Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta sportovních studií Masarykova univerzita

humanitní přírodovědný ekonomický
Univerzita: Masarykova univerzita
Název: Fakulta sportovních studií
Ulice: Univerzitní kampus, Kamenice 753/5
Psč: 625 00
Město: Brno
Kraj: Jihomoravský
Stát: Česká republika
Telefon: 549 49 2930
E-mail: studijni@fsps.muni.cz
Web: www.fsps.muni.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 520
Počet zájemců 1 849
Poplatek za přihlášku 800 Kč
Pravděpodobnost přijetí Každý 3. uchazeč
Termín přihlášky 29. 2. 2024 (Bc.), 30. 4. 2024 (NMgr.)
Den otevřených dveří 25. 1. 2024
Odkaz na přihlášku https://is.muni.cz/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek Vlastní forma oborových testů
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek Bc.: 18.–19. 5. 2024 praktická zkouška z tělesné výchovy, 25. 5. 2023 písemné oborové testy FSpS, do 30. 4. 2024 potvrzení tělovýchovného lékaře vložit do e-přihlášky
Vzor přijímacích zkoušek www.fsps.muni.cz/uchazeci/zakladni-informace

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
humanitní
Navazující magisterské Kombinované Čeština
Fyzioterapie
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Kinantropologie
humanitní přírodovědný
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - specializace Aplikovaná kineziologie
humanitní
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - specializace Kondiční trénink
humanitní
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Management sportu
humanitní ekonomický
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Osobní a kondiční trenér
humanitní
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Sports Sciences
humanitní přírodovědný
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Tělesná výchova a sport - specializace Management sportu
humanitní ekonomický
Bakalářské Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - specializace Speciální edukace bezpečnostních složek
humanitní
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Tělesná výchova a sport - specializace Trenérství
humanitní
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Tělesná výchova a sport – specializace Regenerace a výživa ve sportu
humanitní
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní
Bakalářské Prezenční
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Matematika se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní
Bakalářské Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
humanitní
Navazující magisterské Prezenční Čeština