Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita

ekonomický
Univerzita: Slezská univerzita
Název: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Ulice: Univerzitní náměstí 1934/3
Psč: 733 40
Město: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
Stát: Česká republika
Telefon: 596 398 111
E-mail: studijni@opf.slu.cz
Web: www.slu.cz/opf/cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Doporučujeme maturovat ekonomie, matematika, základy společenských věd
Poplatek za přihlášku Každá podaná přihláška podléhá úhradě administrativního poplatku. Více informací je k dispozici na: https://www.slu.cz/opf/cz/podminkyprijriz
Termín přihlášky Zájemce o studium na fakultě si podává elektronickou přihlášku ke studiu (ve stanoveném období). Je možno si podat více přihlášek ke studiu. Více informací je k dispozici na: https://www.slu.cz/opf/cz/podminkyprijriz
Den otevřených dveří 26. ledna 2021
Odkaz na přihlášku https://is.slu.cz/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek!

Další informace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních programů a realizuje studium ve všech typech studia od bakalářského až po doktorské. Fakulta nabízí více než 30 studijních programů v mnoha různých oblastech. Neodmyslitelnou součástí studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. Úspěšným studentům jsou nabízeny rozsáhlé možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských institucích. Na fakultě studuje téměř 1 300 studentů, buď i ty jedním z nich!

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Business Economics and Management with specialisation Marketing and Trade
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Cestovní ruch a turismus
Bakalářské Prezenční Čeština
Finance a účetnictví
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Management v sociálních službách
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Manažerská informatika
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Manažerská informatika, specializace Internet v podnikání
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Marketing
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Podniková ekonomika a management, specializace Finance podniku
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Podniková ekonomika a management, specializace Management hotelnictví
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Podniková ekonomika a management, specializace Marketing a obchod
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Podniková ekonomika a management, specializace Podnikání
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Podniková ekonomika a management, specializace Účetnictví a daně
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Veřejná ekonomika a správa
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština