Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci
Název: Přírodovědecká fakulta
Ulice: 17. listopadu 1192/12
Psč: 771 46
Město: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Stát: Česká republika
Telefon: 585 634 010
E-mail: studijni.prf@upol.cz
Web: www.prf.upol.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci je kvalitní zázemí se špičkovou technikou, moderně vybavenými učebnami, laboratořemi či studovnou. Fakulta pořádá či spolupořádá řadu popularizačních akcí, k nejvýznamnějším patří Noc vědců
Doporučujeme maturovat matematika, biologie, chemie
Počet přijatých 3406
Počet zájemců 3954
Poplatek za přihlášku 690 Kč
Termín přihlášky 1. 11. 2020 - 15. 3. 2021
Den otevřených dveří Online 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021, Informace k programu DOD: www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/den-otevrenych-dveri/, www.facebook.com/prfupol
Odkaz na přihlášku https://studium.upol.cz/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky dle studijního programu
Forma přijímacích zkoušek vlastní forma testů, dle prospěchu ze SŠ, pohovor
Termín přijímacích zkoušek 31. 5. 2021 – 11. 6. 2021
Vzor přijímacích zkoušek www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium

Další informace

Nabízí vzdělání zaměřené na matematiku, informatiku, fyziku, chemii, biologii a ekologii či vědy o Zemi včetně učitelských programů. Poskytuje kvalitní zázemí se špičkovou technikou, moderně vybavenými učebnami, laboratořemi či studovnou. Pořádá řadu popularizačních akcí zaměřených na vědu.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Analytická chemie
Navazující magisterské Čeština
Anorganická a bioanorganická chemie - specializace Anorganické materiály
Navazující magisterské Čeština
Anorganická a bioanorganická chemie - specializace Bioanorganická chemie
Navazující magisterské Čeština
Aplikovaná chemie
Bakalářské Čeština
Aplikovaná fyzika
Bakalářské
Navazující magisterské
Čeština
Aplikovaná informatika - specializace Počítačové systémy a technologie
Navazující magisterské Čeština
Aplikovaná informatika - specializace Vývoj software
Navazující magisterské Čeština
Aplikovaná matematika
Navazující magisterské Čeština
Aplikovaná matematika - specializace Data Science
Bakalářské Čeština
Aplikovaná matematika - specializace Matematika v ekonomické praxi
Bakalářské Čeština
Aplikovaná matematika - specializace Průmyslová matematika
Bakalářské Čeština
Bioanorganická chemie
Bakalářské Čeština
Biochemie
Bakalářské
Navazující magisterské
Čeština
Biofyzika
Navazující magisterské Čeština
Biofyzika - specializace Molekulární biofyzika
Bakalářské Čeština
Biofyzika - specializace Obecná biofyzika
Bakalářské Čeština
Bioinformatika
Bakalářské
Navazující magisterské
Čeština
Biologie a ekologie
Bakalářské Čeština
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
Bakalářské Čeština
Biologie pro vzdělávání
Bakalářské Čeština