Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta chemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)

přírodovědný technický umělecký
Univerzita: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
Název: Fakulta chemické technologie
Ulice: Technická 5
Psč: 166 28
Město: Praha 6
Kraj: Praha
Stát: Česká republika
Telefon: 220 443 768
E-mail: monika.sachova@vscht.cz
Web: studuj.vscht.cz/fakulta-chemicke-technologie/
Typ školy: vysoká škola
Certifikát školy: DS

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Talentové zkoušky jsou u oborů Konzervování a restaurování umělecko řemeslných děl.
Doporučujeme maturovat chemie, matematika
Počet přijatých 660
Počet zájemců 930
Poplatek za přihlášku 600 Kč
Pravděpodobnost přijetí 71%
Termín přihlášky 31. 3. 2023
Den otevřených dveří 25. a 26. 11. 2022; 27. a 28. 1. 2023
Odkaz na přihlášku https://student.vscht.cz/login.php?do=prijimacky

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky NE
Forma přijímacích zkoušek talentové, prospěch ze SŠ (chemie a matematika)
Přípravné kurzy NE
Termín přijímacích zkoušek bez přijímacího řízení
Zaměření na předměty matematika, chemie

Další informace

Fakulta chemické technologie patří mezi nejstarší fakulty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Tradice jejích studijních oborů však sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele.
Fakulta chemické technologie se jako jediná v ČR zabývá studiem všech typů materiálů (kovy, sklo a keramika, polymery, biomateriály, nanomateriály a další). Vedle studia materiálových a klasických chemických oborů zaměřených na chemii, chemické technologie nebo vývoj a výrobu léčiv nabízí i studium specialit propojujících chemii s jinými disciplínami. Studenti si mohou vybrat ze dvou programů restaurování, které kombinují přírodní vědy, materiálové znalosti a umělecké vzdělání. Naprostým unikátem je pak mezioborové studium Bioinformatiky a chemické informatiky kombinující chemii, biologii a počítačové vědy.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Anorganická chemie - Specializace studijního programu Chemie
přírodovědný
Magisterské Prezenční Čeština
Anorganické nekovové materiály - specializace studijního programu Chemie a technologie materiálů
přírodovědný
Magisterské Prezenční Čeština
Bioinformatika a chemická informatika
přírodovědný technický
Bakalářské Prezenční Čeština
Bioinformatika a chemická informatika
přírodovědný technický
Magisterské Prezenční Čeština
Biomateriály - Specializace studijního programu Chemie a technologie materiálů
přírodovědný
Magisterské Prezenční Čeština
Chemické technologie - Specializace studijního programu Chemie a chemické technologie, Studijní program (Mgr.)
přírodovědný
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Čeština
Chemie
přírodovědný
Magisterské Prezenční Čeština
Chemie a chemické technologie
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Chemie a forenzní chemie
Bakalářské Prezenční Čeština
Chemie a forenzní chemie - Specializace studijního programu Chemie a chemické technologie
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů + Specializace (Bc.)
přírodovědný
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Čeština
Chemie biomateriálů pro medicínské využití
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Forenzní analýza materiálů - Specializace studijního programu Chemie a technologie materiálů
přírodovědný
Bakalářské Prezenční Čeština
Inženýr chemických technologií - Univerzitní centrum Litvínov
přírodovědný
Magisterské Prezenční
Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z kovů - Specializace (Bc.)
přírodovědný umělecký
Bakalářské Prezenční Čeština
Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů - Specializace (Bc.)
přírodovědný umělecký
Bakalářské Prezenční Čeština
Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky - Specializace (Bc.)
přírodovědný umělecký
Bakalářské Prezenční Čeština
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl
přírodovědný umělecký
Bakalářské Prezenční Čeština
Kovové materiály - Specializace studijního programu Chemie a technologie materiálů
přírodovědný
Magisterské Prezenční Čeština
Makromolekulární chemie - Specializace studijního programu Chemie
přírodovědný
Magisterské Prezenční Čeština