Pedagogická fakulta Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Název: Pedagogická fakulta
Ulice: České mládeže 8
Psč: 400 96
Město: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
Stát: Česká republika
Telefon: +420 475 283 111
E-mail: PFstudium@ujep.cz
Web: www.pf.ujep.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Přijímací zkoušky se různí dle oboru - pohovor/praktická zkouška/písemný test/portfolio/bez přijímací zkoušky
Počet přijatých 722
Počet zájemců 1 482
Poplatek za přihlášku 500 Kč
Pravděpodobnost přijetí 48,71 %
Termín přihlášky 30.4. 2021
Den otevřených dveří 6.2.2021
Odkaz na přihlášku https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek vlastní forma testů, pohovor, talentové
Termín přijímacích zkoušek 1. kolo 28. - 30. 6., 1. - 2. 7. 2021, 2. kolo 6. - 8. 9. 2021
Zaměření na předměty informace k přijímacímu řízení se mohou měnit, aktuální informace najdete na webu fakulty: www.pf.ujep.cz

Další informace

Pedagogická fakulta je nejstarší a největší fakultou UJEP. Naše fakulta disponuje širokým výběrem oborů napříč pedagogickým spektrem. Vzdělávací činnost fakulty je zaměřena především na kvalitní přípravu učitelů základních a středních škol a dalších pedagogických pracovníků, jako jsou sociální pedagogové, speciální pedagogové a andragogové. Vedle těchto oborů se fakulta věnuje i přípravě odborníků v oblasti dalších pomáhajících profesí, tělesné výchovy a sportu, popularizace hudby a českého jazyka pro veřejnou sféru. Mimo teoretický základ našim studentům garantujeme bohatou praxi v zařízeních dle jejich odborné specializace. Pro naše studenty je připravena bohatá nabídka studia v zahraničí a praktických zahraničních stáží. Fakulta rovněž nabízí kvalitní zázemí pro umělecky a sportovně zaměřené studenty, jako jsou vybavené ateliéry, sportoviště a laboratoře. Naši absolventi jsou velmi úspěšní na trhu práce. Uplatní se především v oblasti školství, ve vzdělávacích agenturách, na školských odborech či v institucích veřejné správy, v poradenských pracovištích, v řadě pomáhajících a sociálně orientovaných profesích či jako pracovníci v uměleckých a sportovních organizacích.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název studijního programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Anglický jazyk a literatura Bakalářské Prezenční Čeština
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ Navazující magisterské Prezenční Čeština
Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání Bakalářské Prezenční Čeština
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ Navazující magisterské Prezenční Čeština
Český jazyk a literatura pro vzdělávání Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Čeština pro veřejnou komunikaci Bakalářské Prezenční Čeština
Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Hudební teorie a pedagogika Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Hudební výchova Bakalářské Prezenční Čeština
Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ Navazující magisterské Prezenční Čeština
Hudební výchova pro pomáhající profese Bakalářské Prezenční Čeština
Hudební výchova pro vzdělávání Bakalářské Prezenční Čeština
Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ Navazující magisterské Prezenční Čeština
Sbormistrovství Bakalářské Prezenční Čeština
Sbormistrovství pro SŠ Navazující magisterské Prezenční Čeština
Sociální pedagogika Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Speciální pedagogika Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Sport a zdraví Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Čeština
Tělesná výchova a sport Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ Navazující magisterské Prezenční Čeština
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace