Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni

humanitní
Univerzita: Západočeská univerzita v Plzni
Název: Fakulta filozofická
Ulice: Sedláčkova 38
Psč: 301 00
Město: Plzeň
Kraj: Plzeňský
Stát: Česká republika
Telefon: 377 605 010
E-mail: info@ff.zcu.cz
Web: www.ff.zcu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 885
Počet zájemců 1247
Poplatek za přihlášku 500 Kč
Pravděpodobnost přijetí 71 %
Termín přihlášky 30. 4. 2023
Den otevřených dveří 1. 2. 2023
Odkaz na přihlášku http://eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky

Forma přijímacích zkoušek písemný test, ústní pohovor
Termín přijímacích zkoušek 13. - 17. 6. 2022
Zaměření na předměty dle oborů: dějepis, cizí jazyk, český jazyk, základy společenských věd

Další informace

Posláním Fakulty filozofické ZČU je především kvalitně zabezpečovat výuku v akreditovaných studijních programech humanitního, společenskovědního, filologického a historického zaměření a rozvíjet plnohodnotnou badatelskou činnost.
Fakultu filozofickou ZČU v současné době tvoří Katedra filozofie, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Katedra anglického jazyka a literatury, Katedra germanistiky a slavistiky, Katedra románských jazyků, Katedra archeologie, Katedra antropologie, Katedra blízkovýchodních studií, Katedra historických věd a Katedra sociologie.
Bakalářské studijní programy Fakulty filozofické ZČU jsou vytvořeny tak, aby vhodně doplňovaly nabídku studijních programů ostatních českých vysokých škol a vycházely vstříc aktuální struktuře vzdělání v zemích Evropské unie.
Navazující magisterské studijní programy Fakulty filozofické ZČU jsou vytvořeny tak, aby vhodně doplňovaly nabídku studijních programů ostatních českých vysokých škol a vycházely vstříc aktuální struktuře vzdělání v zemích Evropské unie.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Cizí jazyky pro komerční praxi – francouzština
Bakalářské Prezenční Čeština
Cizí jazyky pro komerční praxi – němčina
Bakalářské Prezenční Čeština
Cizí jazyky pro komerční praxi – ruština
Bakalářské Prezenční Čeština
Filozofie
Bakalářské Prezenční Čeština
Historie
Bakalářské Prezenční Čeština
Humanitní studia
Bakalářské Prezenční Čeština
Mezinárodní vztahy – Britská a americká studia
Bakalářské Prezenční Čeština
Mezinárodní vztahy – Evropská studia
Bakalářské Prezenční Čeština
Sociální práce
Bakalářské Prezenční Čeština
Společnost a politika – Politologie
Bakalářské Prezenční Čeština
Společnost a politika – Sociologie
Bakalářské Prezenční Čeština