Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta dopravní České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

technický
Univerzita: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Název: Fakulta dopravní
Ulice: Konviktská 20
Psč: 110 00
Město: Praha 1
Kraj: Praha
Stát: Česká republika
Telefon: 224 359 542
E-mail: vicenova@fd.cvut.cz
Web: www.fd.cvut.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

FD nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu, logistiku a telekomunikace. Bakalářské a navazující magisterské studijní programy připravují studenty pro budoucí uplatnění získaných vědomostí v oblasti analý
Doporučujeme maturovat matematika, fyzika, cizí jazyk
Počet přijatých 438
Počet zájemců 678
Poplatek za přihlášku 900 Kč
Pravděpodobnost přijetí 65%
Termín přihlášky od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024
Den otevřených dveří Prezenční forma 24. 11. 2023 a 2. 2. 2024 Praha, 22. 1. 2024 pracoviště Děčín. Uchazeči o bakalářské studium se mohou podívat na speciální webové stránky pro středoškoláky https://www.rozhybejbudoucnost.cz/
Odkaz na přihlášku https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky Uchazeči, kteří vykonali státní část maturitní zkoušky, nekonají písemnou přijímací zkoušku. Kritériem jsou výsledky státní a profilové části maturitní zkoušky. Zájemci o studijní program Profesionální pilot (PIL) skládají přijímací zkoušku z matematiky a
Forma přijímacích zkoušek doložit maturitní vysvědčení, na (PIL) vlastní forma testů
Přípravné kurzy ANO, únor - duben 2024; https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/pripravne-kurzy.html
Termín přijímacích zkoušek červen 2024
Vzor přijímacích zkoušek pro program (PIL) - www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
Zaměření na předměty matematika, fyzika, cizí jazyk

Další informace

FD nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu a telekomunikace. Bakalářské a navazující magisterské studijní programy připravují studenty pro budoucí uplatnění získaných vědomostí v oblasti analýz, návrhů, organizace, řízení, vývoje a výzkumu v dopravních procesech. Pozornost je věnována nejnovějším poznatkům v ekonomické teorii, teorii dopravy, teorii systémů, bezpečnosti a spolehlivosti dopravy, vlivům dopravy na životní prostředí a metodám efektivního organizování logistických řetězců, využití služeb nových dopravních technologií, jakož i optimalizaci telekomunikačních procesů. Absolventi studijních programů fakulty jsou připraveni pro činnosti spojené s podnikáním operátorů na sítích, optimalizací ekonomických vztahů, či zvyšováním kvality budování a provozu informačních technologií.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Dopravní systémy a technika
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Inteligentní dopravní systémy
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Intelligent Transport Systems
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Letecká doprava
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Logistika a řízení dopravních procesů
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Profesionální pilot
Bakalářské Prezenční Čeština
Professional Pilot
Bakalářské Prezenční Angličtina
Provoz a řízení letecké dopravy
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Smart Cities
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Technika a technologie v dopravě a spojích
technický
Bakalářské Prezenční Čeština
Technologie údržby letadel
Bakalářské Prezenční Čeština