Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

rozmístění vystavovatelů
v pavilonu

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 10. - 12. 10. 2023

EXPOZICE V HALE b2:

Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí, Slovensko (expozice č. 1)

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Slovensko (expozice č. 48)

Baden-Württenberg International GmbH, Německo (expozice č. 27)

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA), Slovensko (expozice č. 37)

Cambridge Study, Slovensko (expozice č. 39)

České vysoké učení technické v Praze (expozice č. 6)

EF Education s.r.o., Slovensko (expozice č. 4)

Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko (expozice č. 17)

Francúzsky inštitút na Slovensku, Slovensko (expozice č. 34)

Grada Publishing a.s. (expozice č. 25)

Holprom - Štúdium v Holandsku (expozice č. 50)

IMC Krems University of Applied Sciences, Rakousko (expozice č. 55)

Information Planet Slovakia, Slovensko (expozice č. 28)

InterStudy - štúdium v zahraničí, Slovensko (expozice č. 35)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (expozice č. 11)

Masarykova univerzita (expozice č. 26)

Mendelova univerzita v Brně (expozice č. 13)

Metropolitní univerzita Praha (expozice č. 36)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (expozice č. 42)

Mod Spe Paris Central Europe (expozice č. 23)

NEWTON University (expozice č. 5)

Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava (expozice č. 30)

Ostravská univerzita (expozice č. 33)

Prague City University (expozice č. 14)

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+, Slovensko (expozice č. 31)

SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra, n.o.​, Slovensko (expozice č. 32)

SEPIE - Spanish Service for the Internationalization of Education, Španělsko (expozice č. 2)

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko (expozice č. 8)

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Europass, Slovensko (expozice č. 19)

Technická univerzita v Košiciach, Slovensko (expozice č. 49)

Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko (expozice č. 3)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko (expozice č. 7)

Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko (expozice č. 18)

Unicorn University (expozice č. 44)

UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí (expozice č. 21)

University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. (expozice č. 10)

University of New York in Prague (expozice č. 22)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (expozice č. 52)

Univerzita Karlova (expozice č. 24)

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko (expozice č. 20)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (expozice č. 53)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko (expozice č. 45)

Univerzita Palackého v Olomouci (expozice č. 12)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (expozice č. 43)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (expozice č. 54)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (expozice č. 47)

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (expozice č. 16)

Vysoká škola ekonómie a manažmentu Bratislava, Slovensko (expozice č. 38)

Vysoká škola hotelová a ekonomická, Praha (expozice č. 10)

Vysoká škola hotelová a ekonomická, Znojmo (expozice č. 10)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (expozice č. 15)

Vysoká škola logistiky, o.p.s. (expozice č. 10)

Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle, Slovensko (expozice č. 51)

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. (expozice č. 10)

Vysoké učení technické v Brně (expozice č. 46)

www.scio.cz, s.r.o. (expozice č. 40)

Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko (expozice č. 9)

PROHLÉDNOUT PLÁNEK PAVILONU

ZPĚT NA INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE