Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta sociálních studií Ostravská univerzita

humanitní
Univerzita: Ostravská univerzita
Název: Fakulta sociálních studií
Ulice: Českobratrská 16
Psč: 702 00
Město: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
Stát: Česká republika
Telefon: 553 463 208
E-mail: scarlet.mankova@osu.cz
Web: www.fss.osu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS, ECTS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Doporučujeme maturovat Společenská oblast
Počet přijatých 360
Počet zájemců 820
Poplatek za přihlášku 600 Kč
Termín přihlášky 15. 3. 2023
Den otevřených dveří dle harmonogramu AR 22/23 je termín stanoven na leden – únor 2023
Odkaz na přihlášku -

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek vlastní forma testů - na PC
Termín přijímacích zkoušek květen 2023, náhradní termín červen 2023
Vzor přijímacích zkoušek https://fss.osu.cz/27100/informace-o-prijimacich-zkouskach-podle-studijnich-programu-2021/
Zaměření na předměty společenskovědní oblast pro Bc., Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP ČR - pro NMgr.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Social Work
Doktorské
Kombinované
Angličtina
Sociální práce
Bakalářské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Sociální práce - specializace Rozvoj a řízení v sociální práci
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Sociální práce - specializace Sociální práce a kriminologie
Navazující magisterské
Sociální práce - specializace Sociální práce s rodinou
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Sociální práce a sociální podnikání
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Zdravotně-sociální péče
Bakalářské Prezenční Čeština
Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
Navazující magisterské Kombinované Čeština