Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

technický
Univerzita: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Název: Fakulta špeciálnej techniky
Ulice: Pri parku 19
Psč: 911 06
Město: Trenčín
Kraj: Trenčiansky
Stát: Slovensko
Telefon: +421 32 7400 231
E-mail: beata.kopilakova@tnuni.sk
Web: www.fst.tnuni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Odkaz na přihlášku https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky Nie

Další informace

Je najmladšou fakultou strojárskeho zamerania na Slovensku. V oblasti vzdelávania a vedeckej činnosti je orientovaná na oblasť výskumu strojárstva. Akreditované študijné programy umožňujú vzdelávanie v študijných odboroch Strojárstvo, Údržba strojov a zariadení, Strojárske technológie a materiály. Fakulta má práva uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania v odbore Strojárske technológie a materiály. Študenti, ktorí absolvovali štúdium, sú v praxi žiadaní, čoho dôkazom je takmer sto percentá uplatniteľnosť po ukončení štúdia.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Servis a opravy automobilov
technický
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Špeciálna strojárska technika
technický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Strojárske technológie a materiály
technický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Údržba špeciálnej mobilnej techniky
technický
Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština