Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fyzikální ústav v Opavě Slezská univerzita

přírodovědný
Univerzita: Slezská univerzita
Název: Fyzikální ústav v Opavě
Ulice: Bezručovo náměstí 1150/13
Psč: 746 01
Město: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Stát: Česká republika
Telefon: +420 553 684 285
E-mail: prijimacky@fpf.slu.cz
Web: www.slu.cz/phys/cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Doporučujeme maturovat fyzika, matematika
Poplatek za přihlášku Každá podaná přihláška podléhá úhradě administrativního poplatku. Více informací je k dispozici na: https://www.slu.cz/phys/cz/podminkyprijriz
Termín přihlášky 1. kolo 31. 3. 2021, 2. kolo 31. 8. 2021. Je možno si podat více přihlášek ke studiu.
Den otevřených dveří 17. prosince 2020
Odkaz na přihlášku https://is.slu.cz/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy probíhá bez přijímacích zkoušek, pro navazující magisterské pak formou přijímacího pohovoru.

Další informace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních programů a realizuje studium ve všech typech studia od bakalářského až po doktorské. Fakulta nabízí více než 30 studijních programů v mnoha různých oblastech. Neodmyslitelnou součástí studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. Úspěšným studentům jsou nabízeny rozsáhlé možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských institucích. Na fakultě studuje téměř 1 300 studentů, buď i ty jedním z nich!

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná fyzika, specializace Fyzikální diagnostické metody
Bakalářské Prezenční Čeština
Aplikovaná fyzika, specializace Monitorování životního prostředí
Bakalářské Prezenční Čeština
Fyzika, specializace Astrofyzika
Bakalářské Prezenční Čeština
Fyzika, specializace Astronomie a popularizace
Bakalářské Prezenční Čeština
Multimediální techniky
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Čeština
Observační astrofyzika vysokých energií
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Observational High Energy Astrophysics
Navazující magisterské Prezenční Angličtina
Teoretická fyzika, specializace Částicová fyzika
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Teoretická fyzika, specializace Počítačová fyzika
Navazující magisterské Prezenční Čeština
Teoretická fyzika, specializace Relativistická astrofyzika
Navazující magisterské Prezenční Čeština