přírodovědný
Univerzita: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Název: Fakulta zdravotníctva
Ulice: Študentská 2
Psč: 911 50
Město: Trenčín
Kraj: Trenčiansky
Stát: Slovensko
Telefon: +421 32 7400 603
E-mail: katarina.gerlichova@tnuni.sk
Web: www.fz.tnuni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky Áno
Forma přijímacích zkoušek písomný test, pre odbor Fyzioterapia aj overovanie fyzických schopností
Zaměření na předměty Test z biológie v rozsahu stredoškolského učiva

Další informace

Činnosť fakulty je zameraná na rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu. Kvalita výučby je daná predovšetkým profesionálnou a osobnostnou kvalitou zamestnancov, ich prístupom k výučbe, individuálnym prístupom k študentom, kreativitou a flexibilitou pracovníkov fakulty a dobrým uplatnením absolventov na trhu práce. Vysokoškolskí učitelia sa snažia u študentov podnietiť a podporiť nielen vedomosti, ale aj rozvíjať charakter a morálnu a emocionálnu inteligenciu. Absolútnou prioritou pre nás pedagógov je spokojnosť našich študentov a vysoká úroveň našich absolventov. Aktivity fakulty sa zameriavajú aj na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti lekárskych a nelekárskych zdravotníckych vied.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Fyzioterapia
humanitní přírodovědný
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
humanitní přírodovědný technický
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ošetrovateľstvo
humanitní přírodovědný
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Verejné zdravotníctvo
humanitní přírodovědný
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština