Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

průvodce budoucího vysokoškoláka

GAUDEAMUS BRNO • PRAHA • NITRA • BRATISLAVA

Jak si správně vybrat budoucí studium na VŠ?

 

OBSAH:

 • Základní orientace

 • První kroky při výběru školy

 • Výběr konkrétní školy

 • A co studium v zahraničí?

 • Znám školu, obor, nebo zaměření, které chci studovat. Co dál?

 • Mám všechny informace, které potřebuju. Co teď?

 • Orientace ve vysokoškolských pojmech

 

Základní orientace

Víš přesně, co chceš v budoucnu studovat?
Vyhledej si v rejstříku oborů, na jakých školách to můžeš studovat a přijď na veletrh zjistit si bližší informace o vybraném oboru a školách, které ho nabízejí.
 

Znáš globální směr, kterému se chceš věnovat?
Podívej se do Tabulky globálních oborů, které školy se tomuto směru věnují, a podrobnější informace si přijď zjistit na veletrh. Použij také Rejstřík oborů pro danou školu. V určení směru ti také může pomoci tento návod.
 

Nemáš ponětí o tom, kterým směrem se vydat?
V tom případě je tento návod určen právě pro tebe!
 

Než začneš vybírat, přečti si tyto základní rady:

 • Vybírej pouze z jednoho globálního směru (buď technické nebo humanitní nebo umělecké obory) každý má většinou talent jen pro jednu oblast.

 • Neomezuj se pouze na jeden konkrétní studijní obor, zbytečně se ochudíš o zajímavé alternativy.

 • Sestav si seznam několika škol a oborů, které pro tebe přicházejí v úvahu.

 • Volba studia je investicí do budoucnosti, proto pečlivě zvažuj všechny možné alternativy.

 • Podej si více přihlášek na různé školy, výrazně tak zvýšíš svoje šance na přijetí.


První kroky při výběru školy

Jaký typ školy zvolit?
Základní otázkou při volbě dalšího pomaturitního studia je rozhodnutí mezi vysokou a vyšší odbornou školou. Toto rozhodnutí závisí na představě budoucí kariéry, typu absolvované střední školy, ale také například na tom, kolik energie chceš v budoucnu studiu věnovat.

 • VOŠ – Vyšší odborné školy tvoří mezistupeň mezi střední školou a školou vysokou. Nabízejí nižší úroveň kvalifikace než vysoké školy. Po absolvování vyšší odborné školy se zpravidla neuvažuje další navazující studium. Studium na vyšší odborné škole je většinou tříleté a je orientované zejména na přípravu studentů pro konkrétní praxi. Po absolvování VOŠ obdrží absolvent titul "diplomovaný specialista" (DiS.), který se uvádí za jménem.
 • VŠ – Vysoké školy poskytují nejvyšší možnou úroveň vzdělání. Existují dva typy vysokých škol. Univerzity poskytují všechny typy studia včetně doktorského
  a významnou část jejich činnosti tvoří také vědecký výzkum. Univerzity zpravidla poskytují studium v mnoha různých oblastech a podle tohoto zaměření
  se dělí na jednotlivé fakulty. Vysoké školy neuniverzitní jsou většinou menší, nemají fakulty a zaměřují se jen na jednu oblast (např. ekonomika). Studium
  na vysoké škole je dnes rozděleno na tři stupně, o kterých se zmíníme dále. Studium na vysoké škole poskytuje více teoretických znalostí potřebných
  pro nejvíce kvalifikované pracovní pozice.

Jaký typ studia zvolit?
Studium na všech vysokých školách je v současné době organizováno ve třístupňovém systému, bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů. Mimo tento systém stojí dlouhé magisterské programy, které se však používají jen ve specifických případech. Rozhodnutí o tom v jakém stupni studovat závisí především na dosaženém vzdělání a zaměření kterému se chceš věnovat.

 • Bakalářské – pokud jsi absolventem střední školy s maturitou, bude tě tento stupeň pravděpodobně zajímat nejvíce. Bakalářské studium je základním stupněm VŠ studia. Trvá 3 nebo 4 roky a po jeho absolvování je udělován titul "bakalář" (Bc.), nebo "bakalář umění" (Bc. A.). Bakalářské studium poskytuje základní teoretické znalosti oboru a jeho součástí je i odborná praxe. Připravuje studenty buď pro další navazující studium, nebo přímo pro zaměstnání
  v daném oboru.
 • Magisterské navazující – pro přijetí do tohoto studia je nutné nejdříve absolvovat bakalářský stupeň. Magisterské studium dále rozvíjí a prohlubuje poznatky o oboru získané v bakalářském stupni. Toto studium trvá 2 roky a je zakončené titulem "inženýr" (Ing.) a "inženýr architekt" (Ing. arch.) v technických oborech, nebo "magistr" (Mgr.) v humanitních oborech.
 • Doktorské – doktorské studium trvá další 2 nebo 3 roky. Toto studium je zaměřeno hlavně na individuální výzkumnou a publikační činnost. Je zakončené titulem "doktor" (PhD.)
 • Magisterské dlouhé – stojí mimo tento systém a používá se v právnických a medicínských oborech. Studium trvá 5 nebo 6 let a je zakončeno titulem "magistr" (Mgr.), nebo "doktor medicíny" (MUDr.).

 

Určení základního studijního zaměření
Toto je asi nejzásadnější bod při volbě budoucího studia. Tato základní volba je většinou u každého studenta dána poměrně jasně. Orientujte se podle toho, jaké předměty vás ve škole baví, a jste v nich dobří. Také zvažte, jaké máte zájmové aktivity, nebo jakým stylem se nejlépe učíte a jaký typ učiva vám vyhovuje. Řešíte raději kvadratické rovnice, nebo se učíte nazpaměť všechna díla Karla Čapka? Malujete? Je pro vás vším sport? Nebo v pohodě zvládáte od každého trochu?

 • Technické obory - Jste dobří v matematice? Rozumíte tomu, jak věci fungují? V probírané látce hledáte principy, na kterých daný problém funguje, a snažíte se je pochopit? Pak je pro vás pravděpodobně vhodný některý z technických oborů, například fyzika, chemie, matematika, strojírenství, informatika....
 • Humanitní obory – Baví vás spíše literatura? Učíte se snadno různé jazyky? Učíte se snáze encyklopedické znalosti než byste se pokoušeli pochopit princip fungování motoru? Pak si vyberte některý z humanitních směrů jako například jazyky, učitelství, filozofie, historie a další.
 • Umělecké obory – Baví vás výtvarná výchova? Dobře kreslíte? Umíte zpívat? Hrajete divadlo? Pokud máte talent v některé z těchto oblastí, zvolte si z nabídky uměleckých oborů.
 • Ekonomické obory – Ekonomie je tak trochu specifické zaměření. Stojí na rozhraní humanitních a technických oborů. Ekonomické obory jsou také většinou volbou nerozhodnutých studentů. Jedná se o vědu společenskou, je k ní však potřeba i poměrně dost matematiky. Než si zvolíte ekonomii, důkladně
  si tuto volbu rozmyslete. Potřebujete zde jak schopnost učit se množství encyklopedických znalostí, tak umění pochopit někdy i poměrně složité matematické principy.

Teď už víte, na jaké zaměření se budete orientovat. Sestavte si užší výběr škol, které se na toto zaměření orientují. K tomuto výběru výborně poslouží Tabulka
s globálními obory škol. V této tabulce najdete školy roztříděné podle globálního zaměření.


Výběr konkrétní školy

Výběr konkrétní školy závisí především na oboru, který chcete studovat, tedy na tom, zda ho daná škola nabízí a také na mnoha dalších faktorech, které si dále popíšeme. Další výběr můžete směřovat dvojím způsobem. Buď nejprve zvolíte školu podle globálního zaměření a budete dále zjišťovat jaké má fakulty, nebo víte, jakou fakultu chcete studovat a budete vybírat školy, které danou fakultu mají.
 
Volba fakulty
Pro volbu správné fakulty je nutné znát zaměření, které chcete studovat. Pokud je již znáte, použijte Seznam fakult k vyhledání odpovídající fakulty. Pokud například chcete být učitelem, vyhledejte v seznamu pedagogickou fakultu a hned vidíte, na kterých univerzitách tato fakulta existuje. U každé fakulty nalezete základní kontaktní informace, odkaz na seznam oborů, které fakulta nabízí, informace o počtech přijímaných studentů, o přijímacích zkouškách a odkazy na vzorové testy
z minulých přijímaček.
 
Volba školy
K volbě konkrétní školy se dostanete dvěma způsoby. Pokud jste si vybrali studium na univerzitě, nejdříve si vyberte konkrétní fakultu a podle toho teprve univerzitu, která danou fakultu má. Pokud váš obor nabízí i vysoké školy nebo VOŠ, přeskočte výběr fakulty a hledejte přímo konkrétní školu. Skvělým nástrojem pro hledání konkrétní školy nebo fakulty je seznam Kam po maturitě. V tomto seznamu najdete všechny vysoké školy, univerzity, VOŠ a jiné vzdělávací instituce,
u každé školy jsou také základní kontaktní informace a seznam nabízených studijních oborů.
 

Volba konkrétního studijního oboru
Volba konkrétního studijního oboru je pro vaše budoucí studium asi nejzásadnějším krokem. Volba studijního oboru ovlivní nejen to, jaké předměty budete studovat, ale hlavně vaši budoucí možnost uplatnění na trhu práce. K volbě studijního oboru můžete přistoupit ze dvou směrů. V obou případech vám bude neocenitelným pomocníkem Rejstřík studijních oborů. Tento systém vám umí odpovědět na několik zásadních otázek:

 • Jaké studijní obory je možno studovat?

 • Jaké obory lze studovat na konkrétní škole nebo fakultě?

 • Na kterých školách nebo fakultách mohu studovat konkrétní obor?

Pokud víte, které obory byste chtěli studovat, vyhledejte si tyto obory v Rejstříku studijních oborů a systém vám přímo nabídne školy a fakulty na kterých je možné tyto obory studovat. Další informace o školách si můžete dále vyhledat v seznamu Kam po maturitě. V případě, že jste si podle předchozího návodu zvolili konkrétní školu nebo fakultu, vyhledejte si ji v seznamu Které obory lze studovat na škole a systém vám nabídne všechny obory, které je možné na dané škole studovat. 
Studijní obor vybírejte především s ohledem na obsah oboru, studované předměty, délku studia, možnost budoucího uplatnění v praxi, možnosti navazujícího studia, ale také na to co vás baví a v jakém povolání se budete v budoucnu cítit dobře.
 
Soukromá nebo veřejná škola?
Tato volba je spíše subjektivní ale může být také podstatná. Mezi soukromou a veřejnou školou vybírejte v případě, že nabízejí stejný obor, o který máte zájem. Vybírejte zejména na základě vaší finanční situace a také na základě doporučení na kvalitu školy.
 

Další faktory ovlivňující výběr

 • Poloha školy – Záleží na vás, jak moc je tento faktor pro vás důležitý. Můžete vybírat podle toho, jak daleko je škola od vašeho bydliště, jaké je dopravní spojení, jaké jsou v místě sídla školy možnosti pro volný čas. Téměř všechny veřejné vysoké školy nabízejí dostatek míst na studentských kolejích, tím pádem vzdálenost školy od vašeho bydliště nemusí být problémem.
 • Prestiž, reference – Pokud máte možnost, vyslechněte si názor hlavně bývalých, nebo současných studentů dané školy, ti vám poskytnou nejzasvěcenější názor na kvalitu výuky a hlavně přístup školy ke studentům.
 • Velikost školy – Velikost školy může mít vliv hlavně na přístup školy ke studentům. Může se stát, že školy s velkým počtem studentů se příliš nevěnují individuálním potřebám studentů. Na druhou stranu velké školy jsou schopny zabezpečit vyšší kvalitu výuky vedené předními odborníky. Toto však nemusí být vždy pravidlem. V tomto případě dejte spíše na konkrétní reference.
 • Další nabídka související se studiem – Do rozhodování o konkrétní škole můžete také zahrnout její nabídku mimostudijních a jiných aktivit. Zjistěte si,
  jaké škola poskytuje studentům ubytování a stravování. Je na škole zázemí pro různé sportovní aktivity? Poskytuje škola studentům přístup k počítačům
  a internetu? Nabízí zajímavé volitelné předměty?


A co studium v zahraničí?

Studium v zahraničí je v dnešní době stále více populární. Může vám přinést mnoho nových zkušeností, umožní vám zdokonalit se v cizím jazyce a v neposlední řadě studium na zahraniční univerzitě zvýší vaši cenu na trhu práce. 

Máte v zásadě dvě možnosti jak v zahraničí studovat. První možnost je vyjet na výměnný studijní pobyt. Většina českých vysokých škol a univerzit je zapojena
do výměnných studijních programů podporovaných Evropskou unií. Pokud jste studentem takovéto školy, můžete se do tohoto programu přihlásit a odstudovat
si tak jeden nebo dva semestry svého studia na zahraniční univerzitě. Tato cesta je výrazně jednoduší a levnější. Vaše univerzita vám zajistí místo na zahraniční univerzitě a poskytne vám také stipendium na částečné pokrytí nákladů. Doba, po kterou studujete v zahraničí, se vám započítává do vašeho studia. Nabídka zemí a univerzit záleží na konkrétní škole. 

Druhou možností je vydat se studovat do zahraničí na vlastní pěst. Tato alternativa je dobrodružnější a finančně náročnější, ale také vám toho mnohem
více přinese. V tomto případě se přihlásíte přímo na zahraniční univerzitu, odstudujete si tam celé studium a získáte zahraniční diplom. Pokud jste se rozhodli
pro druhou možnost, může vám náš návod významně usnadnit výběr.
 
Kterou zemi vybrat?
Prvním krokem při výběru studia v zahraničí je správně zvolit zemi, ve které budete studovat. Vybírejte například podle toho, jaký jazyk ovládáte, nebo jaký
se chcete naučit, jestli je vám blízká kultura dané země, jestli jsou v zemi kvalitní a prestižní univerzity. Důležitými faktory jsou také podmínky a předpisy upravující studium a pobyt v zemi, možnosti práce při studiu, stipendia a další. Všechny tyto a mnohé další informace o nejatraktivnějších studijních destinacích po celém světě můžete nalézt v sekci Podmínky studia v zahraničí. U každé země najdete základní zeměpisné informace, výčet podmínek pro pobyt a studium, informace
o nákladech na studium a o studentském životě v zemi.
 

Vím kam. Ale na jakou školu?
Pokud jste si vybrali zemi, ve které by se vám líbilo studovat, dalším krokem je zjistit, jaké univerzity se v zemi nacházejí a jaké nabízejí studijní možnosti. S tímto výběrem vám snadno pomůže seznam Ve kterých státech lze studovat. Pro každý stát vám vypíše školy, které je zde možné studovat s přímým odkazem na studijní obory, které školy nabízí. Další možností jak hledat vhodné studium v zahraničí je případ, kdy jste si vybrali studijní obor a chtěli byste jej studovat na zahraniční škole. V tomto případě je zde pro vás zahraniční verze Rejstříku oborů [odkaz na zahraniční rejstřík oborů]. Zde si jako v české verzi v abecedním seznamu naleznete požadovaný obor a hned vidíte, které zahraniční školy ho nabízejí.


Znám školu, obor, nebo zaměření, které chci studovat. Co dál?

Pokud jste dočetli až sem, pravděpodobně již máte vybrané studijní obory, které vás zajímají, a víte, na kterých školách je lze studovat. Pravděpodobně také máte sestavený seznam několika možných alternativ. Teď je ta správná doba si začít zjišťovat podrobnější informace o vybraných školách a setkat se s jejich zástupci
a studenty, kteří jsou vám schopni poskytnout informace přímo od zdroje. K tomuto je ideální osobní návštěva veletrhu. 

Na veletrhu máte možnost navštívit expozice mnoha zajímavých škol z celého světa a získat mnoho cenných informací pro své rozhodování. Můžete cíleně navštěvovat stánky škol, které jste si předem vybrali. Můžete procházet expozice a nechat se oslovit školou, o které jste předtím možná ani neuvažovali. Můžete zde zjistit, že se nabízejí možnosti, o kterých jste dříve nevěděli, že existují. Pokud nemáte jisto kde který obor studovat nebo co všechno nabízí vaše vybraná škola, navštivte náš poradenský servis přímo na veletrhu, kde vám pomůžeme se zorientovat. Využijte také další informační zdroje, které jsou vám k dispozici. Přijďte si poslechnout zajímavé přednášky, zalistujte v informačním katalogu a na vlastní kůži si vyzkoušejte praktické použití nejmodernějších technologií
v zajímavém doprovodném programu.
 

Jaké informační zdroje mám na veletrhu k dispozici?

 • Tištěný katalog – Obsahuje základní informace o školách, které na veletrhu najdete. Ke každé škole je uvedena aktuální poštovní adresa, telefon, email
  a webová adresa. Dále je v katalogu uveden seznam zastoupených fakult, termíny přijímacího řízení, podmínky přijetí a další podrobnosti o studiu.

 • Elektronický katalog – Obsahuje velmi podrobné informace o vystavujících školách, české i zahraniční rejstříky studijních oborů a fakult.

 • Poradenský servis – Zdarma pomáhá s výběrem vhodného studijního oboru, vyhledá informace, na kterých školách lze vybraný obor studovat a pomáhá
  s orientací ve velkém množství informací o studiu.

 • Expozice vystavovatelů – Zde máte možnost se dozvědět podrobné informace o možnostech studia na jednotlivých školách, máte přímý kontakt se zástupci školy, viz seznam vystavovatelů.

 • Přednášky – Jsou významným zdrojem komplexních informací o možnostech studia na jednotlivých školách. Přednášející většinou velmi podrobně informují o podmínkách studia na škole a odpovídají na dotazy studentů, viz program přednášek.

 • Věda pro život – Zde si můžete vyzkoušet moderní technologie nebo shlédnout zajímavosti, kterými se skutečně zabývají některé vědní obory a jak jsou svými poznatky přínosné pro každodenní život. Máte zde možnost získat představu o tom, čemu se na škole můžete naučit, viz program doprovodného programu.

 • Testovací centrum - je určeno pro studenty, kteří nemají představu jaký obor si vybrat. Zde si můžete udělat krátký test, který vám napoví na jaké obory máte nejlepší předpoklady.

 • Centrum kariérového poradenství - kvalifikovaní poradci vám pomohou správně se rozhodnout jakým směrem se v budoucím studiu a kariéře vydat. Získáte také informace o tom, kde můžete po skončení školy pracovat, v jakém oboru se podle vašich předpokladů nejlépe uplatníte, po jakých profesích je na trhu největší poptávka nebo kde můžete čekat nejvyšší platy. Všechny tyto informace se vám budou hodit již při výběru školy!

 • Poradenské centrum pro studium ve Velké Británii - pokud jste si za svoji studijní destinaci vybrali Velkou Británii, určitě navštivte naše specializované poradenské centrum. Setkáte se přímo se studenty, kteří už v Anglii studovali a rádi vám sdělí všechny svoje zkušenosti.

Mám všechny informace, které potřebuju. Co teď?

Podání přihlášky na VŠ
V této chvíli již máte všechny dostupné informace a na jejich základě sestavený seznam několika škol a oborů, na které se chcete přihlásit. Dalším krokem
je podání přihlášek. Přihlášky na vysoké školy se podávají buď na standardním tištěném formuláři, nebo elektronickou formou. Elektronická podoba přihlášek
se na každé škole liší. Někdy je vedle elektronické podoby nutné ještě zaslat vytištěnou přihlášku poštou. Některé školy mohou k přihlášce požadovat doložit ještě například kopie vysvědčení ze střední školy, kopii maturitního vysvědčení nebo potvrzení lékaře. Za každou podanou přihlášku se vybírá administrativní poplatek. Za tištěné přihlášky se pohybuje kolem 500 Kč, elektronické přihlášky bývají levnější. Je důležité si především hlídat termíny, které školy stanovují pro podávání přihlášek. Také pamatujte, že na každou fakultu nebo studijní program je nutné podat přihlášku zvlášť.
 

Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky se liší podle fakult a někdy i podle studijních oborů. Mohou být ústní, písemné, talentové, mohou sestávat z několika různých předmětů, některé školy požadují napsání eseje a doporučující dopis. Na některých fakultách přijímací zkoušky nejsou vůbec nebo jsou studenti přijímáni na základě studijních výsledků ze střední školy. V poslední době jsou mezi fakultami rozšířené přijímací zkoušky prostřednictvím testů studijních předpokladů nebo národních srovnávacích zkoušek. Informace o přijímacích zkouškách na jednotlivé fakulty a ukázky testů z minulých let naleznete v Seznamu fakult. Mezi vystavovateli veletrhu naleznete také instituce, které se specializují na přípravu na přijímací zkoušky, viz seznam vystavovatelů.


Orientace ve vysokoškolských pojmech

Již v průběhu výběru vysoké školy se budete setkávat s mnoha novými a zatím neznámými pojmy. Pro usnadnění orientace při výběru a při vašich prvních krocích na vysokou školu jsme pro vás připravili seznam nejdůležitějších pojmů spojených s akademickým prostředím. Porozumění těmto pojmům vám významně usnadní počáteční orientaci na vaší nové škole, viz Slovníček vysokoškolských pojmů.