Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta architektury České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

technický umělecký
Univerzita: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Název: Fakulta architektury
Ulice: Thákurova 9
Psč: 166 34
Město: Praha
Kraj: Praha
Stát: Česká republika
Telefon: 224 356 226
E-mail: veronika.srubarova@fa.cvut.cz
Web: www.fa.cvut.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Sledujte nás na www.fa.cvut.cz
Doporučujeme maturovat matematika, základy společenských věd, deskriptivní geometrie, dějiny umění
Počet přijatých 777
Počet zájemců 1457
Poplatek za přihlášku 850 Kč
Pravděpodobnost přijetí 53 %
Termín přihlášky bakalářské studijní programy: 30. 11. 2023, magisterské studijní programy: květen (bude upřesněno)
Den otevřených dveří 10. 11. 2023 a . 2. 2. 2024
Odkaz na přihlášku https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek Přijímací řízení je dvoukolové. V prvním kole se skládá výtvarná zkouška, online test Ověření prostorové představivosti a všeobecného přehledu a online test Obecných studijních předpokladů. V druhém kole následuje pozhovor před komisí.
Přípravné kurzy ANO, přihlášky na https://www.fa.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/pripravne-kurzy
Termín přijímacích zkoušek bakalářské studijní programy: 1. kolo: 15.–31. 1. 2024, 2. kolo: 4.–8. 3. 2024, magisterské studijní programy: termín zveřejníme v lednu
Vzor přijímacích zkoušek https://www.fa.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni
Zaměření na předměty architektura, krajinářská architektura, urbanismus, design, deskriptivní geometrie, dějiny architektury

Další informace

Posláním Fakulty architektury je poskytovat svým absolventům kvalitní vzdělání a uskutečňovat excelentní tvůrčí činnost a vědecké bádání v oborech architektura, urbanismus, územní plánování, krajinářská architektura a design.
Fakulta architektury vychovává oborníky pro tvorbu kvalitního vystavěného prostředí ve všech jeho aspektech a měřítcích a v obecnějším smyslu vychovává odborníky pro zajišťování dlouhodobě udržitelné kvality životního prostředí, ekonomické prosperity a sociální soudržnosti.
Fakulta architektury je významnou součástí ČVUT a spolupracuje s ostatními součástmi ČVUT v realizaci studijních programů a tvůrčí činnosti včetně vědy a výzkumu.
Fakulta architektury je garantem svobody bádání a myšlení a etických principů tvůrčí činnosti včetně vědy a výzkumu.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Architecture and Urbanism
technický umělecký
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Architektura a urbanismus
technický umělecký
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Architektura, urbanismus a krajinářská architektura
technický umělecký
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Design
technický umělecký
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Design
technický umělecký
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Krajinářská architektura
technický umělecký
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Landscape Architecture (in English)
technický umělecký
Navazující magisterské Prezenční Angličtina