Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pedagogická fakulta Ostravská univerzita

humanitní technický umělecký
Univerzita: Ostravská univerzita
Název: Pedagogická fakulta
Ulice: Fráni Šrámka 3
Psč: 70103
Město: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
Stát: Česká republika
Telefon: 553 462 525
E-mail: studium.pdf@osu.cz
Web: https://pdf.osu.cz/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 1300
Počet zájemců 4500
Poplatek za přihlášku 600 Kč
Pravděpodobnost přijetí 30%
Termín přihlášky 15. 3. 2023
Den otevřených dveří Online dny otevřených dveří 6. a 8. prosince 2022 a fyzické dny otevřených dveří 27. ledna 2023
Odkaz na přihlášku -

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky Test obecných studijních předpokladů (ve vlastní režii fakulty); Praktická zkouška z tělesné výchovy; Motivační pohovor; Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského programu; Výběrová řízení
Forma přijímacích zkoušek vlastní forma testů
Přípravné kurzy NE
Termín přijímacích zkoušek talentové zkoušky - duben 2023, přijímací zkoušky - květen - červen 2023
Vzor přijímacích zkoušek https://pdf.osu.cz/7678/test-obecnych-studijnich-predpokladu/
Zaměření na předměty Test obecných studijních předpokladů neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní předmět. Skládá se ze třech samostatných částí: verbální myšlení, kulturně-společenský přehled a logické myšlení.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Andragogika
Bakalářské Jiný
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, maior
Bakalářské Jiný
Behaviorální zdraví, sport a technologie
Navazující magisterské Jiný
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, maior
Bakalářské
Didaktika českého jazyka a literatury
Doktorské Jiný
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, maior
Bakalářské Jiný
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání, maior
Bakalářské Jiný
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Doktorské Jiný
Kinantropologie
Doktorské Jiný
Kinantropologie, specializace Behaviorální zdraví
Navazující magisterské Jiný
Kinantropologie, specializace Sportovní vědy
Navazující magisterské Jiný
Matematika se zaměřením na vzdělávání, maior
Bakalářské Jiný
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání, maior
Bakalářské Jiný
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání
Bakalářské Jiný
Pedagogika
Doktorské Jiný
Pedagogika, maior
Bakalářské Jiný
Psychologie se zaměřením na vzdělávání, maior
Bakalářské
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání, maior
Bakalářské Jiný
Sociální pedagogika
Navazující magisterské Jiný
Sociální pedagogika
Bakalářské
Navazující magisterské
Jiný