Fakulta architektury České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

Univerzita: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Název: Fakulta architektury
Ulice: Thákurova 9
Psč: 166 34
Město: Praha
Kraj: Praha
Stát: Česká republika
Telefon: 224 356 226
E-mail: veronika.redlichova@fa.cvut.cz
Web: www.fa.cvut.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Přijímací zkoušky v závislosti na zvoleném studijním programu, více na webu fakulty. Přípravné kurzy: informace na webu fakulty - kurzy kreslení, přípravné kurzy z prostorové představivosti, speciální večerní přípravka pro program Design.
Doporučujeme maturovat matematika, základy společenských věd, deskriptivní geometrie, dějiny umění
Počet přijatých 787
Počet zájemců 1709
Poplatek za přihlášku 850 Kč
Pravděpodobnost přijetí 46
Termín přihlášky BC - 15.10.-30.11.2020, MG - 15.4.-31.5.2021
Den otevřených dveří 6.-7. listopadu 2020
Odkaz na přihlášku https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek SCIO testy, vlastní forma zkoušky, talentové zkoušky, přijímací pohovor
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek Bc. - 29.1.-30.4.2021, Mgr. - 18.6.-31.7.2021
Vzor přijímacích zkoušek https://fa.cvut.cz/Cz/PrijimaciRizeni
Zaměření na předměty deskriptivní geometrie, dějiny umění, dějiny architektury, všeobecný přehled, výtvarná zkouška

Další informace

Posláním Fakulty architektury je poskytovat svým absolventům kvalitní vzdělání a uskutečňovat excelentní tvůrčí činnost a vědecké bádání v oborech architektura, urbanismus, územní plánování, krajinářská architektura a design. Fakulta architektury vychovává oborníky pro tvorbu kvalitního vystavěného prostředí ve všech jeho aspektech a měřítcích a v obecnějším smyslu vychovává odborníky pro zajišťování dlouhodobě udržitelné kvality životního prostředí, ekonomické prosperity a sociální soudržnosti. Fakulta architektury je významnou součástí ČVUT a spolupracuje s ostatními součástmi ČVUT v realizaci studijních programů a tvůrčí činnosti včetně vědy a výzkumu. Fakulta architektury je garantem svobody bádání a myšlení a etických principů tvůrčí činnosti včetně vědy a výzkumu.

Soubory ke stažení

Studijní obory

Název oboru Typ studia Forma studia Jazyk studia
Architecture and Urban Design Magisterské
Navazující magisterské
Prezenční Angličtina
Architecture, Building and Technology Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Architecture, Theory and Design Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Architektura a urbanismus Bakalářské
Magisterské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Architektura, stavitelství a technologie Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Architektura, teorie, tvorba Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Dějiny architektury a památkové péče Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Design Bakalářské
Magisterské
Navazující magisterské
Prezenční Angličtina
Design Magisterské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
History of Architecture and Monument Conservation Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Industrial Design Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Krajinářská architektura Bakalářské
Magisterské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Landscape Architecture Magisterské
Navazující magisterské
Prezenční Angličtina
Průmyslový design Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Urban Design and Spatial Planning Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Urbanismus a územní plánování Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace