Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pedagogická fakulta Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

humanitní
Univerzita: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Název: Pedagogická fakulta
Ulice: České mládeže 8
Psč: 400 96
Město: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
Stát: Česká republika
Telefon: +420 475 283 111
E-mail: PFstudium@ujep.cz
Web: www.pf.ujep.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Přijímací zkoušky se různí dle oboru - pohovor/praktická zkouška/písemný test/portfolio/bez přijímací zkoušky
Poplatek za přihlášku 500 Kč
Den otevřených dveří 9. 2. 2023
Odkaz na přihlášku https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek vlastní forma testů, pohovor, talentové
Zaměření na předměty informace k přijímacímu řízení se mohou měnit, aktuální informace najdete na webu fakulty: www.pf.ujep.cz

Další informace

Pedagogická fakulta je nejstarší a největší fakultou UJEP. Naše fakulta disponuje širokým výběrem oborů napříč pedagogickým spektrem. Vzdělávací činnost fakulty je zaměřena především na kvalitní přípravu učitelů základních a středních škol a dalších pedagogických pracovníků, jako jsou sociální pedagogové, speciální pedagogové
a andragogové. Vedle těchto oborů se fakulta věnuje i přípravě odborníků v oblasti dalších pomáhajících profesí, tělesné výchovy a sportu, popularizace hudby a českého jazyka
pro veřejnou sféru. Mimo teoretický základ našim studentům garantujeme bohatou praxi
v zařízeních dle jejich odborné specializace. Pro naše studenty je připravena bohatá nabídka studia v zahraničí a praktických zahraničních stáží. Fakulta rovněž nabízí kvalitní zázemí
pro umělecky a sportovně zaměřené studenty, jako jsou vybavené ateliéry, sportoviště
a laboratoře. Naši absolventi jsou velmi úspěšní na trhu práce. Uplatní se především v oblasti školství, ve vzdělávacích agenturách, na školských odborech či v institucích veřejné správy,
v poradenských pracovištích, v řadě pomáhajících a sociálně orientovaných profesích či jako pracovníci v uměleckých a sportovních organizacích.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Andragogika
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání
Bakalářské Prezenční Čeština
Český jazyk a literatura pro vzdělávání
Bakalářské Prezenční Čeština
Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Hudební teorie a pedagogika
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Hudební výchova pro vzdělávání
Bakalářské Prezenční Čeština
Sbormistrovství pro vzdělávání
Bakalářské Prezenční Čeština
Sociální pedagogika
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Speciální pedagogika - intervence
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Speciální pedagogika - poradenství
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Sport a zdraví
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Tělesná výchova a sport
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Tělesná výchova a sport: specializace Aktivity v přírodě
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Tělesná výchova pro vzdělávání
Bakalářské Prezenční Čeština
Teorie výtvarné výchovy
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Teorie vzdělání v bohemistice
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Učitelství hudební výchovy pro střední školy
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Učitelství hudební výchovy pro střední školy, základní školy a základní umělecké školy
Navazující magisterské Prezenční Čeština