Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

rozmístění vystavovatelů
v pavilonu

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 4. - 6. 10. 2022

EXPOZICE V HALE D:

ADVANTAGE AUSTRIA Bratislava, Slovensko (expozice č. 18)

Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí, Slovensko (expozice č. 54)

Anglo-American University (expozice č. 21)

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA), Slovensko (expozice č. 36)

Cambridge Study, Slovensko (expozice č. 22)

České vysoké učení technické v Praze (expozice č. 33)

EF Education s.r.o., Slovensko (expozice č. 41)

Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko (expozice č. 24)

ESSCA School of Management – Budapest, Maďarsko (expozice č. 37)

Francúzsky inštitút na Slovensku, Slovensko (expozice č. 35)

Green Fox Academy (expozice č. 16)

Holprom - Štúdium v Holandsku (expozice č. 59)

Information Planet Slovakia, Slovensko (expozice č. 6)

InterStudy - štúdium v zahraničí, Slovensko (expozice č. 10)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (expozice č. 9)

Masarykova univerzita (expozice č. 51)

Mendelova univerzita v Brně (expozice č. 2)

Metropolitní univerzita Praha (expozice č. 14)

Mod Spe Paris Central Europe (expozice č. 55)

NEWTON University (expozice č. 17)

Nexteria, Slovensko (expozice č. 13)

Ostravská univerzita (expozice č. 39, 52)

Paneurópska vysoká škola, Slovensko (expozice č. 44)

Prague City University (expozice č. 3)

Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko (expozice č. 30)

Rosenheim Technical University of Applied Sciences, Německo (expozice č. 29)

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+, Slovensko (expozice č. 48)

SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra, n.o.​, Slovensko (expozice č. 49)

SEPIE - Spanish Service for the Internationalization of Education, Španělsko (expozice č. 53)

Skupina UCP (expozice č. 20)

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko (expozice č. 26)

Súkromná stredná odborná škola HOST (expozice č. 23)

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Europass, Slovensko (expozice č. 15)

Technická univerzita v Košiciach, Slovensko (expozice č. 4)

Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko (expozice č. 46)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko (expozice č. 12)

Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko (expozice č. 42)

UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí (expozice č. 25)

University of New York in Prague (expozice č. 11)

Univerzita Karlova (expozice č. 34)

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko (expozice č. 27)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (expozice č. 50)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko (expozice č. 1)

Univerzita Palackého v Olomouci (expozice č. 19)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (expozice č. 5)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (expozice č. 7)

Vysoká škola ekonómie a manažmentu Bratislava, Slovensko (expozice č. 47)

Vysoká škola hotelová a ekonomická, Praha (expozice č. 20)

Vysoká škola hotelová a ekonomická, Znojmo (expozice č. 20)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (expozice č. 32)

Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle, Slovensko (expozice č. 45)

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. (expozice č. 20)

Vysoká škola logistiky, o.p.s. (expozice č. 20)

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovensko (expozice č. 31)

Vysoké učení technické v Brně (expozice č. 28)

www.scio.cz, s.r.o. (expozice č. 40)

Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko (expozice č. 38)

 

PROHLÉDNOUT PLÁNEK PAVILONU

ZPĚT NA INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE