Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta veřejných politik v Opavě Slezská univerzita

humanitní přírodovědný
Univerzita: Slezská univerzita
Název: Fakulta veřejných politik v Opavě
Ulice: Bezručovo náměstí 885/14
Psč: 746 01
Město: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Stát: Česká republika
Telefon: 553 684 122, 123, 124
E-mail: studium@fvp.slu.cz
Web: www.fvp.slu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Fakulta veřejných politik v Opavě nabízí rovněž kurzy celoživotního vzdělávání. Více informací na: https://www.slu.cz/fvp/cz/czvzakladniinformace
Počet přijatých 465
Počet zájemců 563
Poplatek za přihlášku 500 Kč
Pravděpodobnost přijetí 82,59 %
Termín přihlášky 31. 3. 2021
Den otevřených dveří 2. února 2021
Odkaz na přihlášku https://is.slu.cz/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek Aktuální podmínky k přijímacímu řízení na Fakultu veřejných politik v Opavě najdete na webu: https://www.slu.cz/fvp/cz/soprijimacirizeniaktualni
Termín přijímacích zkoušek květen - červen 2021
Vzor přijímacích zkoušek www.slu.cz/fvp/cz/studium/vysledky-prijimaciho-rizeni/vysledky-prijimaciho-rizeni-2017-2018/
Zaměření na předměty biologie člověka, základy společenských věd, základy práva, veřejné správy, filozofie, sociologie, Test obecných studijních předpokladů

Další informace

Na Fakultě veřejných politik v Opavě můžete studovat profesně orientované obory s širokým uplatněním na trhu a získáním praxe v oboru již během studia. Fakulta nabízí bakalářské programy i navazující magisterský program s obory pokrývajícími oblast sektoru veřejných služeb – od ošetřovatelství, dentální hygienu, porodnictví přes sociální práci až po pedagogiku. Studium probíhá v moderním prostředí a také ve specializovaných učebnách uzpůsobených k praktickému nácviku, jako jsou například učebny ošetřovatelství, výukový byt, učebna dentální hygieny, výslechová místnost či multismyslová místnost Snoezelen. Vzhledem k nižšímu počtu studentů u nás naleznete přátelský a individuální přístup.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Dentální hygiena
Bakalářské Prezenční Čeština
Edukační péče o seniory
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Porodní asistence
Bakalářské Prezenční Čeština
Sociální patologie a prevence
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Speciální pedagogika
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Veřejná správa a sociální politika
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Všeobecná sestra
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština