Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

rozmístění vystavovatelů
v pavilonU

GAUDEAMUS BRNO 19. - 22. 11. 2024

EXPOZICE V PAVILONU v:       

Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí, Slovensko (expozice č. 31)

AMBIS vysoká škola, a.s. (expozice č. 60)

Atlas školství - P.F. art, spol. s r.o. (expozice č. 18)

Autoškola NOBE (expozice č. 64)

Baden-Württemberg International GmbH - career start bw, Německo (expozice č. 11)

Campus France Česká republika (expozice č. 21)                       

CareerMarket (expozice č. 17)

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc (expozice č. 14)

Coolagent Brno/ Europair, s.r.o. (expozice č. 72)

Council of the European Union, Belgie (expozice č. 27)

Czech-us (expozice č. 58)

České vysoké učení technické v Praze (expozice č. 32)

Česko-bavorská vysokoškolská agentura, BTHA, Německo (expozice č. 21)

Dům zahraniční spolupráce (expozice č. 21)

EF Education First (expozice č. 3)

Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko (expozice č. 46)

FestAD - Výukový festival Architektury a Designu (expozice č. 36)

Grada Publishing a.s. (expozice č. 22)

Hocus&Lotus - Light Point, Italy (expozice č. 39)

IMC Krems University of Applied Sciences, Austria (expozice č. 12)

JCMM, z.s.p.o., kariérové poradenství (expozice č. 52) 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (expozice č. 44)

Masarykova univerzita (expozice č. 49)

Mendelova univerzita v Brně (expozice č. 2)

Metropolitní univerzita Praha (expozice č. 56)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (expozice č. 70)

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (expozice č. 9)

Národní pedagogický institut (expozice č. 51)

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (expozice č. 62)

NEWTON University (expozice č. 54)

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace (expozice č. 15)

Ostravská univerzita (expozice č. 68, 69)

Panevropská univerzita (expozice č. 13)

Policie České republiky (expozice č. 26)

Policejní akademie České republiky v Praze (expozice č. 26)

Skupina ČEZ (expozice č. 29)

Slezská univerzita v Opavě (sektor č. 53)

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko (expozice č. 45)

Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o. (expozice č. 19)

Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. (expozice č. 43)

TOP kurzy s. r. o. (expozice č. 24)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (expozice č. 8)

Unicorn University (expozice č. 16)

UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí (expozice č. 34)

University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. (expozice č. 30)

University of New York in Prague (expozice č. 6)

Univerzita Hradec Králové (expozice č. 20)

Univerzita Karlova (expozice č. 5)

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko (expozice č. 47)

Univerzita obrany (expozice č. 7)

Univerzita Palackého v Olomouci (expozice č. 50)

Univerzita Pardubice (expozice č. 42)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko (expozice č. 28)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko (expozice č. 67)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (expozice č. 33)

Veterinární univerzita Brno (expozice č. 41)

VOŠ Hradec Králové - Tlumočnictví českého znakového jazyka (expozice č. 61)

Vyber správně - CANONADA s.r.o. (expozice č. 63)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (expozice č. 55, 68)

Vysoká škola CEVRO (expozice č. 37)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (expozice č. 48)

Vysoká škola logistiky, o.p.s. (expozice č. 30)

Vysoká škola PRIGO (expozice č. 23)

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (expozice č. 38)

Vysoké učení technické v Brně (expozice č. 1)

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o. (expozice č. 71)

Vyšší odborná škola publicistiky (expozice č. 25)

www.scio.cz, s.r.o. (expozice č. 40)

Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko (expozice č. 65)

 

PROHLÉDNOUT PLÁNEK PAVILONu

ZPĚT NA INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE