Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta zdravotnických studií Západočeská univerzita v Plzni

přírodovědný
Univerzita: Západočeská univerzita v Plzni
Název: Fakulta zdravotnických studií
Ulice: Husova 11
Psč: 301 00
Město: Plzeň
Kraj: Plzeňský
Stát: Česká republika
Telefon: 377 633 701
E-mail: stnova@fzs.zcu.cz
Web: www.fzs.zcu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 334
Počet zájemců 1 464
Poplatek za přihlášku 500 Kč
Pravděpodobnost přijetí 22,81 %
Termín přihlášky 31.03. 2023
Den otevřených dveří 1. 2. 2023
Odkaz na přihlášku http://eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky

Forma přijímacích zkoušek písemná
Termín přijímacích zkoušek 12.6. - 13. 6. 2023
Zaměření na předměty písemný vědomostní test z biologie člověka, test z biologie člověka a fyziky

Další informace

Fakulta zdravotnických studií poskytuje vzdělání v bakalářských studijních programech Fyzioterapie, Ergoterapie, Ortotika-protetika, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. V kombinované formě je možno studovat program Všeobecné ošetřovatelství. Na úrovni magisterského studia je nabízen program Ošetřovatelství. Formulář elektronické přihlášky uchazeč nalezne na e-přihlášce. Termín podání elektronické přihlášky pro přijímací řízení byl stanoven do 31. 3. 2021.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Ergoterapeut
Bakalářské Prezenční Čeština
Fyzioterapeut
Bakalářské Prezenční Čeština
Ortotik-protetik
Bakalářské Prezenční Čeština
Porodní asistentka
Bakalářské Prezenční Čeština
Radiologický asistent
Bakalářské Prezenční Čeština
Všeobecná sestra
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Zdravotní laborant
Bakalářské Prezenční Čeština
Zdravotnický záchranář
Bakalářské Prezenční Čeština