Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci

Univerzita: Technická univerzita v Liberci
Název: Fakulta textilní
Ulice: Studentská 2
Psč: 461 17
Město: Liberec
Kraj: Liberecký
Stát: Česká republika
Telefon: 485 353 639
E-mail: jana.sounova@tul.cz
Web: www.ft.tul.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 546
Počet zájemců 570
Poplatek za přihlášku 600 Kč
Pravděpodobnost přijetí 95,78 %
Termín přihlášky 31. 3. 2021
Den otevřených dveří 21. listopadu 2020
Odkaz na přihlášku http://www.ft.tul.cz/uchazeci/elektronicka-prihlaska-ke-studiu

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky Obor Návrhářství - talentová zkouška, zbylé obory bez přijímací zkoušky
Forma přijímacích zkoušek Talentové zkoušky
Termín přijímacích zkoušek Duben 2021

Další informace

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci poskytuje jako jediná v České republice vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem. Je zde možné studovat textilní technologie, marketing a návrhářství. Studijní programy jsou akreditované jako bakalářské, magisterské, resp. magisterské navazující a doktorské. Většinu z nich je možno studovat v prezenční nebo kombinované formě, řada je akreditována rovněž pro výuku v anglickém jazyce.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Návrhářství
Bakalářské Prezenční Čeština
Průmyslové inženýrství
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Textilní inženýrství
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Textilní marketing
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Textilní technologie, materiály a nanomateriály
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Výroba oděvů a technické konfekce
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština