Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita

přírodovědný
Univerzita: Ostravská univerzita
Název: Přírodovědecká fakulta
Ulice: 30. dubna 22
Psč: 701 03
Město: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
Stát: Česká republika
Telefon: 553 462 111
E-mail: studium.prf@osu.cz
Web: https://prf.osu.cz/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS, ECTS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 735
Počet zájemců 2307
Poplatek za přihlášku 600 Kč
Termín přihlášky 15. 3. 2023
Den otevřených dveří Online dny otevřených dveří 6.-8. prosince 2022 a fyzické dny otevřených dveří 27. ledna 2023
Odkaz na přihlášku -

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek vlastní písemné, ústní pohovory
Termín přijímacích zkoušek květen - červen 2023
Vzor přijímacích zkoušek https://prf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/
Zaměření na předměty matematika, zeměpis, chemie, biologie, fyzika, informatika

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Analytická chemie pevné fáze
Jiný
Aplikovaná informatika
Bakalářské
Doktorské
Biofyzika
Bakalářské
Navazující magisterské
Jiný
Biofyzika a fyzika nanostruktur
Doktorské
Biologie
Doktorské
Biologie maior
Bakalářské
Biologie maior se zaměřením na vzdělávání
Bakalářské
Biologie minor
Bakalářské Jiný
Biologie se zaměřením na biodiverzitu
Navazující magisterské Jiný
Chemie
Bakalářské
Ekonomická geografie
Bakalářské Jiný
Environmentální geografie
Doktorské
Experimentální biologie
Bakalářské
Navazující magisterské
Fuzzy matematika
Navazující magisterské Angličtina
Fyzická geografie
Bakalářské
Navazující magisterské
Jiný
Fyzika maior
Bakalářské Jiný
Fyzika maior se zaměřením na vzdělávání
Bakalářské Jiný
Fyzika minor
Bakalářské Jiný
Fyzika nanostruktur
Bakalářské
Navazující magisterské
Jiný
Geografie maior
Bakalářské Jiný