Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Název: Fakulta životního prostředí
Ulice: Pasteurova 3632/15
Psč: 400 96
Město: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
Stát: Česká republika
Telefon: +420 475 286 222
E-mail: vera.janeckova@ujep.cz
Web: www.fzp.ujep.cz/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Poplatek za přihlášku 500 Kč
Termín přihlášky Přihlášku ke studiu podávejte do 28. 4. 2023. Vyplněnou přihlášku je nutné po vyplnění doručit na fakultu.
Den otevřených dveří 9. 2. 2023
Odkaz na přihlášku https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přijímací zkoušky

Další informace

Fakulta životního prostředí se zaměřuje na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. FŽP UJEP nabízí: zázemí v nové budově Centra přírodovědných a technických oborů v kampusu UJEP, špičkově vybavené laboratoře pro výuku a výzkum, nové nebo inovované Bc, Ing a PhD studijní programy, atraktivní předměty s množstvím exkurzí a terénních kurzů, zapojení do výzkumných projektů se zajímavými tématy, hledání cest k udržitelnosti a řešení palčivých problémů dnešního světa, možnost vycestovat během studia na zahraniční studijní pobyty nebo pracovní stáže, široké uplatnění absolventů například ve státní správě a samosprávě, v kontrolních a inspekčních institucích, v podnikové sféře, ve výzkumných institucích, ochraně přírody nebo nevládních organizacích a environmentálních start-upech. Přidejte se k nám a… objevujte, poznávejte a obdivujte!

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná geoinformatika (Mapy - Drony - Družice)
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Environmentální chemie a technologie
Doktorské Prezenční Čeština
Ochrana životního prostředí
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Technologie pro ochranu životního prostředí
Navazující magisterské Prezenční Čeština