Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Filozofická fakulta Ostravská univerzita

humanitní
Univerzita: Ostravská univerzita
Název: Filozofická fakulta
Ulice: Reální 5
Psč: 701 03
Město: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
Stát: Česká republika
Telefon: 553 46 2090
E-mail: studium.ff@osu.cz
Web: https://ff.osu.cz/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 820
Počet zájemců 2500
Poplatek za přihlášku 600 Kč
Termín přihlášky 15. 3. 2023
Den otevřených dveří Online den otevřených dveří 6. a 8. prosince 2022 a fyzické dny otevřených dveří 27. ledna 2023
Odkaz na přihlášku -

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek vlastní přijímací zkoušky (formou písemných testů či ústní)
Termín přijímacích zkoušek 29. 5. - 2. 6. 2023

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Anglická filologie
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Jiný
Anglická filologie - specializace: Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci
Bakalářské
Anglická filologie - specializace: Angličtina pro překlad
Navazující magisterské
Český jazyk a literatura
Bakalářské
Navazující magisterské
Čeština pro cizince
Bakalářské
Navazující magisterské
Jiný
Dějiny umění
Bakalářské
Navazující magisterské
Jiný
Dějiny umění - specializace: Monumentika a publicita průmyslového dědictví
Navazující magisterské
Dějiny umění - specializace: Památková péče se zaměřením na technické památky
Bakalářské
Didaktika dějepisu
Doktorské
English Philology
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Angličtina
Filozofická studia
Navazující magisterské Jiný
Filozofie
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Jiný
Francouzská filologie
Bakalářské
Navazující magisterské
Jiný
Francouzská filologie - specializace: Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci
Bakalářské Jiný
Francouzská filologie - specializace: Francouzština pro překlad
Navazující magisterské
Historické vědy
Doktorské Jiný
Historie
Bakalářské
Navazující magisterské
Jiný
Historie - specializace: Hospodářské a sociální dějiny
Navazující magisterské Jiný
Historie - specializace: Kulturní dějiny
Navazující magisterské Jiný
Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
Doktorské Jiný