Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vojenská lékařská fakulta Univerzita obrany

přírodovědný
Univerzita: Univerzita obrany
Název: Vojenská lékařská fakulta
Ulice: Třebešská 1575
Psč: 500 01
Město: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
Stát: Česká republika
Telefon: 973 253 022, 973 253 125
E-mail: vlf-studijni@unob.cz
Web: fvz.unob.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Doporučujeme maturovat Biologie, fyzika, chemie (Pozn. Výsledky maturity nejsou u přijímacích zkoušek zohledňovány, pouze certifikát z anglického jazyka úrovně B1 a vyšší u lékaře a zubaře)
Počet přijatých 65
Počet zájemců 431
Poplatek za přihlášku Pouze Zdravotnický záchranář 400 CZK
Pravděpodobnost přijetí 15 %
Termín přihlášky do 29.2.2024, u doktorského studia do 30.4.2024
Den otevřených dveří 9. 12. 2023 a 20. 1. 2024
Odkaz na přihlášku apl.unob.cz/EprihlaskaV3

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ANO
Forma přijímacích zkoušek 1. Písemné testy, 2. Praktické přezkoušení fyzické zdatnosti (12 min běh, leh-sed za minutu; Zdravotnický záchranář má místo leh-sed shyby)
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek Zdravotnický záchranář: 12.6. 2024, Vojenský farmaceut: 10.6. 2024, Vojenský lékař a zubař: 10.6. 2024, doktorské studium: červen 2024
Vzor přijímacích zkoušek bit.ly/46WpNyZ
Zaměření na předměty oborové testy, anglický jazyk, fyzická zdatnost

Další informace

Studium je zaměřeno na přípravu všeobecných lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a zdravotnických záchranářů pro ozbrojené síly České republiky. Bakalářské a magisterské studijní programy lze studovat pouze v prezenční vojenské formě. Proto je uchazeč povinen splnit kromě přijímacích zkoušek také podmínky vstupu do služebního poměru vojáka z povolání. Magisterské studijní programy jsou realizovány ve spolupráci s Lékařskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a proto si uchazeči o tento typ studia musí podat přihlášku také na příslušnou fakultu Univerzity Karlovy. Poplatek za přijetí do magisterských studijních programů se platí pouze na fakultách Univerzity Karlovy.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Epidemiologie (vojenské a civilní studium)
přírodovědný
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Infekční biologie (civilní studium)
přírodovědný
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Lékařská mikrobiologie (civilní studium)
přírodovědný
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Organizace a řízení ve zdravotnictví (vojenské a civilní studium)
přírodovědný
Navazující magisterské Kombinované
Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví (vojenské i civilní studium)
přírodovědný
Doktorské Kombinované Čeština
Toxikologie (vojenské i civilní studium)
přírodovědný
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Vojenská chirurgie (vojenské studium)
přírodovědný
Doktorské Kombinované Čeština
Vojenská radiobiologie (vojenské i civilní studium)
přírodovědný
Doktorské Prezenční
Kombinované
Čeština
Vojenské vnitřní lékařství (vojenské i civilní studium)
přírodovědný
Doktorské Kombinované Čeština
Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie
přírodovědný
Magisterské Prezenční Čeština
Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecného lékařství
přírodovědný
Magisterské Prezenční Čeština
Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství
přírodovědný
Magisterské Prezenční Čeština
Zdravotnické záchranářství
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština