Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

centrum kariérového poradenství

GAUDEAMUS BRNO 20. - 23. 10. 2020

Vykročte správným směrem při volbě budoucího studia a kariéry!

Centrum kariérového poradenství návštěvníkům pomůže se správnou volbou studia a budoucí kariéry. Studenti se také budou mít možnost setkat přímo
s kariérovými poradci. 


Partnerem Centra kariérového poradenství je CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM:

Zóna kariérového poradenství je určena studentům a návštěvníkům veletrhu, kteří mají otázky týkající se dalšího studia, svého profesního uplatnění a celkově svého dalšího směřování. V diskrétním prostředí se Vám budou věnovat kariéroví poradci z Centra vzdělávání všem, se kterými můžete mluvit o svých plánech
a snech, očekáváních, možnostech ale i obavách, které máte. Profesionálové na danou problematiku se s Vámi ponoří do procesu hledání řešení nebo nejvhodnější volby. Pokud se vše nestihne na místě, je možné pokračovat ve spolupráci s kariérovým poradcem dle domluvy a potřeby. Součástí zóny bude
i informační stánek Centra vzdělávání všem ohledně zkrácených studií a možnostech dalšího vzdělávání. 

 

PŘEDNÁŠKY CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V PEDAGOGICKÉM CENTRU:

Klíčové zdroje pro orientaci v tématech oblasti Člověk a svět práce: 

Cílem příspěvku je představit pedagogickým pracovníkům informační zdroje, které budou využitelné v rámci výuky vzdělávací oblasti a průřezového tématu Člověk a svět práce. V úvodu bude vysvětleno uchopení daných témat v kurikulu vzdělávacího systému. Následně se přednáška zaměří na témata dalšího profesního vzdělávání, navazujících studijních možností ve formálním vzdělávání či představení poradenských služeb a služeb zaměstnanosti. 

Přednáška proběhne:

  • 20.10., 21.10., 22.10., vždy v čase 9:50 - 10:10
  • 23.10. v čase 11:05 - 11:25


Inspirace pro výchovné a kariérové poradce: 

Pedagogickým pracovníkům představíme nástroje a techniky, které lze v kariérovém poradenství aplikovat, ať se jedná o sebepoznání, poznávání trhu práce
a profesí, volbu vzdělávací cesty nebo definování cílů. Používání různých prostředků napomáhá průběhu poradenského procesu, přináší novou inspiraci
a povzbuzuje kreativitu. Některé pomůcky si účastníci budou moci přímo „osahat.“

Přednáška proběhne:

  • 20.10., 21.10., 22.10., 23.10. vždy v čase 9:50 - 10:10

 

ZPĚT NA DOPROVODNÉ PROGRAMY