Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

ekonomický
Univerzita: Univerzita Pardubice
Název: Fakulta ekonomicko-správní
Ulice: Studentská 95
Psč: 532 10
Město: Pardubice
Kraj: Pardubický
Stát: Česká republika
Telefon: 466 036 142
E-mail: jana.vagnerova@upce.cz
Web: www.upce.cz/fes
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Bonifikace za: test Scio (test obecných studijních předpokladů nebo matematika ); nebo certifikovanou zkoušku z AJ na úrovni B2, nebo Matematika+; nebo SOČ; nebo Ekonomickou olympiádu.
Počet přijatých 1 430
Počet zájemců 2 656
Poplatek za přihlášku 600 Kč
Pravděpodobnost přijetí 65 %
Termín přihlášky do 31. 3. 2024 pro bakalářské studium, do 15. 4. 2024 pro navazující magisterské studium
Den otevřených dveří 10. 2. 2024
Odkaz na přihlášku eprihlaska.upce.cz

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky NE pro většinu bakalářských oborů, ANO pro Ekonomiku a management, Digitální podnikání
Forma přijímacích zkoušek 1. studijní průměr z předposledního ročníku střední školy a preferenční body; 2. Test předpokladů pro kritické a kreativní myšlení
Přípravné kurzy ANO (z matematiky)
Termín přijímacích zkoušek 12. 4. 2024, 19. 4. 2024, 11. - 12. 6. 2024, proběhne na FES

Další informace

Vzděláváme v oblasti ekonomie, veřejné správy a informatiky. Připravíme tě na kariéru ve veřejné správě, v managementu malých i velkých podniků, finančních institucích nebo neziskových organizacích. Vyznáš se v ekonomických procesech, pojišťovnictví, informačních technologiích. Seznámíš se s předměty z oblasti ekonomiky a managementu, z problematiky veřejné správy a práva, s informačními systémy, technologiemi a výpočetní technikou, matematikou a statistikou, s důrazem na dobrou průpravu v cizích jazycích.
Výuku pravidelně zpestřujeme workshopy, zveme odborníky z praxe, vyjíždíme na exkurze a realizujeme odborné praxe pro studenty. Část studia můžeš strávit v zahraničí. Mezinárodní joint degree je program se zahraniční univerzitou v Litvě, nebo Double degree program s Technickou univerzitou v Drážďanech. Oba probíhají v angličtině a můžeš se do nich snadno zapojit v navazujícím magisterském studiu.
S absolventy Fakulty ekonomicko-správní se můžeš setkat na významných pozicích v bankách, státních úřadech či v řídicích funkcích mezinárodních společností. Absolventi oborů zaměřených na veřejnou správu nebo regionální rozvoj našli uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná informatika - Data science pro business
technický ekonomický
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Aplikovaná informatika - Multimedia ve firemní praxi
technický ekonomický
Bakalářské Prezenční Čeština
Digitální podnikání
ekonomický
Bakalářské Prezenční Čeština
Ekonomika a management
ekonomický
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Ekonomika a management podniku
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Ekonomika a management sportovních organizací
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Ekonomika a organizace bezpečnosti
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Ekonomika a provoz podniku
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Ekonomika veřejného sektoru
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Finance
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Finanční správa
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Hospodářská politika a veřejná správa
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Informační a bezpečnostní systémy
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Informatics and System Engineering
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Angličtina
Informatika a systémové inženýrství
technický ekonomický
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Informatika ve veřejné správě
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Management finančních institucí
ekonomický
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Prezenční
Čeština
Management podniku
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Ochrana spotřebitele
ekonomický
Bakalářské Prezenční Čeština
Regional Development and Governance
Navazující magisterské Prezenční Angličtina