Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Agronomická fakulta Mendelova univerzita v Brně

přírodovědný technický ekonomický
Univerzita: Mendelova univerzita v Brně
Název: Agronomická fakulta
Ulice: Zemědělská 1
Psč: 613 00
Město: Brno
Kraj: Jihomoravský
Stát: Česká republika
Telefon: 545 133 008
E-mail: agro@mendelu.cz
Web: www.af.mendelu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

https://af.mendelu.cz/chcistudovat/
Doporučujeme maturovat biologie, chemie
Poplatek za přihlášku 600 Kč
Pravděpodobnost přijetí 84 %
Termín přihlášky 4. dubna 2024
Den otevřených dveří 12. 1. a 26. 1. 2024
Odkaz na přihlášku https://af.mendelu.cz/chci-studovat-bc

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky NE
Forma přijímacích zkoušek průměrný prospěch za SŠ za posledních 3,5 roku studia
Přípravné kurzy Ústav chemie a biochemie AF MENDELU pořádá přípravné kurzy chemie, které jsou primárně určeny pro budoucí studenty prvních ročníků bakalářského studia. Cílem těchto kurzů je usnadnit start studia pro ty, kteří výuku chemie na střední škole neměli vůbec.
Zaměření na předměty biologie, chemie

Další informace

Na Agronomické fakultě se zabýváme moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologiemi výroby potravin, aplikovanou technikou, zefektivněním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími s ekologií a změnami klimatu a dalšími aktuálními problémy

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Agroekologie: Agroekologie
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Agroekologie: Pozemkové úpravy a ochrana půdy
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Agroekologie: Voda v agroekosystému
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Aplikovaná technika: Odpadové hospodářství
Bakalářské Prezenční Čeština
Aplikovaná technika: Provoz techniky
Bakalářské Prezenční Čeština
Aplikovaná technika: Technické znalectví a oceňování
Bakalářské Prezenční Čeština
Aplikovaná technika: Zemědělské stavby a technologická zařízení
Bakalářské Prezenční Čeština
Botanika: Anatomie a fyziologie rostlin
Doktorské Prezenční Čeština
Chemie: Zemědělská chemie
Doktorské Prezenční Čeština
Ekologie a ochrana prostředí: Aplikovaná bioklimatologie
Doktorské Prezenční Čeština
Fytotechnika
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Fytotechnika: Fytotechnika
Bakalářské Prezenční Čeština
Fytotechnika: Obecná produkce rostlinná
Doktorské Prezenční Čeština
Fytotechnika: Rostlinolékařství
Bakalářské Prezenční Čeština
Fytotechnika: Speciální produkce rostlinná
Doktorské Prezenční Čeština
General Agriculture
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Angličtina
Krmivářství
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Molekulární biologie a biotechnologie
Bakalářské Prezenční Čeština
Molekulární biologie a biotechnologie: Molekulární biologie a biotechnologie rostlin
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Molekulární biologie a biotechnologie: Molekulární biologie a biotechnologie živočichů
Navazující magisterské Prezenční Čeština