Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Univerzita: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Název: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Ulice: Študentská 3
Psč: 911 50
Město: Trenčín
Kraj: Trenčiansky
Stát: Slovensko
Telefon: +421 32 7400 404
E-mail: jana.spankova@tnuni.sk
Web: www.fsev.tnuni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Termín přihlášky 30. 04.2021
Den otevřených dveří 30.03.2021
Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky Nie

Další informace

Absolventi fakulty získajú predovšetkým poznatky ekonomického a manažérskeho zamerania a rozsiahle spektrum vedomostí z oblasti sociológie, psychológie a sociálnej politiky. Príprava pracovníkov so širokým odborným prehľadom je diktovaná súčasnými trendmi v rozvoji spoločnosti. Absolventi dokážu koncepčne riešiť problematiku odbornej prípravy, motivácie a zamestnávania ľudí, tiež stanovovať ciele v súlade s potrebami podnikania, formulovať politiky, navrhovať a realizovať programy vzdelávania a rekvalifikácie zamestnancov.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Human Resources and Personnel Management
Magisterské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Ľudské zdroje a personálny manažment
ekonomický
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Verejná správa
ekonomický
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština