Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta zdravotnických věd Univerzita Palackého v Olomouci

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci
Název: Fakulta zdravotnických věd
Ulice: Hněvotínská 3
Psč: 775 15
Město: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Stát: Česká republika
Telefon: 585 632 855
E-mail: studijni.fzv@upol.cz
Web: www.fzv.upol.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Informace o studiu: www.fzv.upol.cz/studujte-u-nas/, www.facebook.com/upolfzv
Doporučujeme maturovat biologie, fyzika, chemie, ZSV
Počet přijatých 708
Počet zájemců 2274
Poplatek za přihlášku 690 Kč
Termín přihlášky 1. 11. 2020 - 15. 3. 2021
Den otevřených dveří Online 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021
Odkaz na přihlášku https://studium.upol.cz/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek vlastní forma testů, dle prospěchu ze SŠ
Termín přijímacích zkoušek 10.-18. 6. 2021

Další informace

Dá se zde studovat například porodní asistence, fyzioterapie či zdravotnický záchranář. Výuka se uskutečňuje v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc a v Teoretických ústavech Lékařské fakulty UP.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná fyzioterapie
Navazující magisterské Čeština
Ergoterapie
Bakalářské Čeština
Fyzioterapie
Bakalářské Čeština
Intenzivní péče v porodní asistenci
Navazující magisterské Čeština
Ochrana a podpora zdraví
Bakalářské Čeština
Organizace a řízení ve zdravotnictví
Navazující magisterské Čeština
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Navazující magisterské Čeština
Pediatrické ošetřovatelství
Bakalářské Čeština
Porodní asistence
Bakalářské Čeština
Radiologická asistence
Bakalářské Čeština
Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářské Čeština
Zdravotnické záchranářství
Bakalářské Čeština
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
Navazující magisterské Čeština