Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

přírodovědný technický
Univerzita: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Název: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Ulice: Břehová 7
Psč: 115 19
Město: Praha 1
Kraj: Praha
Stát: Česká republika
Telefon: +420 771 258 836
E-mail: studium@fjfi.cvut.cz
Web: www.fjfi.cvut.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Doporučujeme maturovat matematika, fyzika, chemie, informatika
Poplatek za přihlášku 900 Kč
Pravděpodobnost přijetí Kompletní pravidla budou již brzy na webových stránkách fakulty.
Termín přihlášky 30.4.2024
Den otevřených dveří 28. 11. 2023 a 2. 2. 2024 Praha; 22. 1. 2024 detašované pracoviště ČVUT v Děčíně
Odkaz na přihlášku https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO - možnost prominutí zkoušky do bakalářského studia v Praze; NE - zájemcům o studium na detašovaném pracovišti FJFI ČVUT v Děčíně jsou přijímací zkoušky prominuty.
Forma přijímacích zkoušek Písemný test z matematiky s možností prominutí při splnění jedné z následujících podmínek: • maturita z profilového předmětu pro vybraný studijní program, úspěch v olympiádách, soutěžích nebo SOČ, • studijní průměr z profilového předmětu do 2,0. Bližší
Přípravné kurzy ANO - www.fjfi.cvut.cz/cz/uchazeci/pripravny-kurz
Termín přijímacích zkoušek červen 2024
Zaměření na předměty matematika, fyzika, dle zaměření dále na chemie, IT

Další informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) je přírodovědnou základnou ČVUT pro matematiku, fyziku, chemii, informatiku a jejich aplikace v technických vědách i v inženýrské praxi. Orientuje se na pokročilý základní i aplikovaný výzkum a moderní výuku. Kromě jaderných věd se fakulta věnuje i oblasti kvantových technologií či laserů, studenti mohou na fakultě pracovat s plazmatem i nanotechnologiemi. Velký důraz klade i na matematické inženýrství a informatiku.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikace informatiky v přírodních vědách
Bakalářské
Navazující magisterské
Aplikovaná algebra a analýza
Bakalářské Prezenční Čeština
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Aplikovaná informatika
Bakalářské Prezenční Čeština
Aplikované matematicko-stochastické metody
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Fotonika
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze
Navazující magisterské
Fyzikální elektronika – specializace Fotonika
Navazující magisterské
Fyzikální elektronika – specializace Laserová fyzika a technika
Navazující magisterské
Fyzikální elektronika – specializace Počítačová fyzika
Navazující magisterské
Fyzikální inženýrství - specializace Fyzika plazmatu a termojaderné fúze
Bakalářské
Fyzikální inženýrství - specializace Fyzikální inženýrství materiálů
Bakalářské
Fyzikální inženýrství - specializace Inženýrství pevných látek
Bakalářské
Fyzikální inženýrství - specializace Laserová technika a fotonika
Bakalářské
Fyzikální inženýrství - specializace Počítačová fyzika
Bakalářské
Fyzikální inženýrství materiálů
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Inženýrství pevných látek
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Jaderná a částicová fyzika
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Jaderná chemie
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština