Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně

Univerzita: Vysoké učení technické v Brně
Název: Fakulta chemická
Ulice: Purkyňova 464/118
Psč: 612 00
Město: Brno
Kraj: Jihomoravský
Stát: Česká republika
Telefon: 541 149 357-8
E-mail: studijni@fch.vut.cz
Web: www.fch.vut.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Doporučujeme maturovat chemie
Počet přijatých 750
Počet zájemců 1 200
Poplatek za přihlášku 700 Kč, 28 EUR
Pravděpodobnost přijetí 85 %
Termín přihlášky 31. 3. 2021 (bakalářské a navazující programy), 30. 4. 2021 (doktorské programy)
Den otevřených dveří 27. 11. 2020
Odkaz na přihlášku https://www.vutbr.cz/eprihlaska/cs/zadani/vybrat-obor/fakulta/12

Přijímací zkoušky

Forma přijímacích zkoušek písemný test pro uchazeče do navazujících programů, uchazeči do bakalářských programů nebudou konat přijímací zkoušku
Přípravné kurzy Pro uchazeče o studium Bc programů pořádá fakulta přípravný kurz ke studiu chemie. Bližší informace budou zveřejněny do prosince 2020 na https://www.fch.vut.cz/uchazeci/kurzy
Termín přijímacích zkoušek navazující programy vyučované v češtině: 10. 6. 2021, navazující program vyučovaný v angličtině: 7. 6. – 18. 6. 2021, doktorské programy: 10. 6. – 22. 6. 2021 – přesný termín přijímací zkoušky bude uchazeči sdělen spolu s pozvánkou na přijímací zkoušku
Vzor přijímacích zkoušek www.fch.vut.cz/edit/uchazeci/prijimacky/b/smernice-pravidla-pro-prijimaci-rizeni-2021-2022-p195477
Zaměření na předměty chemie

Další informace

Fakulta chemická Vysokého učení technického navazuje svou činností na dlouhou tradici chemického vysokého školství v Brně sahající až do roku 1911. V současnosti je etablovanou a respektovanou vzdělávací institucí s vynikající infrastrukturou, výraznou výzkumnou činností a silnými vazbami na průmyslovou i další aplikační sféru. Koncepce studijních programů reflektuje potřeby a požadavky společnosti a trhu práce v blízké i vzdálenější budoucnosti. Možnost studia nabízí fakulta jak v prezenční, tak v kombinované formě a stejně tak zkušenosti s distanční výukou. V roce 2021 oslaví Fakulta chemická už 110. výročí od svého založení.

Soubory ke stažení

Studijní obory

Název oboru Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Biofyzikální chemie Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Biophysical Chemistry Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Environmental Sciences and Engineering Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Environmentální chemie a technologie Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Environmentální chemie, bezpečnost a management Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Chemie a chemické technologie Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Chemie a technologie materiálů Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Chemie a technologie ochrany životního prostředí Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Chemie a technologie potravin Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Chemie pro medicínské aplikace Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Chemistry and Technology of Foodstuffs Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Chemistry, Technology and Properties of Materials Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Potravinářská chemie Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace