Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

humanitní umělecký
Univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci
Název: Pedagogická fakulta
Ulice: Žižkovo nám. 5
Psč: 771 40
Město: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Stát: Česká republika
Telefon: 585 635 010
E-mail: studijni.pdf@upol.cz
Web: www.pdf.upol.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Informace o studiu: www.pdf.upol.cz/uchazec/studijni-obory-bc-mgr/, www.facebook.com/PedagogickafakultaUPOL
Počet přijatých 3484
Počet zájemců 6329
Poplatek za přihlášku 690 Kč
Termín přihlášky 1. 11. 2020 –15. 3. 2021
Den otevřených dveří Online 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021
Odkaz na přihlášku

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek vlastní forma testů, talentové, pohovor
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek 11. - 15. 6. 2021
Vzor přijímacích zkoušek www.upol.cz/fakulty/pdf/prijimaci-rizeni/#c6024

Další informace

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) je druhou nejstarší univerzitou v České republice, dnes na jejích osmi fakultách studuje přes 23 tisíc studentů. Je mezinárodně respektovanou vysokou školou patřící mezi nejlépe hodnocené české univerzity ve světových žebříčcích, která dbá jak o třetí roli univerzit, tak o udržitelný rozvoj. Ve studijní nabídce nabízí přes 700 kombinací studijních programů. K hlavním důvodům, proč studovat na „českém Oxfordu“, patří vysoká míra uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, nadstandardní systém stipendií, široké možnosti zprostředkování studia v zahraničí, čtyři desítky studentských spolků a hlavně genius loci Olomouce, druhé největší památkové rezervace v ČR. Více na www.studuj.upol.cz.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářské Čeština
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářské Čeština
Edukace v kultuře
Navazující magisterské Čeština
Historie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářské Čeština
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářské Čeština
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářské Čeština
Logopedie
Magisterské Čeština
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářské Čeština
Muzikoterapie
Navazující magisterské Čeština
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářské Čeština
Předškolní pedagogika
Navazující magisterské Čeština
Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářské Čeština
Řízení volnočasových aktivit
Navazující magisterské Čeština
Sociální pedagogika - specializace Prevence sociálně patologických jevů
Bakalářské Čeština
Sociální pedagogika - specializace Projektování a management
Navazující magisterské Čeština
Sociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase
Bakalářské Čeština
Sociální pedagogika - specializace Výchovné poradenství
Navazující magisterské Čeština
Speciální pedagogika - andragogika
Bakalářské Čeština
Speciální pedagogika - dramaterapie
Bakalářské
Navazující magisterské
Čeština
Speciální pedagogika - intervence
Bakalářské Čeština