Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzita obrany

přírodovědný
Univerzita: Univerzita obrany
Název: Fakulta vojenského zdravotnictví
Ulice: Třebešská 1575
Psč: 500 01
Město: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
Stát: Česká republika
Telefon: 973 253 022, 973 253 125
E-mail: fvz-student@unob.cz
Web: www.unob.cz/fvz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Doporučujeme maturovat Biologie, fyzika, chemie (Pozn. Výsledky maturity nejsou u přijímacích zkoušek zohledňovány, pouze certifikát z anglického jazyka úrovně B1 a vyšší)
Počet přijatých 50
Počet zájemců 528
Poplatek za přihlášku Pouze Zdravotnický záchranář 400 CZK
Pravděpodobnost přijetí 12 %
Termín přihlášky do 28.2.2023
Den otevřených dveří 2. 12. 2022 a 21. 1. 2023
Odkaz na přihlášku https://apl.unob.cz/EprihlaskaV3

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek 1. Písemné testy, 2. Praktické přezkoušení fyzické zdatnosti (12 min běh, leh-sed za minutu; Zdravotnický záchranář má místo leh-sed shyby)
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek Zdravotnický záchranář: červen 2023, Vojenský farmaceut: červen 2023, Vojenský lékař a zubař: červen 2023
Vzor přijímacích zkoušek https://bit.ly/3N4vFO1
Zaměření na předměty oborové testy, anglický jazyk, fyzická zdatnost

Další informace

Univerzita obrany vzdělává vojenské profesionály pro potřeby Armády ČR a civilní odborníky ve prospěch bezpečnostního systému státu, obranného průmyslu a veřejné správy.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie
přírodovědný
Magisterské Prezenční Čeština
Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecného lékařství
přírodovědný
Magisterské Prezenční Čeština
Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství
přírodovědný
Magisterské Prezenční Čeština
Zdravotnické záchranářství
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština