Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta vojenského leadershipu Univerzita obrany

humanitní ekonomický
Univerzita: Univerzita obrany
Název: Fakulta vojenského leadershipu
Ulice: Kounicova 65
Psč: 662 10
Město: Brno
Kraj: Jihomoravský
Stát: Česká republika
Telefon: 973 443 448, 973 442 732
E-mail: jdunaunob@unob.cz
Web: fvl.unob.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

www.unob.cz/fvl/uchazec/Stranky/default.aspx
Doporučujeme maturovat Nejsou doporučeny studijní předměty, u přijímací zkoušky je zohledněn výsledek z matematiky do průměr 1,5 a certifikát z AJ úrovně B1 a vyšší
Počet přijatých 265
Počet zájemců 628
Poplatek za přihlášku 400 Kč
Pravděpodobnost přijetí 42 %
Termín přihlášky 31. 3. 2024
Den otevřených dveří 23. 11., 9. 12. 2023, 13. 1. a 8. 2. 2024
Odkaz na přihlášku apl.unob.cz/EprihlaskaV3

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek test studijních předpokladů, test z anglického jazyka a test fyzické zdatnosti (12 min běh, leh-sed za minutu)
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek od 15. 4. 2024 do 24. 5. 2024
Vzor přijímacích zkoušek bit.ly/46WpNyZ
Zaměření na předměty obecné studijní předpoklady, anglický jazyk, fyzická zdatnost

Další informace

Fakulta primárně připravuje ve vojenském prezenčním pětiletém magisterském studiu všestranně připravené budoucí velitele a manažéry Armády České republiky.
Po druhém semestru jsou studenti zařazováni do specializací jako např. velitel průzkumných jednotek, velitel jednotlivých druhů vojsk, vojenská logistika, doprava, personalistika, apod. Studium má výrazný týmový charakter, s angličtinou a tělocvikem po celou dobu studia.
V rámci doprovodného výcviku zažijí studenti adrenalin a nevšední zážitky. Studenti získávají systémovou pedagogickou podporu, ekonomické zajištění studia a jistotu zaměstnání hned po škole.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Bezpečnost a obrana (civilní studium)
humanitní
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Bezpečnost a obrana (vojenské studium)
humanitní
Bakalářské
Navazující magisterské
Kombinované Čeština
Důstojník štábů vzdušných sil (vojenské studium)
humanitní
Magisterské Prezenční Čeština
Management informačních zdrojů (vojenské studium)
humanitní
Magisterské Prezenční Čeština
Řízení finančních zdrojů (vojenské studium)
humanitní ekonomický
Magisterské Prezenční Čeština
Řízení lidských zdrojů (vojenské studium)
humanitní
Magisterské Prezenční Čeština
Teorie obrany státu (vojenské i civilní studium)
humanitní
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Velitel chemických jednotek (vojenské studium)
humanitní přírodovědný
Magisterské Prezenční Čeština
Velitel dělostřeleckých jednotek (vojenské studium)
humanitní
Magisterské Prezenční Čeština
Velitel mechanizovaných a tankových jednotek (vojenské studium)
humanitní
Magisterské Prezenční Čeština
Velitel průzkumných jednotek (vojenské studium)
humanitní
Magisterské Prezenční Čeština
Velitel ženijních jednotek (vojenské studium)
humanitní
Magisterské Prezenční Čeština
Vojenská doprava (vojenské studium)
humanitní ekonomický
Magisterské Prezenční Čeština
Vojenská logistika (vojenské studium)
humanitní ekonomický
Magisterské Prezenční Čeština
Zpravodajské zabezpečení AČR (vojenské studium)
humanitní
Magisterské Prezenční Čeština