Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

rozmístění vystavovatelů
v pavilonu

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 8. - 10. 10. 2024

EXPOZICE V HALE b2:

Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí, Slovensko (sektor č. 5b)

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Slovensko (sektor č. )

AMBIS vysoká škola, a.s. (sektor č. 12d)

Baden-Württemberg International GmbH - career start bw, Německo (sektor č. 13b)

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA), Slovensko (sektor č. 18)

Cambridge Study, Slovensko (sektor č. 17c)

CareerMarket (sektor č. 16e)

České vysoké učení technické v Praze (sektor č. 1a)

EF Education s.r.o., Slovensko (sektor č. 16d)

Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko (sektor č. 7a)

European Forensic Institute, Malta (sektor č. 12e)

Francúzsky inštitút na Slovensku, Slovensko (sektor č. 2b)

Grada Publishing a.s. (sektor č. 5c)

Holprom - Štúdium v Holandsku (sektor č. 2c)

IMC Krems University of Applied Sciences, Rakousko (sektor č. 10a)

Information Planet Slovakia, Slovensko (sektor č. 15d)

InterStudy - štúdium v zahraničí, Slovensko (sektor č. 10c)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (sektor č. )

Masarykova univerzita (sektor č. 13a)

Mendelova univerzita v Brně (sektor č. 14a)

Metropolitní univerzita Praha (sektor č. 16a)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (sektor č. )

Mod Spe Paris Central Europe (sektor č. )

NEWTON University (sektor č. 10d)

Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava (sektor č. )

Ostravská univerzita (sektor č. )

Prague City University (sektor č. 14b)

Rakúske vel'vyslanectvo - Advantage Austria, Slovensko (sektor č. 10a)

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+, Slovensko (sektor č. 5d)

SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra, n.o.​, Slovensko (sektor č. 16g)

SEPIE - Spanish Service for the Internationalization of Education, Španělsko (sektor č. )

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko (sektor č. 11)

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Europass, Slovensko (sektor č. 8d)

Technická univerzita v Košiciach, Slovensko (sektor č. )

Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko (sektor č. )

THE FIZZ Studentské bydlení Praha (sektor č. 15c)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko (sektor č. 8a)

Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko (sektor č. 2d)

Unicorn University (sektor č. 12c)

UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí (sektor č. 2a)

University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. (sektor č. 8c)

University of St. Gallen, Švýcarsko (sektor č. 13c)

University of New York in Prague (sektor č. 4)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (sektor č. 1c)

Univerzita Karlova (sektor č. 3)

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko (sektor č. 6)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (sektor č. 17a)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko (sektor č. 8b)

Univerzita Palackého v Olomouci (sektor č. 1b)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko (sektor č. 7b)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko (sektor č. 15a, 15b)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (sektor č. 12a)

Vyber správně - CANONADA s.r.o. (sektor č. 16c)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (sektor č. 5a)

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (sektor č. )

Vysoká škola CEVRO (sektor č. 17c)

Vysoká škola ekonómie a manažmentu Bratislava, Slovensko (sektor č. 16b)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (sektor č. 14b)

Vysoká škola logistiky, o.p.s. (sektor č. 8c)

Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle, Slovensko (sektor č. 17b)

Vysoké učení technické v Brně (sektor č. 9)

www.scio.cz, s.r.o. (sektor č. 8e)

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM), Slovensko (sektor 10b)

Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko (sektor č. 16f)

 

PROHLÉDNOUT PLÁNEK PAVILONU

ZPĚT NA INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE