Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita

humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
Univerzita: Masarykova univerzita
Název: Přírodovědecká fakulta
Ulice: Kotlářská 2
Psč: 611 37
Město: Brno
Kraj: Jihomoravský
Stát: Česká republika
Telefon: 549 493 577
E-mail: studijni@sci.muni.cz, prihlaska@muni.cz
Web: www.sci.muni.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Doporučujeme maturovat Záleží na vybraném studijním programu, více informací na https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium
Počet přijatých 1559
Počet zájemců 2.012
Poplatek za přihlášku 650 Kč
Pravděpodobnost přijetí 77 %
Termín přihlášky 29. 2. 2024 (bakalářské studium), 30. 4. 2024 (navazující magisterské studium)
Den otevřených dveří 21. a 24. 1. 2023
Odkaz na přihlášku https://is.muni.cz/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek Vlastní forma testů, Test studijních předpokladů + pro některé programy odborný test
Přípravné kurzy Přípravné kurzy na TSP pořádá Právnická fakulta MU - https://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/vse/pripravne-kurzy/
Termín přijímacích zkoušek Odborný test nebo pohovor k prokázání studijních předpokladů: 20. 4. 2024; Testy studijních předpokladů (TSP): 1. pokus 1. 12. 2023–14. 2. 2024, 2. pokus 15. 2. 2024–21. 4. 2024
Vzor přijímacích zkoušek https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky
Zaměření na předměty Záleží na vybraném studijním programu, více informací na https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Antropologie
přírodovědný
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Aplikovaná a environmentální geologie
přírodovědný
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Aplikovaná matematika
přírodovědný ekonomický
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Biochemie
přírodovědný
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Biofyzika
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Biologie člověka
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Biologie se zaměřením na vzdělávání
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Botanika
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Chemie
přírodovědný
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
humanitní přírodovědný umělecký
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Chemie se zaměřením na vzdělávání
humanitní přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Ekologická a evoluční biologie
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Experimentální a molekulární biologie
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Experimentální biologie rostlin
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Experimentální biologie živočichů a imunologie
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Fyzická geografie
přírodovědný
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Fyzika
přírodovědný
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Fyzika - nanotechnologie
přírodovědný
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština