Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave

přírodovědný technický ekonomický
Univerzita: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Název: Stavebná fakulta
Ulice: Radlinského 11
Psč: 810 05
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 3288 8466
E-mail: antonia.lascekova@stuba.sk
Web: www.svf.stuba.sk, www.stavebnarevolucia.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Prípravné kurzy z matematiky, fyziky a deskriptívnej geometrie sú určené pre prijatých uchádzačov a konajú sa v septembri pred začiatkom zimného semestra.
Doporučujeme maturovat matematika, fyzika
Počet přijatých 1037
Počet zájemců 1054
Poplatek za přihlášku 20€; 40€ pri podaní prihlášky na študijný program v anglickom jazyku
Pravděpodobnost přijetí 98 %
Termín přihlášky 30. 4. 2023, 8. 8. 2023
Den otevřených dveří 8. 2. 2024
Odkaz na přihlášku https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky NIE
Forma přijímacích zkoušek poďla prospechu zo SŠ
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek bez prijímacej skúšky

Další informace

Stavebníctvo v súčasnosti prechádza revolúciou, ktorá so sebou prináša nové technológie. Ovládať ich bude tvojou výhodou a my ťa ich naučíme. Na našej fakulte sa budeš pritom učiť od odborníkov uznávaných vo svete a výnimkou nebude ani spoludržiteľ Nobelovej ceny.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná matematika
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Architektonické konštrukcie a projektovanie
Navazující magisterské Prezenční Slovenština
Civil Engineering
technický
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Angličtina
Geodézia a kartografia
přírodovědný technický
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Inžinierske a environmentálne staviteľstvo
Bakalářské Prezenční Slovenština
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
technický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Krajinárstvo
přírodovědný
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Krajinárstvo a krajinné plánovanie
přírodovědný
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Matematicko-počítačové modelovanie
technický
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Nosné konštrukcie stavieb
Navazující magisterské Prezenční Slovenština
Pozemné stavby a architektúra
technický
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Technické zariadenia budov
Navazující magisterské Prezenční Slovenština
Technológia stavieb
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Technológie a manažérstvo stavieb
technický ekonomický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Teória a konštrukcie pozemných stavieb
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Teória a technika prostredia budov
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Vodohospodárske inžinierstvo
technický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština