Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta priemyselných technológií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

přírodovědný technický umělecký
Univerzita: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Název: Fakulta priemyselných technológií
Ulice: I. Krasku 491/30
Psč: 020 01
Město: Púchov
Kraj: Trenčiansky
Stát: Slovensko
Telefon: +421 32 7400 869
E-mail: dana.bakosova@fpt.tnuni.sk
Web: www.fpt.tnuni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky Nie

Další informace

Fakulta priemyselných technológií ponúka vysokú kvalitu štúdia na perspektívnych študijných programoch vo všetkých 3 stupňoch vysokoškolského štúdia. Významná časť štúdia prebieha v praxi a pripravuje odborníkov v oblastiach polymérnych, anorganických, kovových a kompozitných materiálov, textilných materiálov a návrhárstva, dizajnu, environmentálneho inžinierstva, numerickej analýzy a simulácie technologických procesov. Fakulta disponuje špičkovým technickým vybavením a kvalitným laboratórnym zázemím, ktoré zahŕňa 20 špecializovaných a výučbových laboratórií, ateliéry a 5 moderných učební informačných technológií. Fakulta má tiež vlastnú knižnicu odbornej literatúry so študovňou. Ubytovanie študentov zabezpečuje internát priamo v areáli fakulty.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Materiálová technológia
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Materiálové inžinierstvo
technický umělecký
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Materials
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Materiály
technický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Počítačová podpora materiálového inžinierstva
technický
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Textilná technológia a návrhárstvo
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština