Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně

technický
Univerzita: Vysoké učení technické v Brně
Název: Fakulta stavební
Ulice: Veveří 95
Psč: 602 00
Město: Brno
Kraj: Jihomoravský
Stát: Česká republika
Telefon: +420 541 149 912, +420 541 147 127,
E-mail: 2981@fce.vutbr.cz
Web: www.fce.vut.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 1 649
Počet zájemců 1 970
Poplatek za přihlášku 700 Kč (28 EUR)
Pravděpodobnost přijetí 84 %
Termín přihlášky 31. březen 2021 (u Architektury 15.12.2020)
Den otevřených dveří 7. 11. 2020, 23. 1. 2021
Odkaz na přihlášku https://www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek elektronický test
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek děkan fakulty promíjí přijímací zkoušku uchazečům mgr. programů a bc. programů, kromě Architektury pozemních staveb
Vzor přijímacích zkoušek www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/prijimacky
Zaměření na předměty matematika, fyzika (u Architektury Scio test a odborná rozprava)

Další informace

VUT v Brně má 8 fakult, 3 VŠ ústavy a více než 18 tisíc studentů. Vybrat si můžete z nabídky technických, přírodovědných, ekonomických a uměleckých oborů.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Architektura a rozvoj sídel
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Architektura pozemních staveb
Bakalářské Prezenční Čeština
Building Construction
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Civil Engineering
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Angličtina
Civil Engineering Management
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Environmentálně vyspělé budovy
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Geodesy and Cartography
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Geodézie a kartografie
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Čeština
Konstrukce a dopravní stavby
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Management stavebnictví
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Městské inženýrství
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Physical and Building Materials Engineering
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Pozemní stavby
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství-konstrukce a dopravní stavby
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Stavební inženýrství-management stavebnictví
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Stavební inženýrství-pozemní stavby
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Stavební inženýrství-realizace staveb
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Stavební inženýrství-stavební materiály a technologie
Navazující magisterské Prezenční Čeština