Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice

technický
Univerzita: Univerzita Pardubice
Název: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ulice: Studentská 95
Psč: 532 10
Město: Pardubice
Kraj: Pardubický
Stát: Česká republika
Telefon: 466 036 652
E-mail: renata.kalhousova@upce.cz
Web: fei.upce.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Doporučujeme maturovat matematika
Počet přijatých 494
Počet zájemců 751
Poplatek za přihlášku 600 Kč
Termín přihlášky 15. 5. 2024 (Bc.), 30. 6. 2024 (Mgr.), 17. 5. 2024 (Ph.D.)
Den otevřených dveří 2. 2. 2024
Odkaz na přihlášku http://eprihlaska.upce.cz

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek u bakalářského studia písemný test všeobecných studijních předpokladů
Přípravné kurzy NE
Termín přijímacích zkoušek 18. 6. 2024 (Bc.), 7. 8. 2024 (Mgr.), 25. 6. 2024 (Ph.D.)
Vzor přijímacích zkoušek https://fei.upce.cz/fei/studium/prouchazece.html

Další informace

Vychováváme špičkové odborníky se zaměřením na
informační technologie, automatizaci a elektrotechniku.
Nabízíme studium v bakalářském, navazujícím magisterském
a doktorském studiu a reagujeme na poptávku po
vysokoškolsky vzdělaných specialistech v oblasti elektroniky,
komunikačních, informačních a řídicích technologií. Naši
absolventi nacházejí uplatnění jako odborníci pro vývoj
a správu elektronických systémů coby programátoři, analytici,
správci sítí a databází, jako specialisté na vývoj informačních
a komunikačních systémů, aplikací řídicí techniky nebo
experti pro práci se systémy pro určování polohy.
Jsme kvalitním akademickým, výzkumně-vývojovým
pracovištěm. V aplikačně orientovaném výzkumu se
zaměřujeme na detekční a lokalizační systémy s důrazem
na radarové systémy, zpracování signálu v elektronických
systémech, určování polohy pomocí globálních
navigačních satelitních systémů, aplikací strojového
učení a hlubokého učení pro zpracování vizuálních dat
i oblasti simulací technologických procesů v dopravních
a logistických systémech. Navazujeme tak na dlouhodobou
tradici elektrotechnického a elektronického průmyslu
v severovýchodním regionu Čech. Účastníme se řady
projektů a rozvíjíme mezinárodní spolupráci s evropskými
i mimoevropskými univerzitami jako např. v JAR, Indii nebo
v Indonésii a dalšími výzkumnými institucemi.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná elektrotechnika
Bakalářské Prezenční Čeština
Automatické řízení
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Automatizace
Bakalářské Prezenční Čeština
Electrical Engineering and Informatics
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Elektrotechnika a informatika
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Informační technologie
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Komunikační a radarové systémy
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Komunikační technika
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Webové technologie
technický
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština