Filozofická fakulta Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Název: Filozofická fakulta
Ulice: Pasteurova 13
Psč: 400 96
Město: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
Stát: Česká republika
Telefon: + 420 475 286 466, +420 475 286 467
E-mail: studijni.ff@ujep.cz
Web: www.ff.ujep.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Přijímací zkoušky se různí dle oboru - motivační pohovor/bez přijímací zkoušky
Počet přijatých 348
Počet zájemců 481
Poplatek za přihlášku 500 Kč
Pravděpodobnost přijetí 72 %
Termín přihlášky 31.3. 2021
Den otevřených dveří 6.2.2021
Odkaz na přihlášku https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek pohovor
Termín přijímacích zkoušek 31. 5. – 4. 6. 2021

Další informace

Filozofická fakulta (FF) je univerzitním pracovištěm orientovaným na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech. Ve své činnosti se zaměřuje na původní badatelskou činnost a zároveň se snaží vytvářet podmínky pro co nejširší přístup k vysokoškolskému vzdělání, a to prostřednictvím prezenční a kombinované formy studia. FF nabízí vysokoškolské vzdělávání ve všech stupních studia (Bc., Mgr., Ph.D.). Současnými pracovišti FF jsou katedra archivnictví a pomocných věd historických, katedra historie (pod níž spadá Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví), katedra filozofie a humanitních studií (pod níž spadá Centrum občanského vzdělávání ÚL), katedra politologie, katedra germanistiky (pod níž spadá Metodické centrum CEPRONIV), Ústav slovansko-germánských studií a Jazykové centrum.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název studijního programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Archivnictví a spisová služba Bakalářské Kombinované Čeština
České dějiny Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Dokumentace památek Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Filozofie Bakalářské Prezenční Čeština
Historie Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Interkulturní germanistika Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu Navazující magisterské Prezenční Čeština
Kulturní historie Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Německá filologie Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Německý jazyk a literatura Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Politická filozofie Navazující magisterské Prezenční Čeština
Politologie Bakalářské Prezenční Čeština
Společenské vědy Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Tschechische Geschichte Doktorské Prezenční
Kombinované
Němčina
Učitelství historie pro SŠ Navazující magisterské Prezenční Čeština
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Učitelství společenských věd pro SŠ Navazující magisterské Prezenční Čeština
Základy humanitních studií Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace