Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně

přírodovědný technický
Univerzita: Vysoké učení technické v Brně
Název: Fakulta chemická
Ulice: Purkyňova 464/118
Psč: 612 00
Město: Brno
Kraj: Jihomoravský
Stát: Česká republika
Telefon: 541 149 357-8
E-mail: studijni@fch.vut.cz
Web: www.fch.vut.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Doporučujeme maturovat chemie
Počet přijatých 750
Počet zájemců 1 200
Poplatek za přihlášku 700 Kč, 30 EUR
Pravděpodobnost přijetí 85 %
Termín přihlášky od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 (bakalářské a navazující programy), do 30. 4. 2024 (doktorské programy)
Den otevřených dveří 15. 2. 2024
Odkaz na přihlášku https://www.vutbr.cz/eprihlaska/cs/zadani/vybrat-obor/fakulta/12

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky Uchazeči o studium bakalářských programů v akademickém roce 2024/25 budou přijati na základě stanovených kritérií bez přijímací zkoušky.
Termín přijímacích zkoušek Aktuální informace o přijímacím řízení: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky

Další informace

Fakulta chemická Vysokého učení technického navazuje svou činností na dlouhou tradici chemického vysokého školství v Brně sahající až do roku 1911. V současnosti je etablovanou a respektovanou vzdělávací institucí s vynikající infrastrukturou, výraznou výzkumnou činností a silnými vazbami na průmyslovou i další aplikační sféru. Možnost studia jak v prezenční, tak v kombinované formě, úzké propojení studia s praxí. Koncepce studijních programů reflektuje potřeby a požadavky společnosti a trhu práce v blízké i vzdálenější budoucnosti. Nadstandardně vybavené nové moderní laboratoře, domácká atmosféra fakulty, studentské město, kde to žije. Bez chemie to nejde! Pojďte do toho s námi.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Biofyzikální chemie
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Biophysical Chemistry
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Chemie a chemické technologie
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Chemie a technologie materiálů
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Chemie a technologie potravin
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Chemie pro medicínské aplikace
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Chemistry and Technology of Foodstuffs
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Chemistry, Technology and Properties of Materials
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Environmental Sciences and Engineering
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Environmentální chemie a technologie
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Environmentální chemie, bezpečnost a management
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Potravinářská chemie
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština