Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta chemicko-inženýrská Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)

přírodovědný technický
Univerzita: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
Název: Fakulta chemicko-inženýrská
Ulice: Technická 3
Psč: 166 28
Město: Praha 6
Kraj: Praha
Stát: Česká republika
Telefon: 220 443 891
E-mail: hana2.svobodova@vscht.cz
Web: studuj.vscht.cz/fakulta-chemicko-inzenyrska/
Typ školy: vysoká škola
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Doporučujeme maturovat chemie, matematika
Počet přijatých 360
Počet zájemců 480
Poplatek za přihlášku 600 Kč
Pravděpodobnost přijetí 75%
Termín přihlášky 31. 3. 2023
Den otevřených dveří 25. a 26. 11. 2022; 27. a 28. 1. 2023
Odkaz na přihlášku https://student.vscht.cz/login.php?do=prijimacky

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky NE
Forma přijímacích zkoušek dle prospěchu ze SŠ (Chemie a matematika)
Přípravné kurzy NE
Termín přijímacích zkoušek bez přijímacího řízení
Zaměření na předměty matematika, chemie

Další informace

Fakulta chemicko-inženýrská je nejmladší fakultou VŠCHT. Vznikla v roce 1960, a to na základě potřeb chemického průmyslu rozvíjet vedle chemických oborů i další obory, procesní a ekonomické. Ústavy fakulty zajišťují výchovu inženýrů v bakalářském a magisterském studiu a dále ve studijních programech doktorského studia.
Výuka je kombinací přírodovědného a technického vzdělávání, které odpovídá moderním požadavkům na výchovu inženýrů. Během studia získají studenti široký teoretický základ v chemických a inženýrských předmětech a ve studiu specializace si osvojí teoretické i praktické základy daného oboru. Důraz je kladen zejména na samostatnou práci v laboratořích a při řešení projektů, na vypěstování inženýrského myšlení a na systémový přístup při řešení problémů. V průběhu studia se posluchači naučí efektivně pracovat s počítači a využívat běžný i specializovaný inženýrský software.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Analytická a forenzní chemie
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Analytická chemie - Specializace studijního programu Analytická a forenzní chemie (Bc.), Studijní program (Mgr.)
přírodovědný
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Čeština
Analytická chemie a jakostní inženýrství
přírodovědný
Magisterské Prezenční Čeština
Analýza léčiv - Specializace studijního programu Analytická chemie
přírodovědný
Magisterské Prezenční Čeština
Chemická kybernetika
přírodovědný technický
Bakalářské Prezenční
Chemické inženýrství a bioinženýrství
přírodovědný
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Čeština
Chemie
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Datové inženýrství v chemii
přírodovědný technický
Magisterské Prezenční Čeština
Forenzní analytická chemie - Specializace studijního programu Analytická a forenzní chemie
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Forenzní chemie - Specializace studijního programu Analytická chemie
přírodovědný
Magisterské Prezenční Čeština
Fyzikální a výpočetní chemie
přírodovědný technický
Bakalářské Prezenční Čeština
Fyzikální chemie
přírodovědný
Magisterské Prezenční Čeština
Molekulární chemická analýza
přírodovědný technický
Magisterské Prezenční Čeština
Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Senzorika a kybernetika v chemii
přírodovědný technický
Magisterské Prezenční Čeština