Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Filozofická fakulta Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

humanitní
Univerzita: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Název: Filozofická fakulta
Ulice: Pasteurova 13
Psč: 400 96
Město: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
Stát: Česká republika
Telefon: + 420 475 286 466, +420 475 286 467
E-mail: studijni.ff@ujep.cz
Web: www.ff.ujep.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Přijímací zkoušky se různí dle oboru - motivační pohovor/bez přijímací zkoušky
Poplatek za přihlášku 500 Kč
Termín přihlášky Přihlášku je nutno podat do 30. 4. 2023.
Den otevřených dveří 9. 2. 2023
Odkaz na přihlášku https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přijímací zkoušky

Termín přijímacích zkoušek 5. - 9. 6. 2023

Další informace

Filozofická fakulta (FF) je univerzitním pracovištěm orientovaným na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech. Ve své činnosti se zaměřuje na původní badatelskou činnost a zároveň se snaží vytvářet podmínky pro co nejširší přístup k vysokoškolskému vzdělání, a to prostřednictvím prezenční a kombinované formy studia. FF nabízí vysokoškolské vzdělávání ve všech stupních studia (Bc., Mgr., Ph.D.). Současnými pracovišti FF jsou katedra archivnictví a pomocných věd historických, katedra historie (pod níž spadá Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví), katedra filozofie a humanitních studií (pod níž spadá Centrum občanského vzdělávání ÚL), katedra politologie, katedra germanistiky (pod níž spadá Metodické centrum CEPRONIV), Ústav slovansko-germánských studií a Jazykové centrum.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Archivnictví a spisová služba
humanitní
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Dokumentace památek
humanitní
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Filozofie
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Historické vědy (studijní obor České dějiny)
humanitní
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Historie
humanitní
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Historie - Archivnictví
humanitní
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Historie - Péče o kulturní dědictví
humanitní
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Historie pro vzdělávání
humanitní
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Historische Wissenschaft (Tschechische Geschichte)
humanitní
Doktorské Prezenční
Kombinované
Němčina
Humanitní studia krize lidství
humanitní
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Interkulturní germanistika
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu
humanitní
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Kulturní historie
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Německá filologie
humanitní
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Německý jazyk a literatura pro vzdělávání
humanitní
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Politologie
humanitní
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Společenské vědy pro vzdělávání
humanitní
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Učitelství historie pro SŠ
humanitní
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
humanitní
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Učitelství společenských věd pro SŠ
humanitní
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština